OTW Verkiezingsstatistieken voor 2019

Nu de verkiezingen van 2019 voorbij zijn en de resultaten bekend gemaakt, delen wij graag de statistieken!

Tijdens de verkiezingen van 2019 waren er 9.939 mensen die mochten stemmen. Hiervan hebben er 2.234 mensen gestemd, wat 22,5% van de potentiële stemmers is. We zijn er trots op dat de opkomst van stemmers groter is dan die van vorig jaar, toen er een opkomst was van 14,6%. Ook zagen we een groei in het aantal uitgebrachte stemmen, van 827 tot 2.234, wat een groei van 270% vertegenwoordigd, en onze grootste opkomst ooit is!

Verkiezingen is toegewijd aan het bereiken van onze kiesbare leden en ze aan te moedigen te stemmen tijdens de verkiezingen. De persoon die wordt gekozen voor de Raad van Bestuur kan belangrijke invloed uitoefenen op de gezondheid van de projecten van de OTW (Organisatie van Transformatieve Werken) en we willen dat onze leden hebben hier hun mening kunnen inbrengen.

Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in het aantal stemmen dat de kandidaten hebben gekregen: ons verkiezingsproces is ontworpen om een gelijkwaardige groep van Bestuursleden te creëren zodat ze goed samen kunnen werken. We geven die informatie daarom niet vrij. Normaal gesproken maken we ook niet bekend welke afgewezen kandidaten de minste stemmen kregen, omdat we ze niet willen ontmoedigen mee te doen in toekomstige verkiezingen, wanneer de omstandigheden en de interesse van de kiezers anders kunnen zijn. Maar aangezien er dit jaar slechts 3 kandidaten waren, is het onvermijdelijk dat deze informatie bekend wordt gemaakt.

We willen nogmaals iedereen bedanken die aan deze verkiezingen heeft deelgenomen! We hopen jullie volgend jaar weer te zien!


De OTW is de overkoepelende non-profit organisatie van meerdere projecten, waaronder AO3, Fanlore, Open Deuren, TWC en OTW Juridische Bijstand. We zijn een door fans beheerde, volledig door donaties gefinancierde vrijwilligersorganisatie. Ga voor meer informatie over ons naar de OTW website. Om meer te weten te komen over ons team of de vrijwillige vertalers, kan je terecht bij de Vertalingspagina.

Announcement

Comments are closed.