OTW và COVID-19

Thành viên của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) đều là tình nguyện viên đến từ khắp thế giới. Chúng tôi làm việc tại nhà, trong thư viện, tiệm cà phê, kể cả trong giờ nghỉ của công việc chính. Điều này đồng nghĩa với việc cho dù nhiều nhân viên nghỉ ở nhà do đại dịch COVID-19, cách chúng tôi làm việc cũng không thay đổi nhiều. Tuy nhiên sẽ có sự thay đổi về thời gian dành cho công việc này. Một số người sẽ có thêm thời gian dành cho OTW và sẽ hoàn thành được nhiều việc hơn dự đoán. Một số khác sẽ cần cắt giảm thời gian hỗ trợ tổ chức do những mối quan hệ gia đình hoặc cá nhân. Có thể có những người vì lý do sức khỏe tinh thần nên cần thời gian thưởng thức các tác phẩm của fan khổng lồ trên Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) thay vì chỉ xây dựng cơ sở hạ tầng của trang. Xin hãy lưu ý những điều này khi bạn gặp phải sự chậm trễ trong việc trả lời khi liên lạc với chúng tôi.

Trong lúc đó, bạn có thể tìm hiểu thêm các dự án của chúng tôi. Phát hiện một fandom mới trên AO3, và ghi chép lại trải nghiệm của fan của bạn trên Fanlore. Đọc về cách lưu trữ và bảo vệ các tác phẩm và lịch sử của fan trên Open Doors (Dự án Cửa Mở) và Legal Advocacy (Hỗ Trợ Pháp Lý). Đi sâu vào nghiên cứu với Transformative Works and Culture TWC – (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi), và kết nối với các nghiên cứu viên khác qua Fanhackers.

Khoảng thời gian thật khó khăn nhưng chúng ta có thể vượt qua cùng nhau. Hãy tiếp tục sáng tác. Hãy tiếp tục nghiên cứu và ghi chép. Hãy tiếp tục viết bình luận và tặng tán dương. Và quan trọng nhất, hãy bảo đảm sự an toàn của bạn.

Và nếu bạn có đề xuất về tác phẩm nào của fan, hãy chia sẻ! Các tác phẩm tuyệt vời của fan luôn có thể giúp chúng ta vượt qua những ngày này.


OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ Trợ Pháp Lý. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.

Announcement

Comments are closed.