OTW v číslech

Společně vyhrajeme  - Organizace pro transformativní tvorbu (OTW) - Květnová kampaň, 1. - 6. 5. 2015

Náklady OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) se každý rok zvyšují. Sledovat trendy s tím, jak rosteme a měníme se, je vždy dobrodružstvím a zvládnutí rozpočtu může být výzva podobná Sudoku.

A teď stručně devět faktů o výdajích OTW:

  • 990 je číslo daňového formuláře (pro neziskové organizace), který OTW ve Spojených státech každý rok vyplňuje a nahlašuje tak naše příjmy a výdaje. Kopie jsou k dispozici na vyžádání.
  • 828 USD je celková roční cena udržování našich hlavních stránek, transformativeworks.org.
  • 78% je nárůst příjmů OTW za rok 2014, z velké části díky štědrosti dárců v Říjnové kampani.
  • 6 členů personálu jsme sponzorovali při reprezentaci OTW na sedmi setkáních fanoušků, která se konala na dvou kontinentech—ať už u informačních stánků, při vedení panelů nebo diskusích s fanoušky a technickými specialisty.
  • 5 122,57 USD je částka, která uhradila kolokaci serverů v Evropě, na jednom z několika míst, kde servery OTW sídlí.
  • 412 USD zajistilo potřebnou aktualizaci softwaru pro vytváření tiketů pro výbory Dohledu na dodržování zásad serveru a Podpory, které řeší problémy a odpovídají na otázky uživatelů Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu).
  • 3 456,00 USD je částka, která se v roce 2014 objevila hned dvakrát—nejprve jako celková cena školení o Elasticsearch (vyhledávací software používaný AO3) pro dva členy výboru pro Přístupnost, design a technologie a potom podruhé jako cena školení v komunikaci pro více než tucet dobrovolníků OTW.
  • 2 smluvní partneři v roce 2014 úzce spolupracovali s OTW—jeden s výborem pro Přístupnost, design a technologie a druhý s Představenstvem—za celkem 2 685,00 USD.
  • 1 příspěvek může hodně znamenat.

Nové náklady OTW v roce 2015 budou zahrnovat aktualizace serverů, rozvoj spolupráce na konferencích a setkáních, poradce poskytující další podporu AO3 a transformativeworks.org, a pomoc při správě softwaru používaného pro naši databázi dárců. Stávající výdaje zůstanou a navíc se zvýší o 10% na měsíčních poplatcích za kolokaci serverů a jejich pojíštění.

Každý příspěvek, ať už velký nebo malý, pomůže pokrýt výdaje, které jsme zde zmínili, i mnoho dalších, od známek na příležitostné odeslání staromódního papírového dopisu, až po zajištění chatů, ve kterých spolupracují naši dobrovolníci a podílejí se na bezpočtu projektů pod záštitou OTW. Měsíční příspěvky představují skvělý způsob, jak pomoci s pokrytím těchto výdajů, a zajistit nám stabilní příjem v šesti měsících mezi našimi dvěma každoročními benefičními akcemi.

Dalším důkazem toho, že i 1 příspěvek může hodně znamenat, může být i velkorysá příležitost na znásobení příspěvků, která se nám během této kampaně naskytla. V současnosti máme 350 štědrých dárců, podporujících OTW pravidelnými příspěvky. Pokud dokážeme počet pravidelných dárců zvýšit na 400, přispěje nám anonymní dárce 3 600 USD! Takovéto pravidelné příspěvky mohou dárci také pomoci k získání prémie. Jakýkoliv dárce, který přispěje více než 50 USD má právo na odměnu pro dárce.

Letos čelíme novým výzvám, připojte se k nám. Přispějte a pomozte nám stát se v roce 2015 většími a ještě lepšími.

Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.