OTW uudistepostituste modereerimise poliitika

Tänu umbes 7 miljonile registreeritud kasutajale Archive of Our Own – AO3-s (Meie Oma Arhiivis) ja tuhandetele OTW (Transformatiivloomingu Ühenduse) liikmetele, saavad uudised rohkem tähelepanu kui kunagi varem. Meile meeldib, kui kasutajad väljendavad oma mõtteid või muresid seoses meie avaldatud uudistega! Paraku pole mõnede meie varasemate uudistepostituste kommentaariumid osutunud sõbralikuks või turvaliseks suhtluskeskkonnaks.

Viimastel kuudel oleme välja töötanud uudistepostituste modereerimise poliitika ja loonud vabatahtlike meeskonna, keda võite tulevikus näha postitusi kommenteerimas. Soovime teatada põhipunktidest, mida meie Uudistepostituste moderaatorid hakkavad meie uudistepostituste kommentaaride jälgimisel järgima.

Uudistepostituste kommentaare võib moderaator külmutada või varjata, kui need sisaldavad järgmist:

  • rämpspost või soovimatu reklaam;
  • fännide, fändomi- ja internetipoliitika-väliseid teemasid käsitlev sisu, mis kuulub OTW pädevusse;
  • väärteave (eriti OTW kohta), mis võib teisi kahjustada või eksitada;
  • graafiline/üksikasjalik seksuaalne või vägivaldne keelekasutus;
  • katsed juhtida negatiivset tähelepanu konkreetsele isikule või fännitööle;
  • solvangud ja isiklikud rünnakud teiste kasutajate vastu;
  • vihaõhutav või spekulatiivne keelekasutus, mis võib viia ahistamiseni;
  • veebisaidi kasutustingimuste rikkumised.

Pange tähele, et eespool esitatud loetelu ei ole ammendav loetelu kõigist märkustest, mille suhtes võidakse meetmeid rakendada.

Lisaks sellele võib kõiki AO3 uudiste postituste all olevaid kommentaare, mis rikuvad Kasutustingimusi (ingliskeelsed), raporteerida Eeskirjade & väärkasutuse komisjonile.

OTW vabatahtlikud vastavad kommentaaridele, kasutades OTW komitee ametlikku kontot, et selgitada segadusi või vastata kasutajate tagasisidele. Ametlike kontode kommentaarid tähistatakse AO3-s selgelt kasutajanime järel paksus trükis sõnaga (Official) (Ametlik) ja OTW veebilehel allkirjaga, mis tähistab asjakohast OTW komiteed või meeskonda. Näiteks kasutavad uudistepostituste moderaatorid kommentaaride puhul AO3-s kontot “OTW_News_Post_Moderation (Official)” (Uudistepostituste modereerimine (Ametlik)). OTW veebisaidil allkirjastatakse need nimega, millele järgneb “OTW News Post Moderator”.

Kui OTW vabatahtlik kommenteerib uudistepostitust isikliku konto kaudu, ei tegutse ta ametlikult. Sellised kommentaarid ei kajasta tingimata OTW seisukohti ega kujuta endast OTW poliitikat.

Loodame, et meie kasutajad tervitavad seda teadaannet eeskirjade kohta ja leiavad, et see parandab nende kogemust AO3 ja OTW veebisaitidel.


OTW (Transformatiivloomingu Ühendus) haldab mittetulundusliku vanemorganisatsioonina mitmeid projekte, sealhulgas Archive of Our Own – AO3 (Meie Oma Arhiiv), Fanlore (Fännipärimus), Open Doors (Avatud Uksed), Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatiivlooming ja -kultuurid) ja OTW Legal Advocacy (Õigusalase eestkõnelemise projekt). Meie organisatsioon on fännide loodud ja juhitud, saab kogu sissetuleku annetustest ning põhineb vabatahtlike tööl. Meie kohta leiad rohkem teavet OTW veebisaidil. Kui soovite selle postituse tõlkinud vabatahtlike tõlketöörühma kohta rohkem teada saada, lugege Tõlke komitee lehte.

Announcement

Comments are closed.