OTW Raad van Bestuur Update

Banner door Erin van een spotlicht op een OTW logo met de woorden ‘Schijnwerper op Bestuur’'

Er is nog veel werk dat verzet moet worden om de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) soepel te laten lopen, en nu, volgend op het aftreden van de Bestuursleden van 2015 en onze intreding als nieuw verkozen Bestuursleden, hebben we een Bestuur dat bestaat uit slechts twee Voorzitters. We hebben anderen nodig die zich bij ons voegen om de werkdruk aan te kunnen en de uitdagingen die in het vooruitzicht liggen aan te gaan.

De afgelopen weken hebben we de mogelijkheid overwogen om nog een verkiezing te houden. Maar, na het bekijken van de statuten van de organisatie, het inwinnen van advies bij het Verkiezingen team over de werkdruk en eisen die bij het verkiezingsproces horen – zowel voor de kandidaten als voor het Verkiezingen team, dat net aan het einde is gekomen van een complex seizoen – en gezien de waarschijnlijkheid dat de enige mensen die naar voren zullen treden voor een theoretische verkiezing, dezelfde mensen zullen zijn die net hebben meegedaan met de verkiezing in november, hebben we besloten om het normale verkiezingen schema aan te houden.
In plaats hiervan, in overeenstemming met de statuten van de organisatie met betrekking tot het opvullen van vacatures binnen het Bestuur, hebben we de drie opvolgende kandidaten uit de verkiezingen van november aangesteld: Alex Tischer, Katarina Harju en Aline Carrão. Zij zullen de vrijgekomen posities van Jessica Steiner, Margaret J MacRae en Soledad Griffin voor de resterende twee jaar van de termijnen vervullen. De positie die werd vervuld door Anna Genoese wordt leeggehouden het komende jaar en zal met de verkiezingen in 2016 worden ingevuld, samen met een zevende Bestuurspositie.

Alle drie de kandidaten hebben het complete Verkiezingsproces afgelegd, en zijn nauwlettend onder de loep genomen door leden en gebruikers. Je kan hun inzichten en meningen lezen onder de Alex, Aline en Katarina tags op de Verkiezingen website. Ze brengen allemaal verschillende ervaringen en talenten naar het Bestuur, wat ons verder zal helpen in de toekomst.

We hopen dat deze beslissingen recht doen aan de wensen van onze leden en de voorgaande OTW verkiezingen respecteren, terwijl de praktische beperkingen van onze teams en de werkdruk van ons Bestuur in overweging wordt genomen.

– Matty and Atiya (Lady Oscar)

Deze nieuws post was vertaald door de vertalingsvrijwilligers van de OTW. Om meer te leren over ons werk, bezoek de Vertalingspagina op transformativeworks.org.