OTW: Raad van Bestuur Update: Begroting

Er is veel werk achter de schermen verricht sinds onze laatste update! Vandaag brengen we jullie onze aanstaande begroting voor 2016, zoals beloofd. Deze begroting is een van de stappen die we nemen terwijl we blijven werken aan een formelere financiële grondslag voor de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) op de lange termijn, met bijzondere aandacht voor openheid en duurzaamheid.

De onderstaande begroting is gemaakt met aandacht voor wat nodig is voor projecten, verzoeken van commissies en onze vaste lasten van afgelopen jaar, en dekt alle verwachte uitgaven die noodzakelijk zijn om de org draaiende te houden in 2016. Er wordt uitgegaan van inkomsten uit fondsenwerving (inclusief inkomsten van fondsenwervingen en andere bronnen) van $303.750,00, vergelijkbaar met de inkomsten van recente jaren.

Deze begroting komt ook tegemoet aan de noodzaak om een reserve achter de hand te hebben voor noodgevallen, zoals de plotselinge noodzaak een server te vervangen, of andere onverwachte kosten. Voor zover de org voor onverwachte kosten komt te staan in 2016, zullen deze betaald worden uit de reserves. Met dit in gedachten geloven we dat de beste gang van zaken is dat we zorgen dat we zeker zijn genoeg geld binnen te halen zodat we onze jaarlijkse kosten kunnen dekken (de verwachting is dat dit $303.750 zal zijn dit jaar), zonder dat we onze reserves hoeven aan te spreken, zodat deze achter te houden zijn voor nood en investeringen in hardware.

Met onze huidige middelen zo rond de $436.000 hebben we een comfortabele positie van waaruit we ons kunnen voorbereiden op groeiende kosten. In de komende maanden zijn we van plan onze financiële grondslag te blijven verbeteren, we willen onder andere een CPA (Gecertificeerde Publieke Accountant) aannemen en onze Financiële commissie herbouwen, verder willen we onze verdeling van middelen en reserves voor 2017 herevalueren waar nodig.

Verwachte Besteding Bron van inkomsten
Kosten Hoeveelheid
Aanschaf hardware
Systemen – Database Servers $36.000,00
Willekeurige hardware en AO3 ontwikkel-omgeving $4.000,00
Totale hardware aanschaf $40.000,00 Restant reserves van 2015 $40.000
Hardware onderhoud en beheer kosten
Systemen – Primaire Hosting $33.000,00
Systemen – Secundaire Hosting $5.000,00
Systemen – Backup Hosting $1.000,00
Webstrategie, Ontwerp en Ontwikkeling – Verhuizing van transformativeworks.org $3.500,00
Webstrategie, Ontwerp en Ontwikkeling – OTW Website Hosting $1.000,00
Totaal hardware onderhoud $43.500,00
Software
Chat platform en file sharing voor de hele OTW $1.200,00
Project management, toezicht en ontwerp tools voor Toegankelijkheid, Design & Technologie $12.000,00
Vrijwilligers database management systeem voor Vrijwilligers & Werving $750,00
Lidmaatschapsdatabase management systeem voor Ontwikkeling & Lidmaatschap $17.500,00
Stem tool voor Verkiezingen $1.000,00
Betalingen processor en boekhoud-tool voor Financiën $1.000,00
Onderzoeks-tool voor Strategische Planning $300,00
Vertalers-database en onderzoeks-tool voor Vertaling $1.000,00
File sharing en opslagruimte voor Open Deuren $100,00
Aanvragen tool voor Support en Misbruik $1.000,00
Beheer-database voor Tagbeheer $1.500,00
Totaal software $37.350,00
Overige courante kosten
Domeinen Domein hernieuwingskosten voor “archiveofourown.org,” “fanlore.org” enz. $500,00
Handelsmerken OTW en projecten logos $3.000,00
DOI Registratie Digital Object Identifier registratiedienst voor TWC $400,00
Verscheidene uitgaven Postzegels, telefoontjes, Postbus, enz. $2.000,00
Totale courante kosten $5.900,00
Personeel
Opdrachtnemers Programmeur voor AO3 $120.000,00
Gecertificeerde publieke accountant en belasting voorbereider $13.500,00
Reiskosten Juridisch en Journalistiek – hoorzittingen, verklaringen en presentaties tijdens conferenties $4.000,00
Training OTW-breed fonds: lessen, lesmaterialen, boeken en professioneel conferentie bezoek $25.000,00
Totale personeelskosten $162.500,00
Fondsenwerving
Merchandise winkel Start-up kosten (schatting) $5.000,00
Premiums Bedank-je cadeaus voor Donaties $6.500,00
Outreach tijdens conferenties Juridisch en Ontwikkeling & Lidmaatschap – tafels, panels en meetups tijdens fan conventies $20.000,00
Totale kosten fondsenwerving $31.500,00
Tarieven
Verzekering Bestuur en Juridisch $8.000,00
Juridische Zaken Tarieven Juridische Zaken tarieven $2.000,00
Betalingstarieven Betalingstarieven $12.000,00 Verwachte fondsenwervingscampagnes $227.812,50
Bank Tarieven Bank tarieven $1.000,00 Verwachte terugkerende en niet campagne-matige donaties $75.937,50
Totale kosten aan tarieven $23.000,00 verwachte inkomsten fondsenwerving $303.750,00
Totaal verwachte uitgaven $343.750,00 Totaal verwachte inkomsten $343.750,00

Deze nieuws post was vertaald door de vertalingsvrijwilligers van de OTW. Om meer te leren over ons werk, bezoek de Vertalingspagina op transformativeworks.org.

Announcement

Comments are closed.