OTW økonomi: oppdatert budsjett for 2020

I løpet av 2020 har økonomiteamet hos OTW (Organisasjonen for transformative verk) fortsatt å gjennomgå organisasjonens finansielle transaksjoner for å sikre presisjon og fullstendighet. Ytterligere oppgaver har vært å betale regninger, fullføre revisjonen av 2019-økonomien og sikre at standard regnskapsprosedyrer ble møtt.

I mellomtiden har teamet også jobbet hardt med det oppdaterte 2020-budsjettet, og er stolte av å kunne presentere det her! (last ned budsjettet for 2020 som regneark for mer informasjon):

Utgifter i 2020

Utgifter sortert etter prosjekt: Vårt eget arkiv: 68,2%. Åpne Dører: 0,2%. Transformative verk og kulturer: 0,3%. Fanlore: 2,4%. Juridisk rådgivning: 0,4%. Tilstedeværelse på cons: 0,1%. Administrasjon: 9,3%. Innsamling: 19,1%.

Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)

$ 76 703,46 brukt; $ 306 623,55 gjenstår

 • $ 76 703,46 brukt så langt av en total på $ 383 327,00 for dette året, per 31. juli 2020.
 • 68,2% av OTW sine utgifter går til å vedlikeholde AO3. Dette inkluderer mesteparten av utgiftene til serverene våre – både nye innkjøp og pågående samlokalisering og vedlikehold – verktøy til overvåkning av ytelse for websiden, og ulike systemrelaterte lisenser, i tillegg til kostnader vist nedenfor (se alle prosjektutgifter).
 • I år har $ 18 000 gått til entreprenørkostnader for å separere administrative roller hos AO3 i bakgrunnen for å gjøre det frivillige arbeidet mer effektivt. Andre utgifter for AO3 inkluderer også $ 100 000,00 i entreprenørkostnader til arbeid med å flytte AO3s søkefunksjon for samlinger til Elasticsearch, samt oppgradering til Rails 6.
 • I tillegg inkluderer AO3 sine utgifter innkjøp av frontend-utviklere, databaseservere og Virtual Machine-servere for rundt $ 147 000,00. De nye databaseserverne vil utvide evnen infrastrukturen vår har til å lagre verk for AO3, samt øke antall sider presentert til våre brukere. De gamle serverne vil bli omgjort til applikasjonsservere, som genererer sider på nettsiden.
 • Det er også planlagt en installasjon av et tredje serverskap senere i år for å gi AO3 (og OTWs hjemmeside) større kapasitet og minske innvirkningen av serverfeil. Å legge til dette serverskapet vil involvere oppsettskonstader på rundt $ 8 000,00, og vil øke våre månedlige serverkostnader med $ 2 200,00

 • Andre budsjetterte kostnader inkluderer $ 33 000,00 til en systementreprenør som kommer til å utføre noe arbeid på ulike OTW-prosjekter, inkludert AO3.

Fanlore

$ 2 527,97 brukt; $ 11 131,60 gjenstår

 • $ 2 527,97 brukt så langt av en total på $ 13 659,57 for dette året, per 31. juli 2020.
 • Fanlore sine utgifter går i all hovedsak til tildeling av midler til kjøp av nye servere og kostnader knyttet til vedlikehold og samlokalisering, samt fornyelser av Fanlore sine web-domener se alle prosjektutgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative verk og kulturer)

$ 331,00 brukt; $ 1 500,00 gjenstår

 • $ 331,00 brukt så langt av en total på $ 1 831,00 for dette året, per 31. juli 2020.
 • TWCs utgifter består av drift av tidsskriftets nettsted, samt publiserings- og lagringsavgifter (se alle prosjektutgifter).

Open Doors (Åpne Dører)

$ 364,01 brukt; $ 563,77 gjenstår

 • $ 364,01 brukt så langt av en total på $ 927,78 for dette året, per 31. juli 2020.
 • Åpne Dører sine utgifter for dette året består av kostnader knyttet til drift, sikerhetskopiering, og domene for import av arkiver med fanverk (se alle prosjektutgifter).

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

$ 0,00 brukt; $ 2 500,00 gjenstår

 • $ 0,00 brukt så langt av en total på $ 2 500,00 for dette året, per 31. juli 2020.
 • Utgiftene til Juridisk rådgivning består av arkiveringsavgifter og reiseutgifter til konferanser og høringer (se alle prosjektutgifter).

Tilstedeværelse på cons

$ 0,00 brukt; $ 500,00 gjenstår

 • $ 0,00 brukt så langt av totalt $ 500,00 for i år, per 31. juli 2020.
 • Prosjekterte utgifter inkluderer $ 100,00 til printing av flygeblad og $ 400,00 til andre aktiviteter knyttet til tilstedeværelse på cons på vegne av OTW (se alle prosjektutgifter).

Innsamling

$ 44 771,92 brukt; $ 62 476,28 gjenstår

 • $ 44 771,92 brukt så langt av en total på $ 107 248,20 for dette året, per 31. juli 2020.
 • Våre utgifter til innsamling består av transaksjonsavgifter til våre tredjeparts betalingsbehandlere for hver donasjon, kjøp og frakt av takkegaver, og verktøyene som brukes til drift av OTWs database for medlemskap og til å holde oversikt over kommunikasjon med nåværende og potensielle givere (se alle utgifter til innsamling).

Administrasjon

$ 10 475,36 brukt; $ 41 928,78 gjenstår

 • $ 10 475,36 brukt så langt av en total på $ 52 404,14 for dette året, per 31. juli 2020.
 • OTWs administrative kostnader inkluderer webhotell for nettstedet vårt, varemerker, domener, forsikring, avgifter til skattebetaling og revisjon av årsregnskapet, samt kommunikasjons- og regnskapsverktøy (se alle administrative utgifter).

Inntekter 2020

OTWs inntekter: Donasjoner fra innsamlingskampanjen i april: 60,8%. Donasjoner fra innsamlingskampanjen i oktober: 9,9%. Donasjoner utenom innsamlingskampanjene: 24,5%. Donasjoner fra bedrifter som matcher de ansattes donasjoner: 4,0%. Renteinntekter: 0,1%. Royalties (honorarer): 0,1%. Andre inntekter: <0,1%. Øremerkede donasjoner: 0,7%.

 • OTW er utelukkende støttet av deres donasjoner – takk for deres generøsitet!
 • Vi mottar de fleste av donasjonene våre i de årlige innsamlingskampanjene i april og oktober, som til sammen burde utgjøre omtrent 71% av inntektene våre i 2020. Vi mottar også donasjoner via ordninger hvor en arbeidsgiver matcher en ansatts donasjon ved å donere det samme beløpet, royalties (honorarer), Amazon Smile og PayPal Giving Fund, som administrerer donasjoner fra tiltak som Humble Bundle og eBay for Charity. Hvis du har lyst til å støtte oss når du handler på disse nettsidene, vær så snill og velg “Organization for Transformative Works” som ditt foretrukne veldedige formål!
 • Som et resultat av deres generøsitet i de årene som har gått, planlegger vi å overføre ytterligere $ 150 000 til våre reserver for trygg oppbevaring i tilfelle noe uventet skulle skje. Takket være dette har vi kunnet utforske alternative inntektskilder som vi kan supplere deres donasjoner med. Vi har gjort framskritt i søken etter en investeringsmetode og invensteringsspesialist for en liten, ideell organisasjon som OTW; vi har som mål å ha opprettet en lavrisiko, konservativ investeringsportefølje innen utgangen av 2021.
 • Deres generøstitet i løpet av innsamplingskampanjen i april tidligere i år har sørget for at OTW har midlene til begynne å planlegge for skattemessig gjennomførbarhet for større prosjekter. Vi ser fram til å dele disse med dere så snart vi har funnet ut av den juridiske og praktiske logistikken!
 • Vi har også tatt imot vår første øremerkede donasjon: $ 5 161,62 fra HP Education Fanon, Inc., en annen ikke-kommersiell organisasjon (501(c)(3) under amerikansk lov), dedikert til å promotere fordelene med lesing, som beklageligvis opphørte drift i 2018. Donasjonene vil gå til å støtte Francesca Coppas bok om historien til fanvideo-skaping for University of Michigan Press, som for tiden er under produksjon. Pengene vil gå til å betale University of Michigan for å være vert for fanvideoene henvist til i boken, samt assistere i å gjøre boken gratis for alle som vil lese og bruke den.
 • $ 665 975,09 mottatt så langt (per 31. juli 2020) og $ $ 754 362,62 anslås å bli mottatt innen slutten av året.

$ 665 975,09 donert; $ 88 387,53 gjenstår

Har du noen spørsmål?

Hvis du har noen spørsmål om budsjettet eller økonomien til OTW, ta gjerne kontakt med økonomikomiteen. Vi kommer også til å holde en åpen chat for å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha. Denne chatten vil riktignok foregå utelukkende på engelsk. Den engelske versjonen av denne nyhetsposten har mer informasjon om når chatten vil finne sted og hvordan man deltar.

For å laste ned OTWs oppdaterte budsjett for 2020 som regneark, vennligst følg denne lenken.


OTW er den ideelle foreldreorganisasjonen for flere prosjekter, blant annet AO3, Fanlore, Åpne Dører, Transformative verk og kulturer, og OTW juridisk rådgivning. OTW er ledet av fans, fullstendig understøttet av givere, og bemannet av frivillige. Finn ut mer om oss på OTW sin hjemmeside. Dersom du ønsker å lære mer om de frivillige oversetterne som oversatte dette innlegget, besøk oversettelsessiden.

Announcement

Comments are closed.