OTW Økonomi: Budsjettsoppdatering for 2018

Tidligere i år publiserte OTW (Organisasjonen for transformative verk) budsjettet for 2018. Nå som slutten av året nærmer seg, ønsker vi å gi en oppdatering om vår økonomiske aktivitet for resten av året, samt hvordan planene våre har endret eller utviklet seg.

Vårt økonomiske team fortsetter med å dokumentere OTWs økonomiske aktivitet, forberede finansregnskap og rapporter, samt forsikre seg om at vårt arbeid samsvarer med standarder og reguleringer som gjelder for regnskap. Vi har jobbet med å forbedre og dokumentere prosessene våre, hjelpe OTW med å planlegge sin økonomiske fremtid, og vi nærmer oss en avslutning på den årlige revisjonen av finansregnskapet for 2017.

Uten videre om og men, her er vårt oppdaterte budsjett for 2018 (last ned regnearket med budsjettet for mer informasjon ):

Utgifter 2018

Utgifter fordelt på prosjekter: Vårt eget arkiv: 73,9 %. Åpne Dører: 0,3 %. Transformative verk og kulturer: 1,7 %. Fanlore: 2,2 %. Juridisk rådgivning: 0,7 %. Con Outreach: < 0,1 %. Administrasjon: 13,5 %. Innsamling: 7,7 %.

Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)

$ 176 374,10 brukt; $ 88 927,82 gjenstår

 • $ 176 374,10 brukt så langt av totalt $ 265 301,92 i år, per 31. august 2018.
 • 73.9 % av OTWs utgifter går til å vedlikeholde AO3. Dette inkluderer mesteparten av våre serverutgifter – både nye innkjøp og pågående samlokalisering og vedlikehold – målingsverktøy for nettsidens ytelse og diverse systemrelaterte lisenser (se alle prosjektutgifter).
 • I år gjennomførte vi en betydelig overhaling av serverne som kostet rundt $ 115 000. Denne overhalingen fokuserte på nye databaseservere for verk ved AO3, kommentarer og aktiviteter, samt en ny serverhylle de kunne stå i. De nye serverne økte også våre månedlige samlokaliseringsutgifter, samtidig som at de gamle maskinene blir gjenbrukt som applikasjonsservere, som genererer AO3 sine sider og leverer dem til brukerne.
 • Tidligere var det budsjettert $ 100 000 for entreprenørtjenester. Derimot tok testing, feilfiksing og finjusteringer for vår Elasticsearch-oppdatering betydelig lengre tid enn forventet, noe som ga oss mindre tid enn vi hadde håpet på til å bygge inn koden skrevet av entreprenørene i vår egen basiskode i år. Derfor valgte vi å ikke leie inn flere entreprenører til andre prosjekter, men istedenfor fokusere på å implementere den koden vi allerede hadde betalt for og den sendt inn av våre frivillige.

Fanlore

$ 5 277,80 brukt; $ 2 612,97 gjenstår

 • $ 5 277,80 brukt så langt av totalt $ 7 890,77 i år, per 31. august 2018.
 • Fanlore sine utgifter er i hovedsak tildeling av midler til kjøp av nye servere og kostnader knyttet til vedlikehold og samlokalisering, samt relaterte lisenser og Fanlore sine web-domener (se alle prosjektutgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative verk og kulturer)

$ 2 520,54 brukt; $ 3 420,99 gjenstår

 • $ 2 520,54 brukt så langt av totalt $ 5 941,53 i år, per 31. august 2018.
 • TWC sine utgifter er tildelte serverkostnader, samt tidsskriftets publiserings- og lagringsavgifter (se alle prosjektutgifter).
 • I år vil lagring av TWC-utgaver bli flyttet fra oss til et firma som spesialiserer seg i å håndtere den åpne kildekoden som brukes av tidsskriftet, for en årlig kostnad på $ 1 500. Det er også budjsettert $ 1 000 i reisekostnader for å tale på Fan Studies-konferansen 2018.

Open Doors (Åpne Dører)

$ 540,72 brukt; $ 468,42 gjenstår

 • $ 540,72 brukt så langt av totalt $ 1 009,14 i år, per 31. august 2018.
 • Årets utgifter for Åpne Dører er vertskap, backup og domenekostnader for arkiver importert av Åpne Dører (se alle prosjektkostnader).

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

$ 2 670,02 brukt; $ 0 gjenstår

 • $ 2 670,02 brukt så langt av totalt $ 2 670,02 i år, per 31. august 2018.
 • Utgiftene for Juridisk rådgivning består av arkiveringsavgifter og reisekostnader til konferanser og høringer. $ 1 500 ble brukt i januar for å dekke disputtavgiften til WIPO (den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen) fordi noen registrerte et domenenavn som var for likt den for AO3. (se alle prosjektutgifter).

Con Outreach

$ 50,00 brukt; $ 0 gjenstår

 • $ 50 brukt så langt av totalt $ 50 i år, per 31. august 2018.
 • OTW delte ut flygesedler på San Diego Comic Con 2018 (se alle prosjektutgifter).

Innsamling

$ 13 446,80 brukt; $ 14 100,00 gjenstår

 • $ 13 446,80 brukt så langt av totalt $ 27 546,80 i år, per 31. august 2018.
 • Innsamlingsutgiftene våre består av transaksjonsavgifter til våre tredjeparts betalingsbehandlere for hver donasjon, kjøp og frakt av takkegaver, og verktøyene som brukes til å være vert for OTWs database for medlemskap og holde oversikt over kommunikasjon med givere og potensielle givere (se innsamlingsutgifter).

Administrasjon

$ 39 285,43 brukt; $ 9 313,15 gjenstår

 • $ 39 285,43 brukt så langt av totalt $ 48 598,58 i år, per 31. august 2018.
 • OTWs administrative utgifter inkluderer webhotell for nettsiden vår, varemerker, domener, forsikring, innlevering av skatt og årlige regnskapsrevisjoner, samt kommunikasjons- og regnskapsverktøy (se alle administrasjonsutgifter).

Inntekter 2018

OTWs inntekter: Donasjoner fra innsamlingen i april: 36,5 %. Donasjoner fra innsamlingen i oktober: 36,4 %. Donasjoner utenfor innsamlinger: 22,4 %. Donasjoner fra bedrifter som matcher de ansattes donasjoner: 4,2 %. Renteinntekt: 0,1 %. Avgifter: 0,4 %

 • OTW er utelukkende støttet av deres donasjoner – tusen takk for deres generøsitet!
 • Vi mottar de fleste av donasjonene våre i de årlige innsamlingskampanjene i april og oktober, som til sammen burde utgjøre omtrent 73 % av inntektene våre i 2018. Vi mottar også donasjoner via ordninger hvor bedrifter matcher donasjonene til sine ansatte, avgifter, Amazon Smile og PayPal Giving Fund, som administrerer donasjoner fra tiltak som Humble Bundle. Dersom du ønsker å støtte oss når du handler på disse nettsidene, vennligst velg Organisasjonen for transformative verk som ditt foretrukne veldedige formål!
 • Som et resultat av deres generøsitet i årene som har gått, har vi en anseelig sum i reserve, som vi planlegger å holde trygg i fall noe uventet skulle skje. Takket være dette har vi kunnet utforske alternative inntektskilder som vi kan supplere deres donasjoner med. Økonomi-teamet og OTWs styre har valgt en konservativ investeringsportefølje for en liten andel av våre fond som en begynnelse, hvor de initielle investeringene vil bli plassert med så lav risiko som mulig. Det var på høy tid at denne avgjørelsen ble tatt, og vi jobber for øyeblikket med å bygge solide retningslinjer angående investeringer og bruk av reservene vi har.
 • Disse reservene hjelper oss også de årene vi planlegger større innkjøp enn normalt. Som nevnt tidligere, har vi allerede byttet ut maskinvaren i de gamle serverne våre, noe som førte til at vi måtte trekke penger ut fra reservene våre for å dekke innkjøpet. Derimot, med inntektene for resten av året, som også inkluderer innsamlingen i oktober, vil nettobeløpet hentet fra reservene være rundt $ 30 000.
 • $ 213 449,59 mottatt så langt (per 31. august 2018) og $ 356 775,34 forventes å mottas innen slutten av året.

$ 213 499,59 donert; $ 143 275,75 gjenstår

Har du spørsmål?

Hvis du har noen spørsmål om budsjettet eller OTWs økonomi, vennligst kontakt komiteen for økonomi. Vi kommer også til å holde en åpen chat for å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha. Denne chatten vil derimot foregå utelukkende på engelsk. Den engelske versjonen av dette innlegget har mer informasjon om når chatten vil finne sted og hvordan man deltar.

Dette innlegget vil bli oppdatert med en link til chatrommet noen få timer før det planlagte tidspunktet. Kom og chat med oss, og ta med deg spørsmålene dine!

For å laste ned OTW sitt oppdaterte budsjett for 2018 i form av regneark, vennligst følg denne lenken.


OTW er den ideelle foreldreorganisasjonen for flere prosjekter, blant annet AO3, Fanlore, Åpne Dører, Transformative verk og kulturer, og OTW Juridisk rådgivning. OTW er ledet av fans, fullstendig understøttet av donorer, og bemannet av frivillige. Finn ut mer om oss på OTW sin hjemmeside. Dersom du ønsker å lære mer om våre frivillige oversettere som oversatte dette innlegget, besøk Oversettelsessiden.

Announcement

Comments are closed.