OTW økonomi: budsjettoppdatering for 2022

I løpet av året har økonomiteamet ved OTW (Organisasjonen for transformative verk) fortsatt sitt arbeid med å sikre at organisasjonens regninger blir betalt, at selvangivelsen har blitt fylt ut og at standard prosedyrer for regnskapsføring har blitt overholdt. Teamet har også fornyet regnskapets kontostruktur for å i større grad reflektere OTWs økonomiske aktivitet. Forberedelser til årsregnskapet og revisjonen for 2021 fortsetter!

Teamet har også jobbet hardt med budsjettoppdateringen for 2022, og kan med glede presentere den her (last ned budsjettet for 2022 som regneark for mer informasjon):

Utgifter i 2022

Utgifter sortert etter prosjekt: Vårt eget arkiv: 66,8%. Åpne Dører: 0,6%. Transformative verk og kulturer: 0,4%. Fanlore: 3,4%. Juridisk rådgivning: 0,7%. Tilstedeværelse på cons: 0,1%. Donasjon – bok om fanvideoer: 0,1%. Administrasjon: 13,5%. Innsamling: 14,4%.

Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)

$ 290 688,25 brukt; $ 85 498,19 gjenstår

 • $ 290 688,25 brukt så langt av en total på $ 376 186,44 for dette året, per 31. juli 2022.
 • 66,8% av OTW sine utgifter går til å vedlikeholde AO3. Dette inkluderer mesteparten av utgiftene til serverene våre – både nye innkjøp og pågående samlokalisering og vedlikehold – verktøy til overvåkning av ytelse for websiden, og ulike systemrelaterte lisenser, i tillegg til kostnader vist nedenfor (se alle prosjektutgifter).
 • De oppdaterte anslåtte utgiftene for AO3 for i år inkluderer også planlagte $ 42 000 til en moderat utvidelse av serverkapasiteten for å effektivt kunne fortsette å håndtere den økende trafikken på AO3, samt erstatte eksisterende utstyr.

Fanlore

$ 14 564,40 brukt; $ 4 712,50 gjenstår

 • $ 14 564,40 brukt så langt av en total på $ 19 276,90 for dette året, per 31. juli 2022.
 • Fanlore sine utgifter består et referanseverktøy for wikien, samt andelen de har av tildelte midler til kjøp av servermaskinvare, vedlikehold og kostnader knyttet til samlokalisering se alle prosjektutgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative verk og kulturer)

$ 275,00 brukt; $ 2 074,00 gjenstår

 • $ 275,00 brukt så langt av en total på $ 2 349,00 for dette året, per 31. juli 2022.
 • TWCs utgifter består av drift av tidsskriftets nettsted, samt publiserings- og lagringsavgifter (se alle prosjektutgifter).

Open Doors (Åpne Dører)

$ 1 234,42 brukt; $ 2 225,56 gjenstår

 • $ 1 234,42 brukt så langt av en total på $ 3 459,98 for dette året, per 31. juli 2022.
 • Åpne Dørers utgifter for dette året inkluderer av kostnader knyttet til drift, sikkerhetskopiering, og domene for import av arkiver med fanverk, fraktkostnader assosiert med bevaring av fanverk og saksbehandlingssystemer (se alle prosjektutgifter).

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

$ 0,00 brukt; $ 4 000,00 gjenstår

 • $ 0,00 brukt så langt av en total på $ 4 000,00 for dette året, per 31. juli 2022.
 • Utgiftene til Juridisk rådgivning består av registreringsavgifter og andre utgifter knyttet til konferanser og høringer (se alle prosjektutgifter).

Tilstedeværelse på cons

$ 0,00 brukt; $ 780,00 gjenstår

 • $ 0,00 brukt så langt av totalt $ 780,00 for i år, per 31. juli 2022.
 • Prosjekterte utgifter inkluderer medlemskap i WorldCon for frivillige som skal representere OTW på ChiCon (se alle prosjektutgifter).

Stipend til F. Coppas bok om fanvideoens historie

$ 660,00 brukt; $ 0,00 gjenstår

 • $ 660,00 brukt så langt av totalt $ 660,00 for i år, per 31. Juli 2022.
 • Pengene for dette stipendet kommer fra en donasjon gitt til OTW i 2020 til det spesifikke formålet å dekke utgifter knyttet til produksjonen av Francesca Coppas bok om fanvideoens historie. Universitetet i Michigan har publisert boken, som nå er tilgjengelig på nettet for alle. Siden det fulle beløpet har blitt brukt og formålet har blitt gjennomført, er stipendet nå stengt.
 • Resterende utgifter ble brukt på den siste korrekturlesningen og å lage en innholdsfortegnelse for boken (access all program expenses).

Innsamling

$ 48 796,15 brukt; $ 32 166,00 gjenstår

 • $ 48 796,15 brukt så langt av en total på $ 80 962,15 for dette året, per 31. juli 2022.
 • Våre utgifter til innsamling består av transaksjonsavgifter til våre tredjeparts betalingsbehandlere for hver donasjon, kjøp og frakt av takkegaver, og verktøyene som brukes til drift av OTWs database for medlemskap og til å holde oversikt over kommunikasjon med givere og potensielle givere (se alle utgifter til innsamling).

Administrasjon

$ 27 985,04 brukt; $ 48 162,28 gjenstår

 • $ 27 985,04 brukt så langt av en total på $ 76 147,32 for dette året, per 31. juli 2022.
 • OTWs administrative kostnader inkluderer webhotell for nettstedet vårt, varemerker, domener, forsikring, avgifter til skattebetaling, revisjon av årsregnskapet, samt kommunikasjon, ledelse, kryptert dokumentlagring, og regnskapsverktøy (se alle administrative utgifter).

Inntekter 2022

OTWs inntekter: Donasjoner fra innsamlingskampanjen i april: 46,6%. Donasjoner fra innsamlingskampanjen i oktober: 8,3%. Donasjoner utenom innsamlingskampanjene: 33,2%. Donasjoner fra bedrifter som matcher de ansattes donasjoner: 11,7%. Renteinntekter: <0,1%. Royalties (honorarer): 0,1%. Andre inntekter: <0,1%

 • OTW er utelukkende støttet av donasjonene deres – takk for generøsiteten!
 • Vi mottar en betydelig andel av donasjonene våre i de årlige innsamlingskampanjene i april og oktober, som til sammen burde utgjøre omtrent 55% av inntektene våre i 2022. Vi mottar også donasjoner via en ordning der en arbeidsgiver matcher en ansatts donasjon, royalties (honorarer), Amazon Smile og PayPal Giving Fund, som administrerer donasjoner fra tiltak som Humble Bundle og eBay for Charity. Hvis du har lyst til å støtte oss når du handler på disse nettsidene, vær så snill og velg “Organization for Transformative Works” som ditt foretrukne veldedige formål!
 • $ 512 358,90 mottatt så langt (per 31. Juli 2022) og det anslås å motta $ 600 118,51 innen slutten av året.

$ 512 358,90 donert; $ 87 759,61 gjenstår

Har du noen spørsmål?

Hvis du har noen spørsmål om budsjettet eller økonomien til OTW, ta gjerne kontakt med økonomikomiteen. Vi blir også å arrangere en åpen chat for å svare på alle eventuelle spørsmål. Denne chatten vil riktig nok foregå på engelsk. Den engelske versjonen av dette nyhetsinnlegget har mer informasjon om når chatten vil finne sted og hvordan man deltar.

For å laste ned OTWs oppdaterte budsjett for 2022 som regneark, vennligst følg denne lenken.


OTW er den ideelle foreldreorganisasjonen for flere prosjekter, blant annet AO3, Fanlore, Åpne Dører, Transformative verk og kulturer, og OTW juridisk rådgivning. OTW er ledet av fans, fullstendig understøttet av givere, og bemannet av frivillige. Finn ut mer om oss på OTW sin hjemmeside. Dersom du ønsker å lære mer om de frivillige oversetterne som oversatte dette innlegget, besøk oversettelsessiden.

Report

Comments are closed.