OTW økonomi: budsjettoppdatering 2021

I løpet av 2021 fortsatte OTW (Organisasjonen for transformative verk) sitt økonomiteam arbeidet med å sørge for at organisasjonens regninger blir betalt, at skattemeldingen blir sjekket og levert inn, og at retningslinjene for regnskap blir fulgt. Forberedelsene til revisjonen av regnskapet for 2020 fortsetter!

I mellomtiden har teamet også jobbet iherdig med budsjettoppdateringen for 2021, og har gleden av å kunne presentere den her (last ned budsjettet for 2021 som regneark for mer detaljert informasjon):

Utgifter i 2021

Utgifter sortert etter prosjekt: Vårt eget arkiv: 62,1%. Åpne Dører: 0,3%. Transformative verk og kulturer: 0,5%. Fanlore: 2,9%. Juridisk rådgivning: 0,7%. Donasjon – bok om fanvideoer: 0,2%. Administrasjon: 16,2%. Innsamling: 17,1%.

Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)

$ 125 025,02 brukt; $ 102 050,46 gjenstår

 • $ 125 025,02 brukt så langt av en total på $ 227 075,48 for dette året, per 31. juli 2021.
 • 62,1% av OTW sine utgifter går til å vedlikeholde AO3. Dette inkluderer mesteparten av utgiftene til serverene våre – både nye innkjøp og pågående samlokalisering og vedlikehold – verktøy til overvåkning av ytelse for websiden, og ulike systemrelaterte lisenser, i tillegg til kostnader vist nedenfor (se alle prosjektutgifter).
 • Årets anslåtte utgifter for AO3 inkluderer også $ 100 000,00 i planlagte utgifter til utvidelse av serverkapasitet for å takle den forventede veksten i sidetrafikk gjennom året.

Fanlore

$ 5 527,77 brukt; $ 5 169,81 gjenstår

 • $ 5 527,77 brukt så langt av en total på $ 10 697,58 for dette året, per 31. juli 2021.
 • Fanlore sine utgifter er andelen de har av tildelte midler til kjøp av servermaskinvare, vedlikehold og kostnader knyttet til samlokalisering (se alle prosjektutgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative verk og kulturer)

$ 339,00 brukt; $ 1 500,00 gjenstår

 • $ 339,00 brukt så langt av en total på $ 1 839,00 for dette året, per 31. juli 2021.
 • TWCs utgifter består av drift av tidsskriftets nettsted, samt publiserings- og lagringsavgifter (se alle prosjektutgifter).

Open Doors (Åpne Dører)

$ 450,48 brukt; $ 710,37 gjenstår

 • $ 450,48 brukt så langt av en total på $ 1 160,85 for dette året, per 31. juli 2021.
 • Åpne Dører sine utgifter for dette året består av kostnader knyttet til drift, sikkerhetskopiering, og vedlikehold av domene for importe fanverk-arkiver (se alle prosjektutgifter).

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

$ 0,00 brukt; $ 2 500,00 gjenstår

 • $ 0,00 brukt så langt av en total på $ 2 500,00 for dette året, per 31. juli 2021.
 • Utgiftene til Juridisk rådgivning består av arkiveringsavgifter og registreringsavgifter til diverse aktiviteter, inkludert OTW sine varemerker (se alle prosjektutgifter).

Tildeling for bok av F. Coppa om historien til fanvideoer

$ 0,00 brukt; $ 598,32 gjenstår

 • $ 0,00 brukt så langt av totalt $ 598,32 for i år, per 31. juli 2021.
 • Pengene for denne tildelingen kommer fra en donasjon gitt til OTW i 2020 til det spesifikke formålet å dekke utgifter knyttet til produksjonen av Fracesca Coppas bok om historien til fanvideoer. Universitetet i Michigan kommer til å publisere boken og lagre fanvideoene, i tillegg til å gjøre det tilgjengelig gratis online for alle som ønsker å lese og bruke det.
 • Budsjetterte utgifter er til ytterligere korrekturlesing og publisering (se alle prosjektutgifter).

Innsamling

$ 31 423,46 brukt; $ 31 224,00 gjenstår

 • $ 31 423,46 brukt så langt av en total på $ 62 647,46 for dette året, per 31. juli 2021.
 • Våre utgifter til innsamling består av transaksjonsavgifter til våre tredjeparts betalingsbehandlere for hver donasjon, kjøp og frakt av takkegaver, og utgifter knyttet til verktøyene som brukes til drift av OTWs database for medlemskap og til å holde oversikt over kommunikasjon med givere og potensielle givere (se alle utgifter til innsamling).

Administrasjon

$ 12 448,35 brukt; $ 46 816,06 gjenstår

 • $ 12 448,35 brukt så langt av en total på $ 59 264,41 for dette året, per 31. juli 2021.
 • OTWs administrative kostnader inkluderer webhotell for nettstedet vårt, domener, forsikring, avgifter til skattebetaling og revisjon av årsregnskapet, samt kommunikasjons-, styrings- og regnskapsverktøy (se alle administrative utgifter).

Inntekter 2021

OTWs inntekter: Donasjoner fra innsamlingskampanjen i april: 49,7%. Donasjoner fra innsamlingskampanjen i oktober: 7,4%. Donasjoner utenom innsamlingskampanjene: 34,9%. Donasjoner fra bedrifter som matcher de ansattes donasjoner: 7,9%. Renteinntekter: <0,1%. Royalties (honorarer): <0,1%. Andre inntekter: <0,1%

 • OTW er utelukkende støttet av deres donasjoner – takk for deres generøsitet!
 • Vi mottar en betydelig andel av donasjonene våre i de årlige innsamlingskampanjene i april og oktober, som til sammen burde utgjøre omtrent 57% av inntektene våre i 2021. Vi mottar også donasjoner via ordninger hvor en arbeidsgiver matcher en ansatts donasjon ved å donere det samme beløpet (som regel med en øvre begrensning), royalties (honorarer), Amazon Smile og PayPal Giving Fund, som administrerer donasjoner fra tiltak som Humble Bundle og eBay for Charity. Hvis du har lyst til å støtte oss når du handler på disse nettsidene, vær så snill og velg “Organization for Transformative Works” som ditt foretrukne veldedige formål!
 • Takket være deres generøsitet i årene som har gått, har vi nå en anseelig sum i våre reserver, som vi kan bruke til å betale for kjøp som er større enn vanlig. Som nevnt tidligere, planlegger vi å fortsette med å oppgradere kapasiteten på AO3s servere, noe som betydelig øker utgiftene til serverutstyr og lagring av serverne. Veksten til AO3 og de andre prosjektene til OTW krever også flere frivillige og mer administrativ støtte, hvilket ytterligere øker kostnader.
 • $ 482 542,83 mottatt så langt (per 31. juli 2021) og $ 542 972,85 anslås å bli mottatt innen slutten av året.

$ 482 542,83 donert; $ 60 430,02 gjenstår

Har du noen spørsmål?

Hvis du har noen spørsmål om budsjettet eller økonomien til OTW, ta gjerne kontakt med økonomikomiteen. Vi kommer også til å holde en åpen chat for å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha. Denne chatten vil riktignok foregå utelukkende på engelsk. Den engelske versjonen av denne nyhetsposten har mer informasjon om når chatten vil finne sted og hvordan man deltar.

For å laste ned OTWs oppdaterte budsjett for 2021 som regneark, vennligst følg denne lenken.


OTW er den ideelle foreldreorganisasjonen for flere prosjekter, blant annet AO3, Fanlore, Åpne Dører, Transformative verk og kulturer, og OTW juridisk rådgivning. OTW er ledet av fans, fullstendig understøttet av givere, og bemannet av frivillige. Finn ut mer om oss på OTW sin hjemmeside. Dersom du ønsker å lære mer om de frivillige oversetterne som oversatte dette innlegget, besøk oversettelsessiden.

Report

Comments are closed.