OTW økonomi: budsjett for 2023

I løpet av det siste året har økonomiteamet ved OTW (Organisasjonen for transformative verk) fortsatt sitt arbeid med å sikre at organisasjonens regninger blir betalt, at selvangivelsen har blitt fylt ut og at standard prosedyrer for regnskapsføring har blitt overholdt. Forberedelser til årsregnskapet og revisjonen for 2022 pågår!

Teamet har også jobbet hardt for å møte OTWs behov i 2023, og er stolt over å kunne presentere årets budsjett (last ned budsjettet for 2023 som regneark for mer informasjon):

Utgifter i 2023

Utgifter sortert etter prosjekt: Vårt eget arkiv: 59,4%. Åpne Dører: 1,1%. Transformative verk og kulturer: 0,7%. Fanlore: 3,3%. Juridisk rådgivning: 1,1%. Tilstedeværelse på con: 0,4% Administrasjon: 18,0%. Innsamling og utvikling: 16,0%.

Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)

$ 99 854,48 brukt; $ 195 431,28 gjenstår

 • $ 99 854,48 brukt så langt av en total på $ 295 285,76 for dette året, per 28. februar 2023.
 • 59,4% av OTW sine utgifter går til å vedlikeholde AO3. Dette inkluderer mesteparten av utgiftene til serverene våre – både nye innkjøp og pågående samlokalisering og vedlikehold – verktøy til overvåkning av ytelse for websiden, og ulike systemrelaterte lisenser, i tillegg til kostnader vist nedenfor (se alle prosjektutgifter).
 • De anslåtte utgiftene for AO3 for i år inkluderer også $ 74 000,00 for å kjøpe nye servere, og $ 77 000,00 til serverrelatert utstyr for å øke kapasiteten til eksisterende servere.

Fanlore

$ 6 222,79 brukt; $ 9 979,20 gjenstår

 • $ 6 222,79 brukt så langt av en total på $ 16 201,99 for dette året, per 28. februar 2023.
 • Fanlore sine utgifter er andelen de har av tildelte midler til kjøp av servermaskinvare, vedlikehold, kostnader knyttet til samlokalisering og dets del av OTWs produktivitetsverktøy som nylig er tatt i bruk ( se alle prosjektutgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative verk og kulturer)

$ 847,70 brukt; $ 2 662,00 gjenstår

 • $ 847,70 brukt så langt av en total på $ 3 509,70 for dette året, per 28. februar 2023.
 • TWCs utgifter består av drift av tidsskriftets nettsted, publiserings- og lagringsavgifter, samt en allokert del av OTWs produktivitetsverktøy som nylig er tatt i bruk (se alle prosjektutgifter).

Open Doors (Åpne Dører)

$ 2 232,86 brukt; $ 2 232,86 gjenstår

 • $ 2 232,86 brukt så langt av en total på $ 2 777,61 for dette året, per 28. februar 2023.
 • Åpne Dører sine utgifter for dette året består av kostnader knyttet til drift, sikkerhetskopiering, domene for import av arkiver med fanverk, samt en allokert del av OTWs produktivitetsverktøy som nylig er tatt i bruk (se alle prosjektutgifter).

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

$ 0,00 brukt; $ 5 258,00 gjenstår

 • $ 0,00 brukt så langt av en total på $ 2 500,00 for dette året, per 28. februar 2022.
 • Utgiftene til Juridisk rådgivning består av registreringsavgifter til konferanser og høringer og midler satt av for juridiske saker om nødvendig, samt en allokert del av OTWs produktivitetsverktøy som nylig er tatt i bruk (se alle prosjektutgifter).

Tilstedeværelse på cons

$ 0,00 brukt; $ 2000,00 gjenstår

 • $ 0,00 brukt så langt av totalt $ 2000,00 for i år, per 28. februar 2023.
 • Prosjekterte utgifter inkluderer $ 1 000,00 til aktiviteter knyttet til tilstedeværelse på cons på vegne av OTW, som inkluderer bordavgift på conventions, oppmøte av frivillige og relaterte materialer, samt $ 1 000,00 for gratisutdelinger (giveaway) på conventions(se alle prosjektutgifter).

Innsamling og utvikling

$ 9 235,91 brukt; $ 70 389,20 gjenstår

 • $ 9 235,91 brukt så langt av en total på $ 79 625,11 for dette året, per 28. februar 2023.
 • Våre utgifter til innsamling og utvikling består av transaksjonsavgifter til våre tredjeparts betalingsbehandlere for hver donasjon, kjøp og frakt av takkegaver, og verktøyene som brukes til drift av OTWs database for medlemskap og til å holde oversikt over kommunikasjon med givere og potensielle givere, samt en allokert del av OTWs produktivitetsverktøy som nylig er tatt i bruk (se alle utgifter til innsamling).

Administrasjon

$ 21 093,22 brukt; $ 68 079,74 gjenstår

 • $ 21 093,22 brukt så langt av en total på $ 89 172,96 for dette året, per 28. februar 2023.
 • OTWs administrative kostnader inkluderer webhotell for nettstedet vårt, varemerker, domener, forsikring, avgifter til skattebetaling og revisjon av årsregnskapet, samt kommunikasjons-, styrings- og regnskapsverktøy (se alle administrative utgifter).

Inntekter 2023

OTWs inntekter: Donasjoner fra innsamlingskampanjen i april: 13,5%. Donasjoner fra innsamlingskampanjen i oktober: 13,5%. Donasjoner utenom innsamlingskampanjene: 54,1%. Donasjoner fra bedrifter som matcher de ansattes donasjoner: 18,9%. Renteinntekter: <0,1%. Royalties (honorarer): <0,1%. Andre inntekter: <0,1%

 • OTW er utelukkende støttet av deres donasjoner – takk for generøsiteten!
 • Vi mottar en betydelig andel av donasjonene våre i de årlige innsamlingskampanjene i april og oktober, som til sammen burde utgjøre omtrent 27% av inntektene våre i 2023. Vi mottar også donasjoner via en ordning der en arbeidsgiver matcher en ansatts donasjon, royalties (honorarer), og PayPal Giving Fund, som administrerer donasjoner fra tiltak som Humble Bundle og eBay for Charity. Hvis du har lyst til å støtte oss når du handler på disse nettsidene, vær så snill og velg “Organization for Transformative Works” som ditt foretrukne veldedige formål!
 • Takket være deres generøsitet i årene som har gått har vi nå en anseelig sum i våre reserver, som vi kan bruke til å betale for kjøp som er større enn vanlig og for å ha i bakhånd til juridisk beredskap. Som nevnt tidligere planlegger vi å fortsette med å oppgradere kapasiteten på AO3s servere, noe som betydelig øker utgiftene til serverutstyr og lagring av serverne. Veksten til AO3 og de andre prosjektene til OTW krever også flere frivillige og mer administrativ støtte, hvilket ytterligere øker kostnader. Regnearket for budsjettet forutser et uttak av $ 130 000,00 fra reservene for å dekke kostnader som overgår mengden inntekter som forventes for i år. Denne summen kan tas ut som nødvendig i løpet av året.
 • $ 69 477,12 mottatt så langt (per 28. februar 2023) og $ 370 320,00 anslås å bli mottatt innen slutten av året.

$ 69 477,12 donert; $ 300 842,88 gjenstår

Har du noen spørsmål?

Hvis du har noen spørsmål om budsjettet eller økonomien til OTW, ta gjerne kontakt med økonomikomiteen. Vi svarer deg så snart vi kan!

For å laste ned OTWs oppdaterte budsjett for 2023 som regneark, vennligst følg denne lenken.


OTW er den ideelle foreldreorganisasjonen for flere prosjekter, blant annet AO3, Fanlore, Åpne Dører, Transformative verk og kulturer, og OTW juridisk rådgivning. OTW er ledet av fans, fullstendig understøttet av givere, og bemannet av frivillige. Finn ut mer om oss på OTW sin hjemmeside. Dersom du ønsker å lære mer om de frivillige oversetterne som oversatte dette innlegget, besøk oversettelsessiden.

Report

Comments are closed.