OTW Økonomi: budsjett for 2019

2018 var nok et travelt og produktivt år for Økonomi-teamet til OTW (Organisasjonen for transformative verk). Vi fortsetter å jobbe i kulissene med å sikre at regningene er betalt, at regnskapet er nøyaktig, og at standard prosedyrer for regnskapsføring overholdes. Forberedelser til årsregnskapet og revisjon for 2018 er også i gang! Her er budsjettet vårt for 2019 (last ned budsjettet som regneark for mer informasjon):

Utgifter i 2019

Utgifter sortert etter prosjekt: Vårt eget arkiv: 81,2%, Åpne Dører: 0,2%, Transformative verk og kulturer: 0,4%, Fanlore: 1,3%, Juridisk rådgivning: 1,0%, Tilstedeværelse på cons: 0,1%, Administrasjon: 9,8, Innsamling: 6,1%.

Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)

$ 12 242,60 brukt; $ 405 861,47 gjenstår
 • $ 12 242,60 brukt så langt av en total på $ 418 104,06 for dette året, fra og med 28. februar 2019.
 • 81,2% av OTW sine utgifter går til å vedlikeholde AO3. Dette inkluderer mesteparten av utgiftene til serverene våre – både nye innkjøp og pågående samlokalisering og vedlikehold – samt, verktøy til overvåkning av ytelse for websiden, og ulike systemrelaterte lisenser (se alle prosjektutgifter).
 • De anslåtte utgiftene for AO3 for i år inkluderer $ 110 000 i entreprenørkostnader til oppgraderinger og testing av sikkerheten til siden.
 • I tillegg inkluderer AO3 sine utgifter en betydelig overhaling og utvidelse av serverne, til en total på rundt $ 177 000. Nye servere for virtualiser kommer til å erstatte det nåværende utstyret, og det kommer til å gjøre det mye lettere å teste og kjøre kode på AO3. De gamle serverne kommer til å bli gjenbrukt som lagringsplass for de nye serverne. Andre nye servere vil øke AO3s kapasitet, blant annet ved at det blir færre tilkoblingsproblemer når sider og søkeresultater vises til brukere.
 • Andre forventede kostnader inkluderer $ 33 000 til en systementreprenør som kommer til å utføre noe arbeid på infrastrukturen på AO3s maskinvare.

Fanlore

$ 329,34 brukt; $ 6 409,63 gjenstår
 • $ 329,34 brukt så langt av en total på $ 6 738,97 for dette året, fra og med 28. februar 2019.
 • Fanlore sine utgifter går i all hovedsak til tildeling av midler til kjøp av nye servere og kostnader knyttet til vedlikehold og samlokalisering, samt fornyelser Fanlore sine web-domener (se alle prosjektutgifter).
 • De nye serverne for virtualisering kommer også til å tjene Fanlore-sidene og lagre sikkerhetskopier av Fanlore-wikien.

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative verk og kulturer)

$ 275,00 brukt; $ 1 558,00 gjenstår
 • $ 275,00 brukt så langt av en total på $ 1 833,00 for dette året, fra og med 28. februar 2019.
 • TWCs utgifter består av drift av tidsskriftets nettsted, samt publiserings- og lagringsavgifter (se alle prosjektutgifter).

Open Doors (Åpne Dører)

$ 91,82 brukt; $ 844,35 gjenstår
 • $ 91,82 brukt så langt av en total på $ 936,17 for dette året, fra og med 28. februar 2019.
 • Åpne Dører sine utgifter for dette året består av kostnader knyttet til drift, sikerhetskopiering, og domene for import av arkiver med fanverk (se alle prosjektutgifter).

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

$ 0 brukt; $ 5 000,00 gjenstår
 • $ 0 brukt så langt av en total på $ 5 000,00 for dette året, fra og med 28. februar 2019.
 • Utgiftene til Juridisk rådgivning består av arkiveringsavgifter og reiseutgifter til konferanser og høringer (se alle prosjektutgifter).

Tilstedeværelse på cons

 $ 0 bruk; $ 500,00 gjenstår
 • $ 0 brukt så langt av totalt $ 500,00 i år, per 28. februar 2019.
 • Prosjekterte utgifter inkluderer $ 100 til printing av flyers og $ 400 til andre aktiviteter (se alle prosjektutgifter).

Innsamling

$ 2 296,25 brukt; $ 29 163,75 gjenstår
 • $ 2 296,25 brukt så langt av en total på $ 31 460,00 for dette året, fra og med 28. februar 2019.
 • Innsamlingsutgiftene våre består av transaksjonsavgifter til våre tredjeparts betalingsbehandlere for hver donasjon, kjøp og frakt av takkegaver, og verktøyene som brukes til drift av OTWs database for medlemskap og holde oversikt over kommunikasjon med givere og potensielle givere (se alle utgifter til innsamling).

Administrasjon

$ 2 785,99 brukt; $ 47 685,81 gjenstår
 • $ 2 785,99 brukt så langt av en total på $ 50 471,80 for dette året, fra og med 28. februar 2019.
 • OTWs administrative kostnader inkluderer webhotell for nettstedet vårt, varemerker, domener, forsikring, avgifter til skattebetaling og revisjon av årsregnskapet, samt kommunikasjons- og regnskapsverktøy (se alle administrative utgifter).

Inntekter 2019

OTWs inntekter: Donasjoner fra innsamlingskampanjen i april: 31,0%, Donasjoner fra innsamlingskampanjen i oktober: 35,8%. Donasjoner utenom innsamlingskampanjene: 28,6%. Donasjoner fra bedrifter som matcher de ansattes donasjoner: 4,5%. Renteinntekter: 0,1%. Royalties: <0,1%.

 • OTW er utelukkende støttet av deres donasjoner—takk for deres generøsitet!
 • Vi mottar de fleste av donasjonene våre i de årlige innsamlingskampanjene i april og oktober, som til sammen burde utgjøre omtrent 67% av inntektene våre i 2019. Vi mottar også donasjoner via ordninger hvor en arbeidsgiver matcher en ansatts donasjon ved å donere det samme beløpet (som regel med en øvre begrensning), royalties, Amazon Smile og PayPal Giving Fund, som administrerer donasjoner fra tiltak som Humble Bundle og eBay for Charity. Hvis du har lyst til å støtte oss når du handler på disse nettsidene, vær så snill å velg “Organization for Transformative Works” som ditt foretrukne veldedige formål!
 • Som et resultat av deres generøsitet i de årene som har gått, har vi en anseelig sum i reserve, som vi planlegger å holde trygg i fall noe uventet skulle skje. Takket være dette har vi kunnet utforske alternative inntektskilder som vi kan supplere deres donasjoner med. Økonomi-teamet har gjort framskritt i sin søking etter en investeringsmetode for en liten, ideell organisasjon som OTW, og har som mål å opprette en fullstendig lavrisiko, konservativ investeringsportefølje innen utgangen av 2019.
 • Disse reservene hjelper oss også de årene vi planlegger større innkjøp enn normalt. Som vi nevnte tidligere, har vi planer om å bytte ut maskinvare i de gamle serverne i løpet av de neste månedene, i tillegg til å kjøpe ny maskinvare til serverne, noe som vil øke utgiftene for dette året betraktelig. Det kan hende noen av de planlagte utgiftene som er beskrevet i dette budsjettet ikke kommer til å finne sted før utgangen av året, på grunn av diverse begrensninger. For å ta hånd om denne usikkerheten, selv om alle forventede utgifter blir beskrevet i regnearket for budsjettet, har vi planlagt å ta ut $ 96 000 som vi har i reserve for å dekke beløp som går til de mindre sannsynlige utgiftene. Dette ekstra beløpet kan tas fra våre reserver dersom det skulle trengs i løpet av året. Vår oppdatering av budsjettet, som blir publisert i oktober, kommer til å inneholde mer presis informasjon om hvilke utgifter som vil komme i 2019.
 • $ 23 840,99 mottatt så langt (fra og med 28. februar 2019) og $ 419 475 anslås å bli mottatt innen slutten av året.
$ 23 840,99 donert; $ 395 634,01 gjenstår

Har du noen spørsmål?

Hvis du har noen spørsmål om budsjettet eller økonomien til OTW, ta gjerne kontakt med økonomikomiteen. Vi kommer også til å holde en åpen chat for å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha. Denne chatten vil riktignok foregå utelukkende på engelsk. Den engelske versjonen av denne nyhetsposten har mer informasjon om når chatten vil finne sted og hvordan man deltar. For å laste ned OTWs oppdaterte budsjett for 2019 som regneark, vennligst følg denne lenken.
OTW er den ideelle foreldreorganisasjonen for flere prosjekter, blant annet AO3, Fanlore, Åpne Dører, Transformative verk og kulturer, og OTW Juridisk rådgivning. OTW er ledet av fans, fullstendig understøttet av donorer, og bemannet av frivillige. Finn ut mer om oss på OTW sin hjemmeside. Dersom du ønsker å lære mer om våre frivillige oversettere som oversatte dette innlegget, besøk Oversettelsessiden.
Announcement

Comments are closed.