OTW Økonomi: budsjett for 2018

2017 var enda et travelt og produktivt år for Økonomi-teamet til OTW (Organisasjonen for transformative verk)! Vi fortsatte å forbedre effektiviteten til organisasjonens finansielle retningslinjer og forpliktelsen til standard regnskapspraksis. Vi startet vår første regnskapsrevisjon, som ble avsluttet tidlig i 2018. Du kan sjekke ut de reviderte regnskapene for 2015 og 2016 på OTW Økonomi sin nettside. Nå forbereder vi oss til revisjon av budsjettet for 2017, som skal starte innen noen få uker.

Her er budsjettet vårt for 2018 (last ned budsjettet som regneark for mer informasjon):

Utgifter 2018

Utgifter sortert etter prosjekt: Vårt eget arkiv: 75,1%. Åpne Dører: 0,4%. Transformative verk og kulturer: 0,8%. Fanlore: 1,4%. Juridisk rådgivning: 1,4%. Administrasjon: 13,5%. Innsamling: 7,4%.

AO3

 $ 13 334,02 brukt; $ 252 698,05 gjenstår

 • $ 13 334,02 brukt så langt av en total på $ 266 032,07 for dette året, fra og med 28. februar 2018.
 • 75,1% av OTW sine utgifter går til å vedlikeholde Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Dette inkluderer mesteparten av utgiftene til serverene våre – både nye innkjøp og pågående samlokalisering og vedlikehold – samt entreprenørarbeid, verktøy til overvåkning av ytelse for websiden, ulike systemrelaterte lisenser og opplæring (se alle prosjektutgifter).
 • De anslåtte utgiftene for AO3 for i år inkluderer $ 100 000 i entrepenørkostnader. Vi er ganske fornøyd med våre entreprenørers arbeid med AO3s Rails- og Elasticsearch-oppgraderinger og ser frem til å fortsette å jobbe med dem på andre prosjekter.
 • I tillegg til entrepenørkostnader inkluderer AO3 sine utgifter en betydelig overhaling av servere, til en total på rundt $ 96 000. Dette gjelder nye databaseservere til verkene, kommentarer og andre aktiviteter på AO3, så vel som nye serverskap til å oppbevare dem. De nye serverne vil også øke samlokaliseringsutgiftene våre, samtidig som de gamle maskinene vil få som ny oppgave å generere nettsidene på AO3 og presentere dem til brukerne.

Fanlore

$ 257,44 brukt; $ 4 640,53 gjenstår

 • $ 257,44 brukt så langt av en total på $ 4 897,97 for dette året, fra og med 28. februar 2018.
 • Fanlore sine utgifter går i all hovedsak til tildeling av midler til kjøp av nye servere og kostnader knyttet til vedlikehold og samlokalisering, samt relaterte lisenser og Fanlore sine web-domener (se alle prosjektutgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative verk og kulturer)

$ 418,81 brukt; $ 2 575,18 gjenstår

 • $ 418,81 brukt så langt av en total på $ 2 993,99 for dette året, fra og med 28. februar 2018.
 • TWCs utgifter består av tildeling av serverkostnader, samt tidsskriftets publiserings- og lagringsavgifter (se alle prosjektutgifter).

Open Doors (Åpne Dører)

$ 94,16 brukt; $ 1 162,95 gjenstår

 • $ 94,16 brukt så langt av en total på $ 1 257,11 for dette året, fra og med 28. februar 2018.
 • Åpne Dører sine utgifter for dette året består av kostnader knyttet til back-up, domene og webhotell for arkiver importert av Åpne Dører (se alle prosjektutgifter).

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

$

 • $ 1 500,00 brukt så langt av en total på $ 5 000,00 for dette året, fra og med 28. februar 2018.
 • Utgiftene til Juridisk Rådgivning består av arkiveringsavgifter og reiseutgifter til konferanser og høringer. $ 1 500 ble brukt i januar for å lagre en WIPO-konflikt avgift fordi noen registrerte en domeneadresse som var for lik AO3 sin. (se alle prosjektutgifter).

Innsamling

$ 1 751,46 brukt; $ 24 383,54 gjenstår

 • $ 1 751,46 brukt så langt av en total på $ 26 135,00 for dette året, fra og med 28. februar 2018.
 • Innsamlingsutgiftene våre består av transaksjonsavgifter til våre tredjeparts betalingsbehandlere for hver donasjon, kjøp og frakt av takkegaver, og verktøyene som brukes til webhotellet for OTWs database for medlemskap og holde oversikt over kommunikasjon med givere og potensielle givere (se alle utgifter til innsamling).

Administrasjon

$ 2 023,59 brukt; $ 4 799,81 gjenstår

 • $ 2 023,59 brukt så langt av en total på $ 47 823,40 for dette året, fra og med 28. februar 2018.
 • OTWs administrative kostnader inkluderer webhotell for websiden vår, varemerker, domener, forsikring, avgifter til skattebetaling og revisjon, samt prosjektledelse, kommunikasjons- og regnskapsverktøy (se alle administrative utgifter).

Inntekter 2018

OTWs inntekter: Donasjoner fra kampanjen i april: 36,6%, Donasjoner fra kampanjen i oktober: 42,6%. Donasjoner som ikke er fra kampanjene: 18,3%. Donasjoner fra bedrifter som matcher de ansattes donasjoner: 2,4%. Renteinntekter: 0,1%

 • OTW er utelukkende støttet av deres donasjoner—takk for deres generøsitet!
 • Vi mottar de fleste av donasjonene våre i de årlige innsamlingskampanjene i april og oktober, som til sammen burde utgjøre omtrent 79% av inntektene våre i 2018. Vi mottar også donasjoner via ordninger hvor en arbeidsgiver matcher en ansatts donasjon ved å donere det samme beløpet (som regel med en øvre begrensning), Amazon Smile og PayPal Giving Fund, som administrerer donasjoner fra tiltak som Humble Bundle. Hvis du har lyst til å støtte oss når du handler på disse nettsidene, vær så snill å velg “Organization for Transformative Works” som ditt foretrukne veldedige formål!
 • Som et resultat av deres generøsitet i de årene som har gått, har vi en anseelig sum i reserve, som vi planlegger å holde trygg i fall noe uventet skulle skje. Takket være dette har vi kunnet utforske alternative inntektskilder som vi kan supplere deres donasjoner med. Til å begynne med, har økonomi-teamet og OTWs styre sluttet seg om en moderat investeringsportefølje for en liten andel av våre fond, som ikke vil utgjøre en trussel mot førsteinvesteringene. Det var på høy tid at denne avgjørelsen ble tatt, og vi er glade for å ha solide retningslinjer knyttet til investeringer og bruk av våre reserver.
 • Disse reservene hjelper oss også de årene vi planlegger større innkjøp enn normalt. Som vi nevnte tidligere, har vi planer om å bytte ut maskinvare i de gamle serverne i løpet av de neste månedene, noe som vil øke utgiftene for dette året betraktelig. Våre nåværende anslåtte utgifter for dette året overskrider de forventede inntektene for 2018 med omtrent $ 30 000. Det ekstra beløpet kan trekkes fra reservene i løpet av året dersom det blir nødvendig.
 • $ 12 668,54 mottatt så langt (fra og med 28. februar 2018) og $ 315 631,46 anslås å bli mottatt innen slutten av året.

$ 12 668,54 donert; $ 315 631,46 gjenstår

Har du noen spørsmål?

Hvis du har noen spørsmål om budsjettet eller økonomien til OTW, ta gjerne kontakt med Økonomikomiteen. Vi kommer også til å holde en åpen chat for å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha. Denne chatten vil riktignok foregå utelukkende på engelsk. Den engelske versjonen av denne posten har mer informasjon om når chatten vil finne sted og hvordan man deltar.

For å laste ned OTWs oppdaterte budsjett for 2018 i regneark, vennligst følg denne linken.

OTW er den ideelle foreldreorganisasjonen for flere prosjekter, blant annet AO3, Fanlore, Åpne Dører, Transformative verk og kulturer, og OTW Juridisk rådgivning. OTW er ledet av fans, fullstendig understøttet av donorer, og bemannet av frivillige. Finn ut mer om oss på OTW sin hjemmeside. Dersom du ønsker å lære mer om våre frivillige oversettere som oversatte dette innlegget, besøk Oversettelsessiden.

Announcement

Comments are closed.