OTW Økonomi: Budget for 2023

I løbet af det seneste år har OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) Økonomi-team fortsat sit arbejde med at sikre, at alle organisationens regninger bliver betalt, skatter indberettet, og almindelig praksis for regnskabsaflæggelse bliver overholdt. Forberedelser til årsopgørelsen og revisionen for 2022 er nu i gang!

I mellemtiden har teamet også arbejdet hårdt på at imødekomme OTW’s behov for 2023 og er stolte over at kunne præsentere dette års budget (se budgetregnearket for 2023 for mere detaljeret information):

2023 udgifter

Udgifter per program: Vores Eget Arkiv: 59,4%, Åbne Døre: 1,1%, Transformative Værker og Kulturer: 0,7%, Fanlore: 3,3%, Juridisk Rådgivning: 1,1%, Udbredelse ved cons: 0,4%, Administration: 18,0% Fundraising & Udvikling: 16,0%

Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv)

99.854,48 USD brugt; 195.431,28 USD tilbage

 • 99.854,48 USD ud af 295.285,76 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2023.
 • 59,4% af OTW’s udgifter går til at vedligeholde AO3. Dette inkluderer størstedelen af vores serverudgifter—både nye indkøb og løbende colocation og vedligehold—tilsynsværktøjer til hjemmesiden og diverse systemrelaterede tilladelser, samt udgifter fremhævet nedenfor (se alle programudgifter).
 • Dette års forventede udgifter til AO3 inkluderer også 74.000,00 USD til at købe nye servere samt 77.000,00 USD til serverrelateret udstyr for at udvide kapaciteten på vores nuværende servere, så vi kan håndtere den forventede stigning i trafik i løbet af året.

Fanlore

6.222,79 USD brugt; 9.979,20 USD tilbage

 • 6.222,79 USD ud af 16.201,99 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2023.
 • Fanlores udgifter består af Fanlores andel af allokeret serverhardware, vedligeholdelse og colocationsudgifter samt Fanlores andel af de nyligt indførte produktivitetsværktøjer på tværs af OTW (se alle programudgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Værker og Kulturer)

874,70 USD brugt; 2.662,00 USD tilbage

 • 847,70 USD ud af 3.509,70 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2023.
 • TWC’s udgifter består af tidsskriftets webhosting, udgivelses- og lagringsudgifter samt en andel af de nyligt indførte produktivitetsværktøjer på tværs af OTW (se alle programudgifter).

Open Doors (Åbne Døre)

2.232,86 USD brugt; 3.293,30 USD tilbage

 • 2.232,86 USD ud af 5.526,16 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2023.
 • Åbne Døres udgifter består af hosting, backup og domæneudgifter for importerede fanværkarkiver samt en andel af de nyligt indførte produktivitetsværktøjer på tværs af OTW (se alle programudgifter).

Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning)

0,00 USD brugt; 5.258,00 USD tilbage

 • 0,00 USD ud af 5.258,00 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2023.
 • Juridisk Rådgivnings udgifter består af registreringsudgifter til konferencer og høringer, tilsidesatte midler til eventuelle sagsanlæg samt en andel af de nyligt indførte produktivitetsværktøjer på tværs af OTW (se alle programudgifter).

Udbredelse ved cons

0,00 USD spent; 2.000,00 USD left

 • 0,00 USD ud af 2.000,00 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2023.
 • Budgetterede udgifter inkluderer 1.000,00 USD til udbredelsesaktiviteter på vegne af OTW, hvilket inkluderer betaling for pladser på cons, frivilliges deltagelse og tilhørende præsentationsmaterialer samt 1.000,00 USD til giveaways på cons (se alle programudgifter).

Fundraising & Udvikling

9.235,91 USD brugt; 70.389,20 USD tilbage

 • 9.235,91 USD ud af 79.625,11 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2023.
 • Vores fundraising- og udviklingsudgifter består af transaktionsgebyrer opkrævet af vores tredjepartsleverandører af betalingsbehandling for hvert bidrag; takkegaver, indkøb og forsendelse; og de værktøjer, vi bruger til at hoste OTW’s medlemskabsdatabase og til at holde styr på kommunikation med bidragsydere og potentielle bidragsydere samt en andel af de nyligt indførte produktivitetsværktøjer på tværs af OTW (se alle fundraisingudgifter).

Administration

21.093,22 USD brugt; 68.079,74 USD tilbage

 • 21.093,22 USD ud af 89.172,96 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2023.
 • OTW’s administrative udgifter inkluderer hosting af vores hjemmeside, varemærker, domæner, forsikringer, skatteangivelser og revision samt kommunikations-, styrings- og bogføringsværktøjer (se alle administrative udgifter).

2023 indtægter

OTW's indtægter: Bidrag fra april-kampagnen: 13,5%. Bidrag fra oktober-kampagnen: 13,5%. Bidrag uden relation til en kampagne: 54,1%. Bidrag fra matching-programmer: 18,9%. Renteindtægt: <0,1%. Royalties: <0,1%. Anden indkomst: <0,1%

 • OTW bliver udelukkende støttet af jeres bidrag—tak for jeres gavmildhed!
 • Vi modtager en stor del af vores bidrag hvert år i løbet af medlemskabskampagnerne i april og oktober, som tilsammen bør udgøre omkring 27% af vores indtægter i 2023. Vi modtager også bidrag gennem matching-programmer, royalties og PayPal Giving Fund, som forvalter bidrag fra programmer som Humble Bundle og eBay for Charity. Hvis du gerne vil støtte os, når du køber noget på disse sider, skal du vælge “Organization for Transformative Works” som din velgørenhed!
 • På grund af jeres gavmildhed de seneste år har vi en god reservebeholdning, som vi kan bruge til at betale for usædvanligt store køb og have i baghånden i tilfælde af uforudsete juridiske omstændigheder. Som tidligere nævnt er det planen, at vi fortsætter med at opgradere AO3’s serverkapacitet, hvilket hæver udgifter til serverudstyr og serverhosting betydeligt. Den vækst, som AO3 og andre OTW-projekter oplever, kræver også flere frivillige og mere administrativ support, hvilket også hæver udgifterne. Budgettet regner med en hævning på 130.000,00 USD fra disse reserver for at dække udgifter, som overskrider dette års forventede indtægter. Dette beløb kan hæves efter behov i løbet af året.
 • 69.477,12 USD modtaget indtil videre (pr. 28. februar 2023) og 370.320,00 USD forventes at blive modtaget i alt i år.

69.477,12 USD doneret; 300.842,88 USD tilbage

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om budgettet eller OTW’s økonomi, kan du kontakte Økonomi-komitéen. Så vil vi svare, så hurtigt vi kan!

Følg dette link for at downloade OTW’s budget for 2023 som regneark.


OTW er nonprofit forældreorganisation for flere projekter, heriblandt AO3, Fanlore, Åbne Døre, TWC og OTW Juridisk Rådgivning. Vi er anført af fans, udelukkende finansieret af donationer og bemandet af frivillige. Lær mere om os på OTW’s hjemmeside. Vil du vide mere om vores hold af frivillige oversættere, som har oversat dette indlæg, kan du tjekke Oversættelsessiden.

Report

Comments are closed.