OTW Økonomi: budget for 2019

2018 var endnu et produktivt og travlt år for OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) Økonomi-team. Vi arbejder fortsat i baggrunden for at sikre, at regninger bliver betalt, at optegnelserne er korrekte, og at standardprocedurer for bogføring bliver mødt. Forberedelserne til årsopgørelsen og revision for 2018 er også i gang! Og nu vil vi præsentere budgetet for 2019 (tilgå budgetregnearket for mere detaljeret information):

2019 udgifter

Udgifter per program: Vores Eget Arkiv (AO3): 81,2%, Åbne Døre: 0,2%, Transformative Værker og Kulturer: 0,4%, Fanlore: 1,3%, Juridisk Rådgivning: 1,0%, Udbredelse ved cons: 0,1%, Administration: 9,8% Fundraising: 6,1%

Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv)

12.242,60 USD brugt; 405.861,47 USD tilbage
 • 12.242,60 USD ud af 418.104,06 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2019.
 • 81,2% af OTW’s udgifter går til at vedligeholde AO3. Dette inkluderer det meste af vores serverudgifter—både nye indkøb og løbende colocation og vedligehold—tilsynsværktøjer til hjemmesiden og diverse systemrelaterede tilladelser (se alle programudgifter).
 • Dette års forventede udgifter til AO3 inkluderer 110.000 USD i konsulentudgifter til opdateringer og sikkerhedstests.
 • Derudover inkluderer udgifterne et større servereftersyn og udvidelse til omkring 177.000 USD. Nye virtualiseringsservere kommer til at erstatte det nuværende udstyr, så tests og udrulning af kode på AO3 kommer til at køre mere glat. De gamle servere bliver genbrugt som lagring for de nye servere. Andre nye servere skal udvide AO3’s kapacitet til at vise sider og søgeresultater til brugerne med færre forbindelsesproblemer.
 • Andre forventede udgifter inkluderer 33.000 USD til en System-konsulent, som skal udføre noget arbejde på AO3’s hardware infrastruktur.

Fanlore

329,34 USD brugt; 6.409,63 USD tilbage
 • 329,34 USD ud af 6.738,97 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2019.
 • Fanlores udgifter består for sin del mest af serverindkøb, vedligeholdelse og colocationsudgifter, samt fornyelse af Fanlores webdomæne (se alle programudgifter).
 • De nye virtualiseringsservere kommer også til at gavne Fanlore-sider og lagre backups af Fanlore-wiki’en.

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Værker og Kulturer)

275,00 USD brugt; 1.558,00 USD tilbage
 • 275,00 USD ud af 1.833,00 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2019.
 • TWC‘s udgifter består af tidsskriftets webhosting samt udgivelses- og lagringsudgifter (se alle programudgifter).

Open Doors (Åbne Døre)

91,82 USD brugt; 844,35 USD tilbage
 • 91,82 USD ud af 936,17 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2019.
 • Åbne Døres udgifter består af hosting, backup og domæneudgifter for importerede fanværkarkiver (se alle programudgifter).

Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning)

0 USD brugt; 5.000,00 USD tilbage
 • 0 USD ud af 5.000,00 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2019.
 • Juridisk Rådgivnings udgifter består af indleveringsudgifter og rejseudgifter til konferencer og høringer (se alle programudgifter).

Udbredelse ved cons

0 USD brugt; 500,00 tilbage
 • 0 USD ud af 500,00 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2019.
 • Budgeterede udgifter inkluderer 100 USD til at printe brochurer og 400 USD til andre aktiviteter (se alle programudgifter).

Fundraising

2.296,25 USD brugt; 29.163,75 USD tilbage
 • 2.296,25 USD ud af 31.460,00 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2019.
 • Vores fundraisingudgifter består af transaktionsgebyrer opkrævet af vores tredjepartsleverandører af betalingsbehandling for hvert bidrag; takkegaver, indkøb og forsendelse; og de værktøjer, vi bruger til at hoste OTW’s medlemskabsdatabase og til at holde styr på kommunikation med bidragsydere og potentielle bidragsydere (se alle fundraisingudgifter).

Administration

2.785,99 USD brugt; 47.685,81 USD tilbage
 • 2.785,99 USD ud af 50.471,80 er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2019.
 • OTW’s administrative udgifter inkluderer hosting af vores hjemmeside, varemærker, domæner, forsikringer, skatteindlevering og revision samt kommunikations- og bogføringsværktøjer (se alle administrative udgifter).

2019 indtægter

OTW's indtægter: Bidrag fra april-kampagnen: 31,0%. Bidrag fra oktober-kampagnen: 35,8%. Bidrag uden relation til en kampagne: 28,6%. Bidrag fra matching-programmer: 4,5%. Renteindtægt: 0,1%. Royalties: <0,1%.

 • OTW bliver udelukkende støttet af jeres bidrag—tak for jeres gavmildhed!
 • Vi modtager de fleste bidrag hvert år i løbet af medlemskabskampagnerne i april og oktober, som tilsammen bør give omkring 67% af vores indtægter i 2019. Vi modtager også bidrag gennem matching-programmer, royalties, Amazon Smile, og PayPal Giving Fund, som forvalter bidrag fra programmer som Humble Bundle og eBay for Charity. Hvis du gerne vil støtte os, når du køber noget på disse sider, skal du vælge “Organization for Transformative Works” som din velgørenhed!
 • På grund af jeres gavmildhed de seneste år har vi en god reservebeholdning, som vi kan bruge i tilfælde af en gråvejrsdag. Takket være dette har vi mulighed for at udforske alternative indtægtskilder som supplement til jeres bidrag. Økonomi-teamet har gjort fremskridt i deres søgen efter en passende investeringsmetode for en lille nonprofitorganisation som OTW og går efter at have sat en konservativ lavrisiko investeringsportefølje op ved slutningen af 2019.
 • Reserverne vil også være med til at dække os ind i de år, hvor vi skal foretage større indkøb end sædvanligt. Som nævnt tidligere har vi planer om at erstatte gammelt server-hardware henover de næste par måneder, samt at købe ny server-hardware, hvilket hæver dette års udgifter betydeligt. Nogle af de forventede udgifter, der er skitseret i dette indlæg, er måske ikke relevante før året er omme på grund af diverse begrænsninger. Selvom alle de udgifter, vi forventer, er beskrevet i budgetregnearket, har vi beregnet at hæve 96.000 USD fra vores reserver til at dække disse mindre sandsynlige udgifter for at tage højde for denne usikkerhed. Dette ekstra beløb kan hæves fra vores reserver, hvis det bliver nødvendigt i løbet af året. Vores opdatering til budgetet, som udgives i oktober, vil indeholde mere præcis information om, hvilke udgifter vil finde sted i 2019.
 • 23.840,99 USD modtaget indtil videre (pr. 28. februar 2019) og 419.475 USD forventes at blive modtaget i løbet af året.
23.840,99 USD doneret; 395.634,01 USD tilbage

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om budgetet eller OTW’s økonomi, kan du kontakte Økonomi-komitéen. Vi vil også afholde en åben chat for at besvare jeres spørgsmål. Denne chat vil dog foregå på engelsk. Den engelske udgave af dette nyhedsindlæg har mere information om, hvornår chatten finder sted, og hvordan du deltager. Følg dette link for at downloade OTW’s budget for 2019 som regneark.
OTW er nonprofit forældreorganisationen for flere projekter, heriblandt AO3, Fanlore, Åbne Døre, TWC og OTW Juridisk Rådgivning. Vi er drevet af fans, udelukkende finansieret af donationer og bemandet af frivillige. Lær mere om os på OTW’s hjemmeside. Vil du vide mere om vores hold af frivillige oversættere, som har oversat dette indlæg, kan du tjekke Oversættelsessiden.
Announcement

Comments are closed.