OTW Jövőkép nyilatkozat 2022-2025

Az OTW (Szervezet a transzformatív munkákért) örömmel osztja meg veletek a küldetés-nyilatkozatunkat. Ez a dokumentum az új stratégiai tervünk keretét fogja adni. Az elkövetkező 12 hónapban véglegesíteni fogjuk a pontos célokat és akcióterveket, amelyek segítségével ezeket a tételeket megvalósíthatjuk. Ugyan a végleges tervnek rugalmasnak kell majd lennie, hogy alkalmazkodni tudjon a körülöttünk zajló változásokhoz, ez a jövőkép nyilatkozat adja majd annak az alapját, ahogy fejlesztjük az OTW-t, hogy folytathassa a szolgáltatásnyújtást a rajongók számára.

Küldetés-nyilatkozat

Az OTW egy nonprofit szervezet, melyet rajongók hoztak létre annak érdekében, hogy rajongói érdekeket szolgáljon hozzáférést biztosítva és megőrizve a rajongói művek és kultúra történelmét számtalan formájában. Hiszünk abban, hogy a rajongói művek transzformatívok és a transzformatív művek legitimek.

Az OTW a transzformatív rajongói munka gyakorlatát képviseli, amely történelmileg egy elsősorban női kultúrában gyökerezik. Az OTW megőrzi ennek a történelemnek a feljegyzéseit, miközben küldetésünket teljesítjük és ösztönözzük új, nem-főáramú kifejezését a fandomon belüli kulturális identitásnak.

Stratégiai terv

Az OTW-vel kapcsolatos víziónk három év múlva egy stabil, konzisztens, összekapcsolt és folyamatosan növekvő szervezet, amely proaktív szerepet tölt be a fandomban és azon túl is, és továbbra is a rajongókat szolgálja.
Az OTW ezt a stratégiai tervet arra fogja használni, hogy kulcsfontosságú belső fejlesztéseket hozzon létre, amelyek elősegítik a jelenlegi önkéntesek támogatását és megtartását, új önkéntesek vonzását, valamint az átláthatóságot és az OTW képességét arra, hogy megfelelően szolgálja ki a rajongók különféle csoportjait világszerte.

Prioritások és kihívások

Az OTW-n belüli jövőkép-megbeszélések hat fő prioritást és öt fő kihívást határoztak meg, amelyekre koncentrálnunk kell az elkövetkező három évben:

Prioritások:

 • AO3 fejlesztés
 • Belső fenntarthatóság
 • Kormányzási fejlesztés
 • Fizetett munkatársak
 • Külső kommunikáció
 • Adománygyűjtés diverzifikálása

Kihívások:

 • Silózás
 • Megtartás és toborzás
 • Terek diverzifikálása
 • Jogi kihívások
 • Nyilvános narratíva

Ezek a prioritások és kihívások, lent tovább részletezve, lesznek felhasználva a stratégiai tervünk formázásához.

Prioritások

Az OTW-n belüli küldetés-megbeszéléseken hat prioritást határoztunk meg az elkövetkező három évre.

AO3 fejlesztés
Folytatjuk a Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk) infrastruktúrájának fejlesztését. Ebbe beletartozik a zaklatás megelőzésére és leküzdésére szolgáló eszközök fejlesztésének feltárása, a felhasználók önmenedzselt élmény kialakítása, a felület elérhetővé tétele az angolul nem beszélő felhasználók számára, valamint multimédiás támogatásunk bővítése. Ezek az új funkciók összhangban állnak az AO3 fejlesztési ütemtervével, és nem mennek a meglévő kódolási prioritások és a folyamatos karbantartás rovására.

Belső fenntarthatóság
Az OTW javítani fogja belső bizottságaink fenntarthatóságát azáltal, hogy az utódlás tervezésére, a sokszínű toborzásra, delegálásra, megtartásra, dokumentálásra, konfliktuskezelésre és belső kommunikációra fókuszál.

Kormányzási fejlesztés
Folytatjuk a 2017-2020-as stratégiai terv során kidolgozott vezetői modelljeink újragondolására vonatkozó javaslatok felülvizsgálatát és továbbvitelét.

Fizetett munkatársak
Megvizsgáljuk azokat a modelleket, amelyek segítségével korlátozott számú fizetett alkalmazotti pozíciót építhetünk be struktúránkba. Ezek nem helyettesítik az önkéntes szerepköröket, hanem biztosítják a szükséges infrastruktúrát ahhoz, hogy munkánk fenntartható legyen egy többségileg önkéntes szervezeten belül. Az Igazgatótanács fizetett személyzeti tisztviselőt nevez ki, aki irányítja a fizetett alkalmazottak bevonásának következő lépéseit.

Külső kommunikáció
Átalakítjuk külső kommunikációnkat, hogy növeljük küldetésünk ismertségét, erősítsük nyilvános üzenetküldésünk következetességét és elérhetőségét, valamint javítsuk a közönségkapcsolatokat azáltal, hogy az OTW egészével kapcsolatban növeljük az átláthatóságot mind a tagok, mind a nem tagok felé.

Adománygyűjtés diverzifikálása
Az OTW pénzügyi stabilitásának megerősítésén fogunk dolgozni olyan területek feltárásával, mint a további, nem kereskedelmi/nem reklámcélú adománygyűjtési módszerek és alacsony kockázatú befektetési lehetőségek. Továbbra is azon dolgozunk, hogy pénzügyi gyakorlataink összhangban legyenek a nonprofit szervezetekre vonatkozó legjobb gyakorlatokkal.

Kihívások

Vezetőségünk és önkénteseink a víziókreálási folyamat során azon dolgoztak, hogy megfogalmazzák azokat a kihívásokat, amelyekkel az OTW jelenleg vagy a következő három évben szembesülni fog. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy szembenézzünk ezekkel a kihívásokkal, miközben szervezetünk jövőjéért dolgozunk, és munkánkat átláthatóan megosztjuk az érintettekkel.

Silózás
Az OTW felépítése hajlamos silózásra, ami azt jelenti, hogy a szervezet különböző részei nem kapnak gyakran tájékoztatást és nem vesznek részt olyan munkában, amely nem érinti közvetlenül a hatáskörüket.

Ez hatással van az egész szervezetre kiterjedő projektekre és kezdeményezésekre, a belső kommunikációra, az átláthatóságra, az önkéntesek megtartására és a bizottságok fenntarthatóságára – nehéz együtt dolgozni, ha nem léteznek erre szolgáló mechanizmusok. Ha nem tudjuk megosztani az erőforrásokat és a támogatást a szervezet különböző részei között, akkor minden egyes bizottság önállóan kell, hogy kezeljen egy esetleges vészhelyzeti vezetőváltást, reakciós munkaterhelés stb.

 • Annak érdekében, hogy a fenntarthatóság felé haladjunk, fejleszteni fogjuk a belső kommunikációnkat és a szervezeten belüli következetességet.
 • Az irányítási és személyzeti struktúrák jövőbeli modelljei foglalkozni fognak a silózással.

Megtartás és toborzás
Az OTW sok bizottsága nagy fluktuációval rendelkezik, és beleesik a toborzás, a képzés és az újoncok elvesztésének ciklusába, ami azt jelenti, hogy hamarosan újra el kell kezdeniük a toborzást. Egy ehhez kapcsolódó probléma a toborzási ciklusok, amelyek nem hoznak elegendő, vagy néha egyáltalán nem hoznak új felvételt ahhoz, hogy megfeleljenek a bizottság igényeinek.

Ez hatással van a kiégésre és a munkateher megoszlására a hosszú ideje önkéntesként dolgozóknál és a tudás birtokosainál (“tartópillérek”), akiknek ritkán könnyítik meg a munkaterhüket az újoncok. Ez hatással van az általános bizottsági kapacitásra is, mivel a toborzás és a képzés időt vesz el a többi munkától.

 • Annak érdekében, hogy a fenntarthatóság felé haladjunk, javítani fogunk a bizottságok igényeihez igazodó, minőségi toborzottak hozamán, az újoncok megtartásán, valamint azon képességünkön, hogy újonnan felvett személyeket áthelyezhessünk olyan felelős pozíciókba, amelyeket korábban a tartópillérek töltöttek be.
 • A fizetett személyzeti pozíciókat, ha létrehozzuk őket, úgy alakítjuk ki, hogy csökkentsék a tartópilléri munkaterheket.

Terek diverzifikálása
Az OTW-t jogos kritika érte, ami szerint nem tudta prioritásként kezelni egy olyan tér létrehozását, amely minden csoportot szívesen fogad, különösen a fekete és más színes bőrű rajongókat. Emiatt a tétlenség miatt a sokszínűség priorizálásának eszközei, céljai és stratégiái nem állnak rendelkezésre az OTW minden részén, ami azt eredményezi, hogy sok rajongó és önkéntes nemkívánatosnak érzi magát az AO3-on és az OTW-nél.

Dolgozni fogunk olyan folyamatok megvalósításán, amelyek növelik az OTW-n belüli sokszínűséget és befogadást, lehetővé téve új irányelvek beépítését egy olyan rendszer létrehozásához, amelyben az önkénteseket aktívan üdvözlik az OTW-n belül, és teljes körű segítséget kapnak, ha bármilyen diszkriminációval szembesülnek.

További forrásokat fogunk kidolgozni az OTW hiányosságainak dokumentálására és értékelésére, valamint új mechanizmusokat fogunk kifejleszteni az esetleg figyelmünket elkerülő problémák proaktív feltárására. Ezeket az erőfeszítéseket nem-amerikai, nem-nyugati hátterű önkéntesek, valamint az Egyesült Államokban és más nyugati országokban etnikai kisebbségekhez tartozó önkéntesek fogják irányítani, és minden szinten be lesznek vonva. A sokszínűség és a befogadás kezelésének megfontolandó és tervezett módjai a következők:

 • Szerződéskötés egy egyénnel vagy szervezettel, hogy tanácsot adjon a faji elfogultság és az egyenlőtlenség kérdéseiről az OTW-n és annak projektjein belül. Az erre vonatkozó lehetőségeket az Igazgatótanács által kinevezett, elkötelezett diverzitás-kutatási tisztviselő fogja megvizsgálni.
 • Az OTW jelenlegi erőforrásainak felhasználása a sokszínűség kezelésére önkéntes erőforráscsoportok létrehozásával. Az önkéntes erőforráscsoportok megvalósítása beépülne jelenlegi munkafolyamatunkba, például chat-csatornák létrehozásával a különböző csoportokhoz tartozó önkéntesek számára, akik javaslatokat tehetnek, tanácsot adhatnak vagy kaphatnak az OTW-irányelvekkel kapcsolatban, esetleg tájékoztatást adhatnak azokról az OTW-irányelvekről, amelyek hatással lehetnek az OTW-n és az OTW projektjein belüli tapasztalataikra
 • Toborzási forrásaink bővítése, annak érdekében, hogy változatossá tegyük a szerepeinkre fontolóra vett jelöltek körét. Ezt szolgálná például az OTW önkéntes lehetőségeiről szóló hirdetések feladása OTW-n kívüli webhelyeken.
 • Egy barátságosabb környezet létrehozása olyan szolgáltatások fejlesztésének folytatásával, hogy az egyes felhasználók jobban irányíthassák élményeiket, például a blokkolást, az állandó szűrést vagy más testreszabási funkciókat. Ezek a funkciók megőrzik a felhasználók szólásszabadságát az AO3-on, miközben lehetővé teszik az egyének számára, hogy maguk szabályozzák, hogyan lépnek kapcsolatba a tartalommal és a felhasználókkal.

Jogi kihívások
Az OTW számos jogi kihívást figyelt meg és vészelt át az transzformatív alkotások területén, mind az új jogszabályok, amelyek a környezet megváltoztatásával fenyegetnek, és meglévő jogszabályoknak megfelelő támadások formájában. Sejtjük, hogy ezek a jogi kihívások a jövőben is folytatódni fognak.

Bár a Jogi bizottságunk a frontvonalon áll ezeknek a kihívásoknak a kezelésében, a szervezet minden részét befolyásolják, akár amikor szükség van projektjeink szolgáltatási feltételeinek módosítására, nonprofit szervezetkénti belső gyakorlatunk felülvizsgálatára vagy más nagyszabású változtatásokra.

 • Fenntarthatósági erőfeszítéseink biztosítani fogják erős Jogi bizottságunk folyamatos alkalmasságát..
 • A jövőbeli irányítási és személyzeti modelljeink biztosítják, hogy szervezetünk fürge és rugalmas legyen, és képes legyen következetesen alkalmazkodni a gyorsan változó környezethez, amelyben létezünk.

Nyilvános narratíva
Ugyan az AO3-nak sok rajongói közösségben ismert a neve, maga az OTW kevésbé ismert, és történetünkkel, célunkkal és struktúránkkal nincsenek széles körben tisztában. Fő adományozóinkkal gyakran szembesülünk PR-kihívásokkal a félretájékoztatással.

A nyilvános kapcsolataink javításán úgy fogunk dolgozni, hogy növeljük az átláthatóságot mind a tagok, mind a nem-tagok felé az OTW mibenlétéről és tevékenységéről. Ez pozitívan fogja befolyásolni azt a képességünket, hogy megosszuk üzenetünket és küldetésünket kulcsfontosságú adományozóinkkal, és csökkenteni fogja az adománygyűjtés során felmerülő bonyodalmakat, amelyek az OTW szerepével kapcsolatos nyilvános egyértelműség hiánya miatt jönnek létre. A nyilvános narratívánk kiterjesztésére és racionalizálására megfontolt és tervezett utak a következők:

 • Az OTW céljainak és küldetésének egyre szélesebb körű megismertetése a szervezet tagjaival – rajongói alkotókkal, olvasókkal, adományozókkal, kutatókkal és a nagyközönséggel – új formátumokon keresztül. Például az OTW történetének, céljának, szerkezetének és egyéb kapcsolódó tartalmainak megosztása infografikákon.
 • A bizottságok ösztönzése, hogy vizsgálják meg a nyilvános videótartalom létrehozásának lehetőségét, amelyben elmagyarázzák az általuk végzett munkát, és azt hogy az hogyan illeszkedik az OTW egészébe. Ezek az oktatóanyagokat, magyarázatokat, rövid híreket és hasonló tartalmakat tartalmazhatnak, amelyek egyes felhasználók számára jobban hozzáférhetőbbek lehetnek, mint a hagyományos szövegközpontú kommunikációs megközelítésünk.
 • Kommunikációs stratégiánk átalakítása átláthatóságunk javítása és az OTW láthatóságának növelése, valamint küldetésünk és narratívánk hatékony kommunikálása érdekében.

Az OTW számos projekt non-profit anyaszervezete, köztük az AO3-nak, a Fanlore-nak, az Open Doors-nak, a TWC-nek és az OTW Jogi Képviseletének. Rajongók által működtetett, kizárólag adományokból fenntartott szervezet vagyunk, munkatársaink mind önkéntesek. Tudj meg többet rólunk az OTW honlapján! Önkéntes fordítói csapatunkról, akik ezt a posztot is fordították, többet is megtudhatsz a Fordítás oldalán.

Announcement

Comments are closed.