OTW i siffror

 Vi vinner tillsammans - Organisationen för Transformativa Verk
(OTW) - Värvningskampanj 1-6 maj 2015

Kostnaderna för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) ökar varje år. Det är alltid ett äventyr att se hur ekonomin utvecklas när vi växer och förändras, och att få in siffrorna i en budget kan vara lika utmanade som att lösa sudoku.

Här är nio snabba och udda fakta om OTWs kostnader:

  • 990 är den skattedeklaration OTW lämnar in till de federala myndigheterna i USA varje år för att rapportera våra intäkter och kostnader. Kopior är tillgängliga mot förfrågan.
  • 828 US$ var årets totala kostnad för att hålla igång vår huvudsakliga webbplats, transformativeworks.org.
  • 78% är hur mycket OTWs intäkter ökade under 2014, framför allt tack vare generösa givare under insamlingskampanjen i oktober.
  • 6 medarbetare blev sponsrade att representera OTW vid sju konvent i två världsdelar. De bemannade informationsbord, ledde mötespaneler och nätverkade med fans och professionella tekniker.
  • 5122,57 US$ betalades för serverhallar i Europa, en av flera platser där OTWs servrar står.
  • 412 US$ gick till en välbehövlig uppgradering av programvara för ärendehantering för kommittéerna Missbruk och Support, som arbetar med att hantera problem och besvara frågor från användare av Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv).
  • 3456 US$ dök upp två gånger under 2014— först som den totala kostnaden för att två medlemmar av Accessibility, Design & Technology skulle få utbildning i Elasticsearch (sökmotorprogramvaran som AO3 använder), och sedan som kostnaden för att mer än ett dussin OTW-volontärer fick delta i kommunikationsutbildning.
  • 2 kontrakterade leverantörer har arbetat nära OTW 2014 — en med Tillgänglighet, Design & Teknologi och en med styrelsen — till en total kostnad av 2685 US$.
  • 1 persons gåva kan göra skillnad.

OTWs nya kostnader 2015 kommer att inkludera serveruppgraderingar, utökad uppsökande verksamhet på konferenser och konvent, konsulter som ger ökat stöd till AO3 och transformativeworks.org, samt hjälp att hantera den programvara som används för vår databas över donatorer. Befintliga kostnader kommer att finnas kvar, inklusive en tioprocentig ökning av såväl månatliga avgifter för serverhallar och försäkringspremier.

Varje gåva, stor eller liten, hjälper till att täcka de kostnader som räknas upp här och många fler – från frimärken för den gammaldags fysiska post som då och då måste skickas, till de chattrum våra volontärer använder för att samarbeta och medverka till att genomföra en mängd projekt under OTWs paraply. Att ge regelbundet varje månad är ett utmärkt sätt att hjälpa till med att täcka dessa kostnader och bidra till ett stadigt inflöde av intäkter under de sex månaderna mellan våra två årliga insamlingskampanjer.

För att återigen visa att en enda persons gåva kan göra skillnad har vi den här gången en generös gåvomatchningsmöjlighet. Vi har för närvarande 350 generösa givare som stöder OTW med månatligt givande. Om vi kan utöka detta till 400 givare, kommer en anonym givare att skänka 3600 US$! Månadsgivande kan också räknas ihop till en premie. Varje total gåva över US$50 ger rätt till en present för premiumgivare.

Kom och var med när vi möter nya utmaningar under det här året. Ge en gåva och hjälp oss bli större och ännu bättre 2015.

Denna nyhetspost översattes av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.