OTW Finansies: 2023 Begroting

Gedurende die afgelope jaar het die OTW (Organisasie vir Transformerende Werke) Finansiekomitee soos altyd verseker dat die organisasie se rekeninge betaal, die inkomstebelasting-opgawes ingedien en die standaard rekeningkundige prosedures gevolg word. Voorbereiding vir die 2022 oudit van finansiële state is tans aan die gang!

Die span het ook ywerig gewerk om te voldoen aan die OTW se behoeftes vir 2023 en is trots om die jaar se begroting aan u voor te lê (kry toegang tot die 2023 begroting-sigblad vir meer gedetailleerde inligting):

2023 Uitgawes

Uitgawes volgens program: Argief van Ons Eie: 59,4%. Oop Deure: 1,1%. Transformerende Werke en Kultuur: 0,7%. Fanlore: 3,3%. Regsvoorspraak: 1,1%. Konvensie Uitreike: 0,4%. Administrasie: 18,0%. Fondsinsameling & Ontwikkeling: 16,0%.

Archive of Our Own – AO3 (Argief van Ons Eie)

VS$99 854,48 spandeer; VS$195 431,28 oor

 • VS$99 854,48 sover spandeer uit ‘n totaal van VS$295 285,76 vir die jaar, tot op 28 Februarie 2023.
 • 59,4% van die OTW se uitgawes gaan aan die onderhoud van die AO3. Dit sluit die meerderheid van ons bediener-uitgawes—beide nuwe aankope sowel as deurlopende kolokasie en onderhoud—webwerfprestasie moniterings-hulpmiddels, en verskeie stelsel-verwante lisensies, sowel as ander kostes wat hieronder uitgewys is (kry toegang tot alle programuitgawes).
 • Hierdie jaar se beraamde AO3 uitgawes sluit ook VS$74 000,00 in om nuwe bedieners aan te koop, sowel as VS$77 000,00 vir bediener-verwante toerusting om bestaande bediener-kapasiteit te verhoog om die jaar se verwagte groei in webwerfverkeer te hanteer.

Fanlore

VS$6 222,79 spandeer; VS$9 979,20 oor

 • VS$6 222,79 spandeer uit ‘n totaal van VS$16 201,99 vir die jaar, tot op 28 Februarie 2023.
 • Fanlore se uitgawes bestaan uit sy deel van die toegewysde bedienershardeware en instandhouding- en kolokasie-kostes, sowel as sy porsie van die nuwe OTW-wye produktiwiteitshulpmiddels (kry toegang tot alle programuitgawes).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformerende Werke en Kultuur)

VS$847,70 spandeer; VS$2 662,00 oor

 • VS$847,70 sover spandeer uit ‘n totaal van VS$3 509,70 vir die jaar, tot op 28 Februarie 2023.
 • TWC se uitgawes is die gasheerkostes vir die joernaal se webtuiste, uitgewerskostes en stoorgelde, sowel as sy porsie van die nuwe OTW-wye produktiwiteitshulpmiddels (kry toegang tot alle programuitgawes).

Open Doors (Oop Deure)

VS$2 232,86 spandeer; VS$3 293,30 oor

 • VS$2 232,86 sover spandeer uit ‘n totaal van VS$5 526,16 vir die jaar, tot op 28 Februarie 2023.
 • Oop Deure se uitgawes bestaan uit gasheer- en rugsteunkostes en die domeinkostes vir ingevoerde fanwerkargiewe, sowel as sy porsie van die nuwe OTW-wye produktiwiteitshulpmiddels (kry toegang tot alle programuitgawes).

Legal Advocacy (Regsvoorspraak)

VS$0,00 spandeer; VS$5 258,00 oor

 • VS$0,00 sover spandeer uit ‘n totaal van VS$5 258,00 vir die jaar, tot op 28 Februarie 2023.
 • Regsvoorspraak se uitgawes bestaan uit registrasiefooie vir konferensies en verhore en fondse wat opsy gesit is vir hof indienings, indien nodig, sowel as sy porsie van die nuwe OTW-wye produktiwiteitshulpmiddels (kry toegang tot alle programuitgawes).

Konvensie Uitreike

VS$0,00 spandeer; VS$2 000,00 oor

 • VS$0,00 sover spandeer uit ‘n totaal van VS$2 000,00 vir die jaar, tot op 28 Februarie 2023.
 • Begrote uitgawes sluit VS$1 000,00 in vir konvensie uitreik-aktiwiteite namens die OTW, wat konvensie tafel-fooie, vrywilliger bywoning en verwante voorleggingsmateriaal, sowel as VS$1 000,00 vir geskenke wat by konvensies uitgedeel word (kry toegang tot alle programuitgawes).

Fondsinsameling en Ontwikkeling

VS$9 235,91 spandeer; VS$70 389,20 oor

 • VS$9 235,91 sover spandeer uit ‘n totaal van VS$70 389,20 vir die jaar, tot op 28 Februarie 2023.
 • Ons fondsinsameling en ontwikkelings onkostes bestaan uit transaksiefooie wat deur ons derdeparty-betalingsverwerkers gehef word vir elke donasie; die aankoop en pos van bedankings-geskenke; en die hulpmiddels wat gebruik word om gasheer te speel vir die OTW-lidmaatskapdatabasis en kommunikasie met skenkers en potensiële skenkers dop te hou, sowel as sy porsie van die nuwe OTW-wye produktiwiteitshulpmiddels (kry toegang tot alle programuitgawes).

Administrasie

VS$21 093,22 spandeer; VS$68 079,74 oor

 • VS$21 093,22 sover spandeer uit ‘n totaal van VS$89 172,96 vir die jaar, tot op 28 Februarie 2023.
 • The OTW se administratiewe uitgawes sluit in gasheerfooie vir ons webtuiste, handelsmerke, domeine, versekering, belasting indiening en die jaarlikse oudit van finansiële state, sowel as kommunikasie-, bestuur- en rekeningkundige hulpmiddels (kry toegang tot alle programuitgawes).

2023 Inkomste

OTW inkomste: April werwingsdonasies: 13,5%. Oktober werwingsdonasies: 13,5%%. Nie-werwingsdonasies: 54,1%. Skenkings van bypassende werkgewersbydrae-programme: 18,9%. Rente-inkomste:<0,1%. Tantieme: <0,1%. Ander Inkomste: <0,1%.

 • Die OTW word volledig ondersteun deur u donasies—dankie vir u vrygewigheid!
 • Ons ontvang ‘n beduidende gedeelte van ons jaarlikse skenkings gedurende die April en Oktober fondsinsameling-werwings, wat saam verantwoordelik is vir ongeveer 27% van ons inkomste vir 2023. Ons ontvang ook skenkings via bypassende werkgewersbydrae-programme, tantieme, en PayPal Giving Fund, wat donasies van programme soos Humble Bundle en eBay for Charity bestuur. As u ons wil ondersteun terwyl u aankope maak op daardie webtuistes, kies asseblief die “Organization for Transformative Works” as u liefdadigheidsorganisasie!
 • Danksy u vrygewigheid tydens vorige jare het ons ‘n gesonde bedrag reserwefondse wat ons kan gebruik om aankope te maak wat groter is as gewoonlik. Dit is dan ook beskikbaar in geval van onvoorsiene regsuitgawes. Soos ons voorheen genoem het, beplan ons om die kapasiteit van die AO3-bedieners op te gradeer, wat bedienertoerusting- en bediener-gasheerkostes aansienlik sal verhoog. Die groei van die AO3 en ander OTW-projekte verg ook meer vrywilligers en administratiewe ondersteuning, wat die uitgawes verder verhoog. In die begroting-sigblad word ‘n onttrekking uit ons reserwes van VS$130 000,00 meer as die jaar se inkomste geprojekteer om die kostes te dek. Hierdie bedrag kan, soos nodig, gedurende die jaar onttrek word.
 • VS$69 477,12 sover ontvang (tot op 28 Februarie 2023) en dit word geprojekteer dat VS$370 320,00 ontvang sal word teen die einde van die jaar.

VS$69 477,12 geskenk; VS$300 842,88 oor

Enige vrae?

Indien u enige vrae oor die begroting of oor die OTW se finansies het, kontak asseblief die Finansiekomitee. Ons sal so gou as moontlik met u in verbinding tree!

Om ‘n sigblad van die OTW se 2023 begroting af te laai, volg asseblief hierdie skakel.


Report

Comments are closed.