OTW ekonomi: Uppdatering för 2021 års budget

Under 2021, har OTW:s (Organisationen för transformativa verks) kommitte för Ekonomi fortsatt sitt arbete för att säkerställa att organisationens alla räkningar blivit betalda, att skatter blivit redovisade, och att alla procedurer angående bokföring har genomförts. Förberedelser för 2020 års revision fortsätter!!

Under tiden arbetar teamet också hårt på 2021 års budgetuppdatering, och är glada att presentera den här (ladda ner 2021 års budget som kalkylblad för mer detaljerad information):

2021 års utgifter

Utgifter program för program: Archive of Our Own - AO3 (Vårt eget arkiv): 62,1%, Open Doors (Öppna dörrar): 0,3%. Transformative Works and Cultures (Transformativa verk och kulturer): 0,5%. Fanlore: 2,9%. Juridisk rådgivning: 0,7%. Anslag till bok om fanvideor: 0,2%. Administration: 16,2%. Insamlingar: 17,1%.

Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)

125 025,02 USD spenderade, 102 050,46 USD kvar

 • 125 025,02 USD hittills spenderade av totalt 227 075,48 USD i år, till och med 31 juli, 2021.
 • 62,1% av OTW:s utgifter går till att driva AO3. Detta inkluderar huvuddelen av våra serverutgifter — både nya inköp och pågående samlokalisering och underhåll — verktyg för att hålla koll på webbsidans prestanda, diverse licenser relaterade till systemen samt kostnader som beskrivs mer ingående här nedanför (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).
 • Detta års beräknade utgifter för AO3 innehåller en planerad 100 000,00 USD för en utökning av serverkapacitet som ska hantera en förväntad tillväxt av trafik under året.

Fanlore

5 527,77 USD spenderat; 5 169,81 USD kvar

 • 5 527,77 USD förbrukade hittills av totalt 10 697,58 USD i år, till och med 31 juli 2021.
 • Fanlores utgifter består dess andel av tilldelad serverhårdvara, underhåll och samlokalisering (ta del av alla programrelaterade utgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer)

339,00 USD förbrukade; 1 500,00 USD kvar

Open Doors (Öppna dörrar)

450,48 USD förbrukade, 710,37 USD kvar

 • 450,48 USD förbrukade hittills av totalt 1 160,85 USD i år, till och med 31 juli 2021.
 • Öppna dörrars utgifter i år är kostnader för servervärdskap, säkerhetskopiering och domäner för de arkiv som importerats (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

0 USD förbrukade, 2 500 USD kvar

Anslag till F. Coppa’s bok om fanvideors historia

0 USD förbrukade, 598,32 USD kvar

 • 0 USD förbrukade hittills av totalt 598,32 USD i år, till och med 31 juli 2021.
 • Pengarna för detta anslag kommer från en gåva till OTW i 2020 med det specifika ändamålet att täcka kostnaderna relaterade till Francesca Coppas bok bok om fanvideors historia. Michigans universitet kommer att publicera boken och vara värd för fanvideorna, och även göra den tillgänglig gratis online för alla att läsa och använda.
 • Kostnaderna i budgeten är för ytterligare korrekturläsning och publicering (ta del av alla programrelaterade utgifter).

Insamlingar

31 423,46 USD förbrukade, 31 224,00 USD kvar

 • 31 423,46 USD förbrukade än så länge av totalt 62 647,46 USD i år, till och med 31 juli 2021.
 • Våra kostnader för insamlingar består av transaktionsavgifter från våra tredjeparts-betalningshanterare för varje gåva, inköp och frakt av tackgåvor, samt verktygen som används för OTW:s medlemsdatabas och för att hålla koll på kommunikationen med givare och potentiella givare (ta del av mer information om utgifterna för insamlingar).

Administration

12 448,35 USD förbrukade, 46 816,06 USD kvar

2021 års inkomster

OTW:s intäkter: Gåvor under aprilkampanjen: 49,7%. Gåvor under oktoberkampanjen: 7,4%. Gåvor utanför kampanjerna: 34,9%. Gåvor från matchningsprogram: 7,9%. Ränteintäkter: <0,1%. Royaltyavgifter: <0,1%. Annan inkomst: <0,1%

 • OTW hålls helt och hållet igång av era gåvor—tack för er generositet!
 • Vi tar emot en signifikant del av våra gåvor varje år under värvningskampanjerna i april och oktober, vilka sammantaget borde nå upp till ungefär 57% av våra inkomster under 2021. Vi får också gåvor via arbetsgivares matchningsprogram, royaltyavgifter, Amazon Smile och PayPals gåvofond, som administrerar gåvor från program som Humble Bundle och eBay for Charity. Om du vill stödja oss när du handlar på dessa webbplatser så var snäll och välj “Organization for Transformative Works” som din valda välgörenhetsorganisation!
 • Tack vare er generositet under tidigare år har vi en god summa sparad, vilken vi kan ta av för att göra inköp som är större än vanligt. Som tidigare nämnt, planerar vi att uppgradera kapaciteten hos AO3:s servrar, vilket kommer att innebära en betydlig ökning av kostnader för servervärdskap under kommande år. Tillväxten av AO3 och andra projekt inom OTW kräver också mer administrativt stöd, vilket ytterligare ökar kostnaderna.
 • 482 542,83 USD mottaget än så länge (till och med 31 juli 2021) och 542 972,8 USD beräknas inkomma till och med slutet av året.

482 542,83 USD i inkomna gåvor, 60 430,02 USD kvar

Har du frågor?

Om du har frågor om budgeten eller OTW:s ekonomi, var vänlig kontakta Ekonomiska kommittén. Vi kommer också att hålla en öppen chatt för att besvara alla frågor du kan tänkas ha. Denna chatt kommer dock att hållas enbart på engelska. Den engelska versionen av detta nyhetsinlägg har mer information om när chatten äger rum och hur du kan ansluta dig till den.

För att ladda ner OTW:s budget för 2021 som ett kalkylblad, var vänlig följ denna länk.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Report

Comments are closed.