OTW ekonomi: Uppdatering för 2017 års budget

Tidigare i år publicerade OTW (Organisationen för Transformativa Verk), sin budget för 2017. Eftersom december närmar sig vill vi ge er en uppdatering av vår ekonomiska situation för resten av året och hur våra planer har vuxit eller ändrats under de senaste månaderna.

Vårt ekonomiteam håller för närvarande på att förbereda OTWs första granskning av finansiella bokslut, något som vi tror kommer bli en årlig process i framtiden. Med tanke på storleken på vår organisation och generositeten hos våra givare, så är det viktigt att vi ser till att vår bokföring och våra interna kontroller är så effektiva och grundliga som möjligt. Vi är väldigt tacksamma för att ha den stabilitet och de intäkter som krävs för detta åtagande. Tack till all våra givare för att ni gjort detta möjligt!

2017 års utgifter

 

Utgifter program för program: Archive of Our Own (Vårt Eget Arkiv): 72,2%. Open Doors (Öppna Dörrar): 0,5%. Transformative Works and Cultures (Transformativa Verk och Kulturer): 1,1%. Fanlore: 1,8%. Juridisk rådgivning: 0,5% Spridning vid kongresser: 0,7%. Administration: 14,5%. Insamlingar: 8,7%.


 

Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv)

89 207,44 US$ spenderade; 134 838,35US$ kvar
 

 • 89 207,44US$ spenderade än så länge av totalt 224 045,79 US$ i år, till och med 31 augusti 2017.
 • 72% av OTWs utgifter går till att upprätthålla AO3. Detta omfattar huvuddelen av våra serverutgifter — både nya inköp och pågående samlokalisering och underhåll — plus leverantörers arbete, verktyg för att kontrollera webbsidans prestanda, diverse licenser relaterade till systemen och fortbildning (läs om alla programmens utgifter).
 • Vi fortsätter vårt samarbete med leverantörer av kod, vad gäller uppgraderingar av AO3s infrastruktur, och det har gjorts stora framsteg under det senaste året, som
  vår välbehövda uppgradering av Rails! Var god läs AO3s senaste kommentarer för information om våra senaste kodsläpp.

Fanlore

1 389,03 US$ spenderade; 4 299,83 US$ kvar
 

 • 1 389,03 US$ spenderade än så länge av totalt 5 688,85 US$ i år, till och med 28 februari 2017.
 • Fanlores utgifter består huvudsakligen av kostnader för dess tilldelning av serverköp, underhåll och samlokalisering, samt därtill hörande licenser och webbdomäner för Fanlore (läs om alla programmens utgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer)

819,81UD$ spenderade; 2 579,93 UD$ kvar
 

 • 819,81 UD$ spenderade än så länge av totalt 3 399,74 US$ i år, till och med 31 augusti 2017.
 • TWCs utgifter är dess tilldelning av serverkostnader, så väl som tidskriftens utgifter för publicering och lagring (läs om alla programmets utgifter).

 

Open Doors (Öppna Dörrar)

402,25 US$ spenderade;1 685,78 US$ kvar

 • 402,25 US$ spenderade än så länge av totalt 1 685,78 i år, till och med 31 augusti 2017.
 • Öppna Dörrars utgifter i år är kostnader för värdskap, backup och domäner för de arkiv som importerats av Öppna Dörrar (läs alla programmets utgifter).

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

 
0US$ spenderade; 1 500US$ kvar
 

 • 0US$ spenderade än så länge av totalt 1 500US$ i år.
 • Utgifterna för Juridisk rådgivning består av avgifter vid inlämnade dokument (läs alla programmets utgifter).

Spridning vid kongresser

713,50 US$ spenderade; 1 300 US$ kvar

 • 713,50US$ spenderade än så länge av totalt 2 013,50 US$ i år, till och med 31 augusti 2017.
 • Våra kostnader för spridning vid kongresser består av att förbereda och skicka PR-material som tillhör OTW och dess projekt, så att volontärer kan dela med sig av detta till andra fans under kongresser. I år planerade och genomförde vi ett möte under San Diego Comic-Con och en teknisk chatt om AO3s systeminfrastruktur på Nine Worlds (läs om alla utgifter för spridning vid kongresser).

Insamlingar

12 669,94US$ spenderade; 14 420,00US$ kvar

 • 12 669,94 US$ spenderade än så länge av totalt 27 089,94US$ i år, till och med 31 augusti 2017.
 • Våra kostnader för insamlingar består av transaktionsavgifter från våra utomstående betalningshanterare för varje gåva, köp och frakt av tackgåvor, samt de verktyg som används för OTWs medlemsdatabas och för att hålla koll på kommunikationen med givare och potentiella givare (läs om alla utgifter för insamlingar).

Administration

 
10 893,98 US$ spenderade; 33 981,00 US$ kvar
 

 • 10 893,98US$ spenderade än så länge av totalt 44 874,98 US$ i år, till och med 31 augusti 2017.
 • OTWs administrativa utgifter består av värdskapet för webbsidan, varumärken, domäner, försäkring, skattedeklaration, så väl som projektledning, kommunikation och redovisningsverktyg (läs om alla utgifter för administration).

2017 års inkomster

OTWs inkomster: Gåvor under aprilkampanjen: 45,6%, gåvor under oktoberkampanjen: 35,8%. Gåvor utanför kampanjerna: 17,1%. Gåvor från matchningsprogram: 1,5%.

 

 • OTW hålls helt och hållet igång av era gåvor — tack för er generositet!
 • Vi tar emot den största delen av våra gåvor varje år under insamlingskampanjerna i april och oktober, vilka sammantaget borde nå upp till ungefär 81% av vår inkomst under 2017. Vi får också gåvor via arbetsgivares matchningsprogram och Amazon Smile.
 • OTWs Ekonomiska team håller på att undersöka möjligheterna för en hållbar plan för att investera OTWs nuvarande reserver. Våra prognostiserade inkomster borde vara tillräckliga för att täcka årets utgifter utan att kräva akuta uttag från våra reserver.
 • 191 014,11 US$ än så länge (till och med 31 augusti 2017) och 321 531,62 US$ prognostiserade till slutet av året.

 
191 014,11US$ donerade; 191 014,11US$ kvar
 

Har du frågor?

Om du har några frågor om budgeten eller OTWs ekonomi, var vänlig kontakta Ekonomiska kommittén.

Vi kommer också att ha en öppen chatt för att svara på era frågor. Chatten kommer hållas i ett chattrum tillgängligt för allmänheten den 15 oktober från 19.00 till 21.00 (vilken tid är det i min tidszon?).

Detta inlägg kommer att uppdateras med en länk till chattrummet några timmar innan chatten öppnar. Kom och chatta med oss och glöm inte dina frågor!

För att ladda ner OTWs uppdaterade budget för 2017 som kalkylark, var vänlig följ denna länk.

OTW är den icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna Dörrar, TWC och OTWs Juridiska Rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTWs webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Announcement

Comments are closed.