OTW Ekonomi: Uppdaterad budget för 2019

Tidigare i år publicerade OTW (Organisationen för Transformativa Verk) sin budget för 2019. När nu slutet på året börjar närmar sig vill vi släppa en uppdatering som gäller ekonomin för resten av året och berätta hur det har gått med våra planer så här långt.

Vårt ekonomiteam fortsätter att följa OTW’s ekonomiska aktiviteter, förbereda balans- och resultatrapporter och se till att vi följer regler och standarder för redovisning. Vi har arbetat med att förbättra och dokumentera våra processer, hjälpa OTW att planera sin ekonomiska framtid och är nära att slutföra revisionen av balans- och resultaträkning för 2018.

Så, utan större åthävor kommer här vår uppdaterade budget för 2019 (ladda ned budgetfilen för ytterligare information):

Kostnader 2019

Kostnade per program: Archive of Our Own: 74,2%. Öppna Dörrar: 0,3%. Transformativa Verk och Kulturer: 0,4%. Fanlore: 2,3%. Juridisk rådgivning: 1,1%. Spridning på konvent: 0,1%. Admininstration: 11,2%. Insamlingar: 10,4%.

Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv)

74 984,28 US$ spent; 259 366,95 US$ left

 • 74 984,28 US$ hittills förbrukade av totalt 334 351,23 US$ i år, per 31 juli 2019.
 • 74,2% av OTWs kostnader går till att driva AO3. Detta inkluderar huvudparten av våra serverkostnader—både nya inköp och pågående samlokalisering och drift—verktyg för att övervaka webbsajtens funktioner och diverse systemrelaterade licenser (ta del av alla programrelaterade kostnader).
 • Årets kostnader för AO3 inkluderar 30 000,00 US$ i leverantörskostnader för uppgraderingar och säkerhetstestning, varav 15 000,00 US$ redan har förbrukats för att uppgradera Ruby för Arkivet.
 • AO3s kostnader inkluderar även en betydande uppdatering av våra servrar för ca 177 000 US$. Nya virtualiseringsservrar kommer att ersätta den nuvarande utrustningen, vilket gör testning och distribution av kod för AO3 mycket smidigare. De gamla servrarna kommer att återanvändas som lagringsutrymme för de nya servrarna. Andra nya servrar kommer att utöka AO3s kapacitet att generera sidor och visa sökresultat för användare, allt med färre anslutningsproblem.
 • Andra förväntade kostnader inkluderar 33 000 US$ för en systemleverantör, som kommer att göra en del arbete för AO3s hårdvaruinfrastruktur.

Fanlore

1 477,22 US$ förbrukade; 8 896,97 US$ kvar

 • 1 477,22 US$ förbrukade hittills av 10 374,19 US$ totalt för året, per 31 juli 2019.
 • Fanlores kostnader består huvudsakligen av kostnader för dess andel av serverköp, underhåll och samlokalisering, samt därtill hörande licenser och webbdomäner för Fanlore (ta del av alla programrelaterade kostnader).
 • De nya virtualiseringsservrarna som nämns ovan kommer också att ha hand om Fanlores sidor och lagra backupperna för Fanlore-wikin.

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kuleturer)

275,00 US$ förbrukade; 1 558,80 US$ kvar

 • 275,00 US$ förbrukade hittills av 1 833,00 US$ totalt för året, per 31 juli 2019.
 • TWCs kostnader består av tidskriftens webbhosting, såväl som kostnader för publicering och lagring (ta del av alla programrelaterade kostnader).

Open Doors (Öppna Dörrar)

244,20 US$ förbrukade; 1 050,34 US$ kvar

 • 244,20 US$ förbrukade hittills av 1 294,54 US$ totalt för året, per 31 juli, 2019.
 • Öppna Dörrars kostnader består av webbhosting, backup och domänkostnader för importerade arkiv med verk av fans (ta del av alla programrelaterade kostnader).

Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning)

0,00 US$ förbrukade; 5 000,00 US$ kvar

 • 0,00 US$ förbrukade hittills av 5 000,00 US$ totalt för året, per 31 juli, 2019.
 • Juridiskas kostnader består av registreringsavgifter för dokument och resekostnader för konferenser och hearings, om och när det är nödvändigt (ta del av alla programrelaterade kostnader).

Con Outreach

0,00 US$ förbrukade; 500,00 US$ kvar

 • 0,00 US$ hittills förbrukade av 500,00 US$ totalt för året, per 31 juli 2019.
 • Budgeterade kostnader inbegriper 100,00 US$ för att trycka broschyrer och 400,00 US$ för andra spridningsaktiviteter på konvent på uppdrag av OTW (ta del av alla programrelaterade kostnader).

Insamlingar

23 100,09 US$ förbrukade; 23 700,00 US$ kvar

 • 23 100,09 US$ förbrukade hittills av 46 800,09 US$ totalt för året, per 31 juli 2019.
 • Våra kostnadder för insamlingar består av transaktionsavgifter som läggs på av våra tredjepars-betalningshanterare för varje gåva, inköp och frakt av tackgåvor, samt de verktyg som används för OTWs medlemsdatabas och för att spåra kommunikation med givare och potentiella givare (ta del av kostnaderna för insamlingar).

Administration

17 051,93 US$ förbrukade; 33 388,97 US$ kvar

Intäkter 2019

OTWs intäkter: Gåvor under aprilkampandjen: 44,9%. Gåvor under oktoberkampanjen: 23,8%. Gåvor utanför kampanjerna: 26,1%. Intäkter från matchningsprogram: 5,1%. Ränteintäkter: 0,1%.

 • OTW hålls helt och hållet igång av era gåvor—tack för er generositet!
 • Vi tar emot den största delen av våra gåvor varje år under insamlingskampanjerna i april och oktober, vilka sammantaget bör nå upp till ungefär 67% av våra inkomster under 2019. Vi får också gåvor via arbetsgivares matchningsprogram, royaltyavgifter, Amazon Smile och PayPals gåvofond, som administrerar gåvor från program som Humble Bundle och eBay för välgörenhet. Om du vill stödja oss när du handlar på dessa webbsajter så var snäll och välj “Organization for Transformative Works” som din valda välgörenhetsorganisation!!
 • Med tanke på er generositet under tidigare år har vi en rejäl summa i reserv som vi kan ha till godo inför dåliga tider. Tack vara detta kan vi utforska alternativa inkomstkällor som komplement till era gåvor. Ekonomiteamet har haft framgång i sitt sökande efter lämpliga investeringar för en liten icke vinstdriven organisation som OTW och har som mål att sätta ihop en konservativ investeringsportfölj med låg risk i slutet av 2019.
 • 346 650,73 US$ mottaget hittills (per 31 juli 2019) och 546 750,73 US$ som tillkommer enligt prognosen för resten av året.

346 650,73 US$ i erhållna gåvor; 200 100,00 US$ kvar

Har du frågor?

Om du har några frågor om budgeten eller OTWs ekonomi, var vänlig kontakta Ekonomikommittén. Vi kommer också att hålla en öppen chatt för att besvara alla frågor du kan tänkas ha. Denna chatt kommer dock att hållas enbart på engelska. Den engelska versionen av detta nyhetsinlägg har mer information om när chatten äger rum och hur du kan ansluta dig till den.

Vänligen följ denna länk för att ladda ned OTWs uppdaterade budget för 2019 som ett kalkylblad.


OTW är den icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna Dörrar, TWC och OTWs Juridiska Rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTWs webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Event

Comments are closed.