OTW ekonomi: Budgetuppdatering för 2022

Under året har OTW:s (Organisationen för transformativa verk) Ekonomi-team fortsatt sitt arbete med att se till att organisationens räkningar betalas, skattedeklarationen görs och bokföringen sker som den ska. Teamet har också uppdaterat strukturen för bokföring för att bättre spegla OTW:s finansiella aktivitet. Förberedelserna för 2021 års revision fortsätter!

Teamet har även arbetat hårt med 2022 års budgetuppdatering och är nu glada att presentera den här (för mer detaljerad information ta del av kalkylbladet med 2022 års budget):

Utgifter 2022

Utgifter per program: Vårt eget arkiv: 66,8%. Öppna dörrar: 0,6%. Transformativa verk och kulturer: 0,4%. Fanlore: 3,4%. Juridisk rådgivning: 0,7%. Spridning vid kongresser: 0,1%. Bidrag - Vidding Book: 0,1%. Administration: 13,5%. Insamlingar: 14,4%.

Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)

290 688,25 USD spenderat; 85 498,19 USD kvarstår

 • 290 688,25 USD hittills spenderat av totalt 376 186,44 USD detta år, räknat 31 juli 2022.
 • 66,8% av OTW:s utgifter går mot att upprätthålla AO3. Detta innefattar en stor del av våra utgifter på servrar – både nya inköp och pågående samlokalisering och underhåll – verktyg för att kontrollera hemsidans prestanda, och olika licenser relaterade till system, samt kostnaderna som finns belysta nedan (ta del av alla programmets kostnader).
 • De uppdaterade beräknade utgifterna för AO3 i år innefattar 42 000 USD för en inplanerad liten utökning av vår serverkapacitet för fortsatt hantering av tillväxten av trafik på hemsidan, samt för att byta ut existerande utrustning.

Fanlore

14 564,40 USD spenderat; 4 712,50 USD kvarstår

 • 14 564,40 USD hittills spenderat av totalt 19 276,90 USD detta år, räknat 31 juli 2022.
 • Fanlores utgifter är för ett citeringsverktyg till wikin, samt sin andel av server-hårdvara, underhåll och samlokalisering (ta del av alla programmets kostnader).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer)

275,00 USD spenderat; 2 074,00 USD kvarstår

 • 275,00 USD hittills spenderat av totalt 2 349,00 USD detta år, räknat 31 juli 2022.
 • TWC:s utgifter är tidskriftens webbhotell, publicering och lagringskostnader (ta del av alla programmets kostnader).

Open Doors (Öppna dörrar)

1 234,42 USD spenderat; 2 225,56 USD kvarstår

 • 1 234,42 USD hittills spenderat av totalt 3 459,98 USD detta år, räknat 31 juli 2022.
 • Öppna dörrars utgifter innefattar webbhotell, säkerhetskopiering och domänkostnader för importerade arkiv med verk av fans, fraktkostnader kopplade till bevarandet av verk av fans, samt mjukvara för supportärenden.

  (ta del av alla programmets kostnader).

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

0,00 USD spenderat; 4 000,00 USD kvarstår

 • 0,00 USD hittills spenderat av totalt 4 000,00 USD detta år, räknat 31 juli 2022.
 • Juridiskas utgifter innefattar ansökningsavgifter och andra kostnader kopplade till konferenser och förhör (ta del av alla programmets kostnader).

Spridning vid kongresser

0,00 USD spenderat; 780,00 USD kvarstår

 • 0,00 USD hittills spenderat av totalt 780,00 USD detta år, räknat 31 juli 2022.
 • Utgifter i budgeten innefattar medlemskap i WorldCon för volontärer som närvarar på ChiCon (ta del av alla programmets kostnader).

Bidrag för F. Coppas bok om fanvid-skapandets historia

660,00 USD spenderat; 0 USD kvarstår

 • 660,00 USD hittills spenderat av totalt 660,00 USD detta år, räknat 31 juli 2022.
 • Pengarna för detta bidrag kommer från en gåva till OTW 2020 med det särskilda syftet att täcka kostnaderna för produktionen av Francesca Coppas bok om fanvid-skapandets historia. University of Michigan har publicerat boken och den finns nu tillgänglig gratis online. Eftersom att hela summan bidraget är spenderat och syftet har uppnåtts, så har uppdraget nu stängts.
 • De kvarstående kostnaderna spenderades på en sista korrekturläsning och på att skapa en innehållsförteckning för boken (ta del av alla programmets kostnader).

Insamlingar

48 796,15 USD spenderat; 32 166,00 USD kvarstår

 • 48 796,15 USD hittills spenderat av totalt 80 962,15 USD detta år, räknat 31 juli 2022.
 • Våra kostnader kopplade till insamlingar innefattar transaktionsavgifter från betalningsprocessen av varje donation, inköp av tackgåvor och fraktkostnader för dem, samt de verktyg som används för att stå värd åt OTW:s databas av medlemmar och för att spåra kommunikationen med nya och existerande givare (ta del av insamlingens kostnader).

Administration

27 985,04 USD spenderat; 48 162,28 USD kvarstår

Inkomster 2022

OTW:s inkomster: Gåvor under aprilkampanjen: 46,6%. Gåvor under oktoberkampanjen: 8,3%. Gåvor utanför kampanjerna: 33,2%. Gåvor från matchningsprogram: 11,7%. Ränteintäkter: <0,1%. Royaltyavgifter: 0,1%. Annan inkomst: <0,1%.

 • OTW stöttas helt av era gåvor, tack så mycket för er generositet!
 • Vi får in en stor del av våra gåvor varje år under insamlingskampanjerna i oktober och april, vilka sammanlagt bör bestå av cirka 55% av våra intäkter 2022. Vi får också in gåvor via matchningsprogram av arbetsgivare, royaltyavgifter, Amazon Smile, samtPayPals gåvofond, vilket administrerar gåvor från program som Humble Bundle och eBay for Charity. Om du skulle vilja stötta oss medan du gör inköp på någon av dessa hemsidor, vänligen välj “Organization for Transformative Works” som din valda välgörenhetsorganisation!
 • 512 358,90 USD inkommet hittills (31 juli 2022) och 600 118,51 USD förväntas ha kommit in vid årets slut.

512 358,90 USD skänkt; 87 759,61 USD kvar

Frågor?

Om du har frågor angående budgeten eller OTW:s ekonomi, vänligen kontakta Ekonomi-kommittén. Vi kommer även att hålla i en öppen chatt för att svara på era eventuella frågor. Observera dock att chatten endast kommer att vara på engelska. Den engelska versionen av det här nyhetsinlägget innehåller mer information om när detta sker och hur du kan gå med i chatten.

För att ladda ner OTW:s budget 2022 som ett kalkylblad, vänligen följ denna länk.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Report

Comments are closed.