OTW ekonomi: Budget för 2024

Under det senaste året har OTW:s (Organisationen för transformativa verks) Ekonomi-kommitté fortsatt sitt arbete för att säkerställa att organisationens alla räkningar blivit betalda, att skatter blivit deklarerade, och att alla procedurer angående bokföring har genomförts. För tillfället förbereds 2023 års revision!

Kommittén har också arbetat hårt med att möta OTW:s behov för 2024 och är stolt över att presentera årets budget (öppna kalkylbladet för 2024 års budget för mer detaljerad information):

2024 års utgifter

Utgifter program för program: Archive of Our Own - AO3 (Vårt eget arkiv): 47,1%, Open Doors (Öppna dörrar): 1,6%. Transformative Works and Cultures (Transformativa verk och kulturer): 0,6%. Fanlore: 2,7%. Juridisk rådgivning: 0,4%. Administration: 24,0%. Insamling och utveckling: 23,6%.

Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)

36 323,75 USD spenderade; 281 064,62 USD kvar

 • 36 323,75 USD är hittills spenderade av totalt 317 388,37 USD i år, fram till och med 29 februari 2024.
 • 47,1% av OTW:s utgifter går till att driva AO3. Detta inkluderar huvuddelen av våra serverutgifter — både nya inköp och pågående samlokalisering och underhåll — verktyg för att hålla koll på webbsidans prestanda, diverse licenser relaterade till systemen samt kostnader som beskrivs mer ingående här nedanför (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).
 • Detta års beräknade utgifter för AO3 innehåller även 120 000,00 USD för att täcka kostnaden för nya servrar, samt 20 000,00 USD för utökning av serverkapacitet och serverutrustning för existerande servrar för att hantera sidans förväntade trafiktillväxt under året.

Fanlore

1 603,11 USD spenderade; 16 646,82 USD kvar

 • 1 603,11 USD USD är spenderade hittills av totalt 18 249,93 USD i år, fram till och med 29 februari 2024.
 • Fanlores utgifter består av dess andel av tilldelad serverhårdvara, underhåll och samlokalisering, samt dess andel av diverse produktivitetsverktyg som omfattar hela OTW (ta del av alla programrelaterade utgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer)

314,00

 • 314,00 USD är spenderade hittills av totalt 4220,80 USD i år, fram till och med 29 februari 2024.
 • TWC:s utgifter är dess andel av serverkostnaderna, utgifter för publicering och lagring samt dess andel av diverse produktivitetsverktyg som omfattar hela OTW (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).
 • Dessutom gav universitetet i Amsterdam 1 000 euro (1 061 USD) till TWC, vilket kommer att användas för att finasniera Fans of Color Research Prize.

Open Doors (Öppna dörrar)

1 814,10 USD spenderade; 8 804,25 USD kvar

 • 1 814,10 USD är spenderade hittills av totalt 10 618,35 USD i år, fram till och med 29 februari 2024.
 • Öppna dörrars utgifter är kostnader för servervärdskap, säkerhetskopiering och domäner för de arkiv som importerats, samt dess andel av diverse produktivitetsverktyg som omfattar hela OTW (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

0,00 USD spenderade; 2 947,20 USD kvar

 • 0 USD är spenderade hittills av totalt 2 947,20 USD i år, fram till och med 29 februari 2024
 • Utgifterna för Juridisk rådgivning består av registreringskostnader vid konferenser och förhör, avgifter vid inlämnade dokument, samt dess andel av diverse produktivitetsverktyg som omfattar hela OTW (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).

Insamling och utveckling

20 537,62 USD spenderade; 138 820,12 USD kvar

 • 20 537,62 USD är spenderade hittills av totalt 161 831,47 USD i år, fram till och med 29 februari 2024.
 • Våra kostnader för insamling och utveckling består av transaktionsavgifter från våra tredjeparts-betalningshanterare för varje gåva, inköp och frakt av tackgåvor, uppsökande arbete av volontärer vid olika fankonvent, även verktygen som används för OTW:s medlemsdatabas och för att hålla koll på kommunikationen med givare och potentiella givare, samt dess andel av diverse produktivitetsverktyg som omfattar hela OTW ta del av mer information om utgifterna för insamlingar).

Administration

39 976,35 USD spenderade; 121 855,12 USD kvar

2024 års inkomster

OTW:s intäkter: Gåvor under aprilkampanjen: 11,2%. Gåvor under oktoberkampanjen: 11,2%. Gåvor utanför kampanjerna: 55,7%. Gåvor från matchningsprogram: 21,9%. Ränteintäkter: <0,1%. Royaltyavgifter: <0,1%. Annan inkomst: <0,1%

 • OTW hålls helt och hållet igång av era gåvor—tack för er generositet!
 • Vi tar emot en väsentlig del av våra gåvor varje år under värvningskampanjerna i april och oktober, vilka sammantaget borde nå upp till ungefär 22,4% av våra inkomster under 2024. Vi får också gåvor via arbetsgivares matchningsprogram, royaltyavgifter, och PayPals gåvofond, som administrerar gåvor från program som Humble Bundle och eBay for Charity. Om du vill stödja oss när du handlar på dessa webbplatser så var snäll och välj “Organization for Transformative Works” som din valda välgörenhetsorganisation!
 • Tack vare er generositet under tidigare år har vi en rejäl summa sparad som vi kan använda för att göra inköp som är större än vanligt, och ha till hands för oförutsedda juridiska händelser. Som tidigare nämnt planerar vi att uppgradera kapaciteten hos AO3:s servrar, vilket kommer att innebära en betydande ökning av kostnader för serverutrustning och serverhotell. Tillväxten av AO3 och andra projekt inom OTW kräver också fler volontärer och administrativt stöd, vilket även får kostnaderna att öka. Kalkylbladet för budgeten förutspår ett uttag på 230 000,00 USD från reserven för att täcka de kostnader som överstiger årets intäkter. Denna summa kan bli uttagen när det behövs under årets gång.
 • 78 066,43 USD är mottaget än så länge (fram till och med 29 februari 2024) och 448 320,00 USD beräknas inkomma till och med slutet av året.

78 066,43 USD i inkomna gåvor, 370 253,57 USD kvar

Har du frågor?

Om du har frågor om budgeten eller OTW:s ekonomi, var vänlig kontakta Ekonomi-kommittén. Vi återkommer till dig så fort som möjligt!
För att ladda ner OTW:s budget för 2024 som ett kalkylblad, var vänlig följ denna länk.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Report

Comments are closed.