OTW ekonomi: Budget för 2023

Under det senaste året har OTW:s (Organisationen för transformativa verks) Ekonomi-kommitté fortsatt sitt arbete för att säkerställa att organisationens alla räkningar blivit betalda, att skatter blivit redovisade, och att alla procedurer angående bokföring har genomförts. För tillfället förbereds 2022 års revision!

Kommittén har också arbetat hårt med att möta OTW:s behov för 2023 och är stolt över att presentera årets budget (ladda ner 2023 års budget som kalkylblad för mer detaljerad information):

2023 års utgifter

Utgifter program för program: Archive of Our Own - AO3 (Vårt eget arkiv): 59,4%, Open Doors (Öppna dörrar): 1,1%. Transformative Works and Cultures (Transformativa verk och kulturer): 0,7%. Fanlore: 3,3%. Juridisk rådgivning: 1,1%. Spridning vid kongresser: 0,4%. Administration: 18,0%. Insamling och utveckling: 16,0%.

Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)

99 854,48 USD förbrukade, 195 431,28 USD kvar

 • 99 854,48 USD är hittills förbrukade av totalt 295 285,76 USD i år, till och med 28 februari 2023.
 • 59,4% av OTW:s utgifter går till att driva AO3. Detta inkluderar huvuddelen av våra serverutgifter — både nya inköp och pågående samlokalisering och underhåll — verktyg för att hålla koll på webbsidans prestanda, diverse licenser relaterade till systemen samt kostnader som beskrivs mer ingående här nedanför (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).
 • Detta års beräknade utgifter för AO3 innehåller även 74 000,00 USD för att täcka kostnaden för nya servrar, samt 77 000,00 USD för utökning av serverkapacitet och serverutrustning för existerande servrar för att hantera den förväntade tillväxten i trafik på sidan under året.

Fanlore

6 222,79 USD förbrukade, 9 979,20USD kvar

 • 6 222,79 USD är förbrukade hittills av totalt 16 201,99 USD i år, till och med 28 februari 2023.
 • Fanlores utgifter består av dess andel av tilldelad serverhårdvara, underhåll och samlokalisering, samt dess andel av nyligen antagna produktivitetsverktyg som omfattar hela OTW (ta del av alla programrelaterade utgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer)

847,70

 • 847,70 USD är förbrukade hittills av totalt 3 509,70 USD i år, till och med 28 februari 2023.
 • TWC:s utgifter är dess andel av serverkostnaderna, utgifter för publicering och lagring samt dess andel av nyligen antagna produktivitetsverktyg som omfattar hela OTW (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).

Open Doors (Öppna dörrar)

2 232,86 USD förbrukade, 2 293,30 USD kvar

 • 2 232,86 USD är förbrukade hittills av totalt 5 526,16 USD i år, till och med 28 februari 2023.
 • Öppna dörrars utgifter i år är kostnader för servervärdskap, säkerhetskopiering och domäner för de arkiv som importerats, samt dess andel av nyligen antagna produktivitetsverktyg som omfattar hela OTW (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

0,00 USD förbrukade; 5 258,00 USD kvar

 • 0 USD är förbrukade hittills av totalt 5 258,00 USD i år, till och med 28 februari 2023
 • Utgifterna för Juridisk rådgivning består av avgifter vid inlämnade dokument, registreringskostnader vid konferenser och förhör, samt dess andel av nyligen antagna produktivitetsverktyg som omfattar hela OTW (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).

Spridning vid kongresser

0,00 USD förbrukade; 2 000,00 USD kvar

 • 0 USD är förbrukade hittills av totalt 2 000,00 USD i år, till och med 28 februari 2023.
 • Budgetens utgifter inkluderar 1000 USD för aktiviteter å OTW:s vägnar, till exempel avgifter för mötesbord, volontärdeltagande, relaterat presentationsmaterial och 1 000 USD för kongressgåvor (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).

Insamling och utveckling

9 235,91 USD förbrukade; 70 389,20 USD kvar

 • 9 235,91 USD är förbrukade än så länge av totalt 79 625,11 USD i år, till och med 28 februari 2023.
 • Våra kostnader för insamling och utveckling består av transaktionsavgifter från våra tredjeparts-betalningshanterare för varje gåva, inköp och frakt av tackgåvor, samt verktygen som används för OTW:s medlemsdatabas och för att hålla koll på kommunikationen med givare och potentiella givare, samt dess andel av nyligen antagna produktivitetsverktyg som omfattar hela OTW ta del av mer information om utgifterna för insamlingar).

Administration

21 093,22 USD förbrukade, 68 079,74 USD kvar

2023 års inkomster

OTW:s intäkter: Gåvor under aprilkampanjen: 13,5%. Gåvor under oktoberkampanjen: 13,5%. Gåvor utanför kampanjerna: 54,1%. Gåvor från matchningsprogram: 18,9%. Ränteintäkter: <0,1%. Royaltyavgifter: <0,1%. Annan inkomst: <0,1%

 • OTW hålls helt och hållet igång av era gåvor—tack för er generositet!
 • Vi tar emot en väsentlig del av våra gåvor varje år under värvningskampanjerna i april och oktober, vilka sammantaget borde nå upp till ungefär 27% av våra inkomster under 2023. Vi får också gåvor via arbetsgivares matchningsprogram, royaltyavgifter, och PayPals gåvofond, som administrerar gåvor från program som Humble Bundle och eBay for Charity. Om du vill stödja oss när du handlar på dessa webbplatser så var snäll och välj “Organization for Transformative Works” som din valda välgörenhetsorganisation!
 • Tack vare er generositet under tidigare år har vi en rejäl summa sparad som vi kan använda för att göra inköp som är större än vanligt, och ha till hands för oförutsedda juridiska händelser. Som tidigare nämnt planerar vi att uppgradera kapaciteten hos AO3:s servrar, vilket kommer att innebära en betydande ökning av kostnader för serverutrustning och serverhotell. Tillväxten av AO3 och andra projekt inom OTW kräver också fler volontärer och administrativt stöd, vilket även får kostnaderna att öka. Kalkylbladet för budgeten förutspår ett uttag på 130 000,00 USD från reserven för att täcka de kostnader som övergår årets intäkter. Denna summa kan bli uttagen när det behövs under årets gång.
 • 69 477,12 USD är mottaget än så länge (till och med 28 februari 2023) och 370 320,00 USD beräknas inkomma till och med slutet av året.

69 477,12 USD i inkomna gåvor, 300 842,88 USD kvar

Har du frågor?

Om du har frågor om budgeten eller OTW:s ekonomi, var vänlig kontakta Ekonomi-kommittén. Vi återkommer till er så fort som möjligt!
För att ladda ner OTW:s budget för 2023 som ett kalkylblad, var vänlig följ denna länk.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Report

Comments are closed.