OTW ekonomi: Budget för 2020

Under 2020 har OTW:s (Organisationen för transformativa verk) ekonomikommitté fortsatt att granska riktigheten och fullständigheten i organisationens ekonomiska transaktioner. Andra uppgifter har inkluderat att betala räkningar, slutföra revisionen av årsredovisningen för 2019, och säkerställa att god bokföringssed har följts.

Under tiden har kommittén också arbetat hårt med att uppdatera budgeten för 2020, och är stolta över att presentera den här! (ladda ner 2020 års budget som kalkylblad för mer detaljerad information):

2020 års utgifter

Utgifter program för program: Archive of Our Own - AO3 (Vårt eget arkiv):68,2%, Öppna dörrar: 0,2%. Transformativa verk och kulturer: 0,3%. Fanlore: 2,4%. Juridisk rådgivning: 0,4%. Spridning vid kongresser: 0,1%. Administration: 9,3%. Insamlingar: 19,1%.

Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)

76 703,46 USD förbrukade, 306 623,55 USD kvar

 • 76 703,46 USD förbrukade av totalt 383 327,00 USD hittills i år, till och med 31 juli 2020.
 • 68,2% av OTW:s utgifter går till att driva AO3. Detta inbegriper huvuddelen av våra serverutgifter — både nya inköp och pågående samlokalisering och underhåll — verktyg för att hålla koll på webbsidans prestanda, diverse licenser relaterade till systemen samt kostnader som beskrivs mer ingående här nedanför (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).
 • I år har 18 000 USD av kostnaderna för underleverantörer gått till att separera AO3:s administrativa roller i bakgrunden för att effektivisera volontärarbetet. Andra budgeterade utgifter för AO3 inkluderar ytterligare 100 000 USD till underleverantörer för arbetet att flytta AO3:s sökfunktion för samlingar till Elasticsearch och att uppgradera till Rails 6
 • AO3:s utgifter inkluderar även inköp av frontend-servrar, databasservrar och Virtual Machine servrar för ca 147 000 USD. De nya databasservrarna kommer att öka vår infrastrukturs förmåga att lagra verk för AO3 och dessutom öka antalet sidor till användarna. De gamla servrarna kommer att återanvändas som applikationsservrar som genererar sidor på sajten.
 • Dessutom planeras installation av ett tredje serverrack senare under året för att ge AO3 (och OTW:s websajter) kraftigare strömförsörjning och minska effekten av serverhaverier. Det ytterligare racket medför installationskostnader på ca 8 000 USD, och ökar våra månatliga serverkostnader med 2 200 USD.
 • Andra budgeterade kostnader inkluderar 33 000 USD för en systemleverantör, som kommer att göra en del arbete för OTW:s olika projekt, inklusive AO3

Fanlore

2 527,97 USD förbrukade, 11 131,60 USD kvar

 • 2 527,97 USD förbrukade av totalt 13 659,57 USD hittills i år, till och med 31 juli 2020.
 • Fanlores utgifter består huvudsakligen av kostnader för dess andel av serverköp, underhåll och samlokalisering, samt förnyandet av Fanlore:s webbdomän (ta del av alla programrelaterade utgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer)

331,00

Open Doors (Öppna dörrar)

364,01 USD förbrukade, 563,77 USD kvar

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

0

Spridning vid kongresser

0 USD förbrukade, 500,00 USD kvar

Insamlingar

44 771,92 USD förbrukade, 62 476,28 USD kvar

 • 44 771,92 USD förbrukade av totalt 107 248,20 USD hittills i år, till och med 31 juli 2020.
 • Våra kostnader för insamlingar består av transaktionsavgifter från våra tredjeparts-betalningshanterare för varje gåva, inköp och frakt av tackgåvor, samt verktygen som används för OTW:s medlemsdatabas och för att hålla koll på kommunikationen med nuvarande och möjliga givare (ta del av mer information om utgifterna för insamlingar).

Administration

2020 års inkomster

OTW:s intäkter: Gåvor under aprilkampanjen: 60,8%. Gåvor under oktoberkampanjen: 9,9%. Gåvor utanför kampanjerna: 24,5%. Gåvor från matchningsprogram: 4,0%. Ränteintäkter: <0,1%. Royaltyavgifter: 0,1%. Annan inkomst: <0,1%. Öronmärkta gåvor: 0,7%

 • OTW hålls helt och hållet igång av era gåvor—tack för er generositet!
 • Vi tar emot den största delen av våra gåvor varje år under insamlingskampanjerna i april och oktober, vilka sammantaget borde nå upp till ungefär 71% av våra inkomster under 2020. Vi får också gåvor via arbetsgivares matchningsprogram, royaltyavgifter, Amazon Smile och PayPals gåvofond, som administrerar gåvor från program som Humble Bundle och eBay for Charity. Om du vill stödja oss när du handlar på dessa webbsajter så var snäll och välj “Organization for Transformative Works” som din valda välgörenhetsorganisation!
 • I och med er generositet under flera tidigare kampanjer planerar vi att överföra ytterligare 150 000 USD till våra reserver, som en buffert för oförutsedda händelser. Tack vare det kan vi utforska alternativa inkomstkällor som komplement till era gåvor. Vi har gjort framsteg i vårt sökande efter lämpliga investeringsformer och en investeringsspecialist för en liten icke-vinstdriven organisation som OTW; vi siktar på att ha satt upp en konservativ investeringsportfölj med låg risk i slutet av 2020.
 • Er generositet under i synnerhet aprilkampanjen 2020 har gjort det möjligt för OTW att börja planera för ekonomiskt hållbara storskaliga projekt. Vi ser fram emot att dela dem med er när vi rett ut de juridiska och praktiska teknikaliteterna!
 • Vi har också tagit emot vår första öronmärkta gåva: 5 161,62 USD frånHP Education Fanon, Inc., en icke vinstdrivande organisation (USA 501(c)(3)) för läsfrämjande som sorgligt nog upphörde med sin verksamhet 2018. Donationen kommer att gå till Francesca Coppas bok om fanvideons historia för University of Michigan Press, som är under produktion. Pengarna kommer att betalas till Michigans universitet för att tillhandahålla fanvideorna som boken refererar till, och för att hjälpa till att göra boken tillgänglig för alla att läsa och använda.
 • 665 975,09 USD mottaget än så länge (till och med 31 juli 2020) och 754 362,62 USD beräknas inkomma till och med slutet av året.

665 975,09 USD i skänkta pengar, 88 387,53 USD kvar

Har du frågor?

Om du har några frågor om budgeten eller OTW:s ekonomi, var vänlig kontakta Ekonomiska kommittén. Vi kommer också att hålla en öppen chatt för att besvara alla frågor du kan tänkas ha. Denna chatt kommer dock att hållas enbart på engelska. Den engelska versionen av detta nyhetsinlägg har mer information om när chatten äger rum och hur du kan ansluta dig till den.

För att ladda ner OTW:s uppdaterade budget för 2020 som ett kalkylblad, var vänlig följ denna länk.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Announcement

Comments are closed.