OTW Ekonomi: Budget för 2019

2018 var ännu ett fullspäckat och produktivt år för Ekonomiteamet inom OTW (Organisationen för Transformativa Verk)! Vi har fortsatt vårt arbete i bakgrunden för att se till att räkningarna är betalda, registreringen är korrekt och att standarden för redovisningsprocedurer uppfylls. Förberedelser inför 2018 årsredovisning och revision pågår också! Och nu presenterar vi vår budget för 2019 (ladda ner budgeten som kalkylblad för mer detaljerad information):

2019 års utgifter

Utgifter program för program: Archive of Our Own - AO3 (Vårt Eget Arkiv): 81,2%, Öppna Dörrar: 0,2%. Transformative Works and Cultures (Transformativa Verk och Kulturer: 0,4%, Fanlore: 1,3%, Juridisk rådgivning: 1,0%, Con Outreach: 0,4%, Administration: 9.8%, Insamlingar: 6,1%.

Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv)

12 242,60 US$ spenderade, 405 861,47 US$ kvar
 • 12 242,60 US$ hittills förbrukade av totalt 418 104,06 US$ i år, till och med 28 februari 2019.
 • 81,2% av OTWs utgifter går till att driva Archive of Our Own – AO3. Detta inbegriper huvuddelen av våra serverutgifter — både nya inköp och pågående samlokalisering och underhåll — verktyg för att hålla koll på webbsajtens prestanda, samt diverse licenser relaterade till systemen (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).
 • Detta års beräknade utgifter för AO3 innehåller 110 000 US$ i kostnader för inhyrda leverantörer på grund av uppdateringar och testning av vår säkerhet.
 • AO3s utgifter inkluderar även en betydlig överhalning och uppdatering av våra servrar för ca 177 000 US$. Nya virtualiseringsservrar kommer att ersätta den nuvarande utrustningen, vilket gör testning och distribution av kod för AO3 mycket smidigare. De gamla servrarna kommer att återanvändas som lager för de nya servrarna. Fler nya servrar kommer att utöka AO3s kapacitet att generera sidor och visa sökresultat för användare, allt med färre anslutningsproblem.
 • Andra förväntade kostnader inkluderar 33 000 USD för en systemleverantör, som kommer att göra en del arbete för AO3s hårdvaruinfrastruktur.

Fanlore

329,34 US$ spenderade, 6 409,63 US$ kvar
 • 329,34 US$ förbrukade hittills av totalt 6 409,63 US$ i år, till och med 28 februari 2019.
 • Fanlores utgifter består huvudsakligen av kostnader för dess andel av serverköp, underhåll och samlokalisering, samt därtill hörande licenser och webbdomäner för Fanlore (ta del av alla programrelaterade utgifter).
 • De nya virtualiseringsservrarna kommer också ha hand om Fanlores sidor och lagra backupperna för Fanlore-wikin.

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer)

275,00 US$ förbrukade, 1 558,00 US$ kvar

Open Doors (Öppna Dörrar)

91,82 US$ förbrukade, 844,35 US$ kvar

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

0 US$ förbrukade, 5 000,00 US$ kvar

Con Outreach

0 US$ förbrukade, 500,00 US$ kvar

Insamlingar

2 296,25 US$ förbrukade, 29 163,75 US$ kvar
 • 2 296,25 US$ förbrukade än så länge av totalt 29 163,75 US$ i år, till och med 28 februari 2019.
 • Våra kostnader för insamlingar består av transaktionsavgifter från våra tredjeparts-betalningshanterare för varje gåva, inköp och frakt av tackgåvor, samt verktygen som används för OTWs medlemsdatabas och för att hålla koll på kommunikationen med givare och potentiella givare (ta del av mer information om utgifterna för insamlingar).

Administration

2 785,99 US$ förbrukade, 50 471,80 US$ kvar

2019 års inkomster

OTWs intäkter: Gåvor under aprilkampanjen: 31,0%. Gåvor under oktoberkampanjen: 35,8%. Gåvor utanför kampanjerna: 28,6%. Gåvor från matchningsprogram: 4,5%. Ränteintäkter: 0,1%. Royaltyavgifter: <0,1%

 • OTW hålls helt och hållet igång av era gåvor—tack för er generositet!
 • Vi tar emot den största delen av våra gåvor varje år under insamlingskampanjerna i april och oktober, vilka sammantaget borde nå upp till ungefär 67% av våra inkomster under 2019. Vi får också gåvor via arbetsgivares matchningsprogram, royaltyavgifter, Amazon Smile och PayPals gåvofond, som administrerar gåvor från program som Humble Bundle och eBay för välgörenhet. Om du vill stödja oss när du handlar på dessa webbsajter så var snäll och välj “Organization for Transformative Works” som din valda välgörenhetsorganisation!
 • Med tanke på er generositet under tidigare år har vi en rejäl summa i reserv som vi kan ha till godo inför dåliga tider. Tack vara detta kan vi utforska alternativa inkomstkällor som komplement till era gåvor. Ekonomiteamet har haft framgång i sitt sökande efter lämpliga investeringar för en liten icke vinstdriven organisation som OTW och har som mål att sätta ihop en konservativ investeringsportfölj med låg risk i slutet av 2019.
 • Reserverna hjälper också till att hålla oss uppe under de år då vi planerar ovanligt stora inköp. Som vi tidigare har nämnt har vi planer på att byta ut gammal serverhårdvara under de närmaste månaderna, samt köpa ny serverhårdvara, vilket gör att utgifterna skjuter i höjden betydligt i år. Några av de förutspådda utgifterna i denna budget kanske inte äger rum förrän mot slutet av året, på grund av olika hinder. För att ta hänsyn till denna osäkerhet, trots att alla utgifter som vi förväntar oss beskrivs i budgetkalkylbladet har vi prognostiserat en uttag på 96 000 US$ från våra reserver för att täcka det belopp som motsvarar de mindre troliga kostnaderna. Det extra beloppet kan tas ut från våra reserver efter behov under året. Vår budgetuppdatering, som publiceras i oktober, kommer innehålla mer information om vilka utgifter som kommer äga rum under 2019.
 • 23 840,99 US$ mottaget än så länge (till och med 28 februari 2019) och 419 475 US$ beräknas inkomma till och med slutet av året.
23 840,99 US$ i skänkta pengar, 395 634,01 US$ kvar

Har du frågor?

Om du har några frågor om budgeten eller OTWs ekonomi, var vänlig kontakta Ekonomiska kommittén. Vi kommer också att hålla en öppen chatt för att besvara alla frågor du kan tänkas ha. Denna chatt kommer dock att hållas enbart på engelska. Den engelska versionen av detta nyhetsinlägg har mer information om när chatten äger rum och hur du kan ansluta dig till den. För att ladda ner OTWs budget för 2019 som ett kalkylblad, var vänlig följ denna länk.
OTW är den icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna Dörrar, TWC och OTWs Juridiska Rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTWs webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.
Announcement

Comments are closed.