OTW Ekonomi: Budget för 2018

2017 var ännu ett fullspäckat och produktivt år för Ekonomiteamet inom OTW (Organisationen för Transformativa Verk)! Vi har fortsatt att förbättra organisationens praxis när det gäller ekonomi och att följa god redovisningssed. Vi påbörjade vår första revision av bokslutet någonsin, ett arbete som avslutades tidigt under 2018. Du kan läsa våra granskade bokslut för 2015 och 2016 på OTWs sida för Ekonomi. Vi förbereder oss nu för revisionen av vårt bokslut för 2017. Denna bör sätta igång inom några veckor.

Till saken! Detta är vår budget för 2018 (ladda ner budgeten som kalkylblad för mer detaljerad information):

2018 års utgifter

Utgifter program för program: Archive of Our Own - AO3 (Vårt Eget Arkiv): 75,1%. Öppna Dörrar: 0,4%. Transformative Works and Cultures (Transformativa Verk och Kulturer: 0,8%. Fanlore: 1,4%. Juridisk rådgivning: 1,4%. Administration: 13,5%. Insamlingar: 7,4%.

AO3

13 334,02 US$ spenderade, 252 698,05 US$ kvar

 • 13 334,02 US$ hittills förbrukade av totalt 266 032,07 i år, till och med 28 februari 2018.
 • 75,1% av OTWs utgifter går till att driva Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv). Detta inbegriper huvuddelen av våra serverutgifter — både nya inköp och pågående samlokalisering och underhåll — verktyg för att hålla koll på webbsajtens prestanda, samt diverse licenser relaterade till systemen (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).
 • Detta års beräknade utgifter för AO3 innehåller 100 000 US$ i kostnader för inhyrda leverantörer. Vi är mycket nöjda med vår leverantörs arbete med uppgraderingen av AO3s Rails och Elasticsearch, och vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med dem inom andra projekt.
 • Utöver leverantörskostnader innehåller AO3s utgifter också en rejäl översyn av servrarna, som kostar totalt cirka 96 000 US$. Denna översyn fokuserar på nya databasservrar för AO3s verk, kommentarer och andra aktiviteter, såväl som ett nytt serverrack för dem att bo på. De nya servrarna borde också utöka våra kostnader för samlokalisering, medan de gamla servrarna kommer att få ett nytt syfte i att generera AO3s sidor och visa dem för användarna.

Fanlore

257,44 US$ spenderade, 4 640,53 US$ kvar

 • 257,44 US$ förbrukade hittills av totalt 4 897,97 US$ i år, till och med 28 februari 2018.
 • Fanlores utgifter består huvudsakligen av kostnader för dess andel av av serverköp, underhåll och samlokalisering, samt därtill hörande licenser och webbdomäner för Fanlore (ta del av alla programrelaterade utgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer)

418,81 US$ förbrukade, 2 575,18 US$ kvar

Open Doors (Öppna Dörrar)

94,16 US$ förbrukade, 1 162,95 US$ kvar

 • 94,16 US$ förbrukade hittills av totalt 1 257,11 US$ i år, till och med 28 februari 2018.
 • Öppna Dörrars utgifter i år är kostnader för hosting, backup och domäner för de arkiv som importerats av Öppna Dörrar (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

1 500,00 US$ förbrukade, 3 500,00 US$ kvar

 • 1 500,00 US$ förbrukade hittills av totalt 5 000,00 US$ i år, till och med 28 februari 2018.
 • Utgifterna för Juridisk rådgivning består av avgifter vid inlämnade dokument samt resekostnader vid konferenser och förhör. 1 500,00 US$ spenderades i januari på avgifter för att lämna in en WIPO Dispute, eftersom någon annan registrerat en domänadress som liknade AO3s alltför mycket (ta del av information om alla programrelaterade utgifter).

Insamlingar

1 751,46 US$ förbrukade, 24 383,54 US$ kvar

 • 1 751,46 US$ förbrukade än så länge av totalt 26 135,00 US$ i år, till och med 28 februari 2018.
 • Våra kostnader för insamlingar består av transaktionsavgifter från våra tredjeparts-betalningshanterare för varje gåva, inköp och frakt av tackgåvor, samt verktygen som används för OTWs medlemsdatabas och för att hålla koll på kommunikationen med givare och potentiella givare(ta del av mer information om utgifterna för insamlingar).

Administration

2 023,59 US$ förbrukade, 45 799,81 US$ kvar

2018 års inkomster

OTWs intäkter: Gåvor under aprilkampanjen: 36,6%. Gåvor under oktoberkampanjen: 42,6%. Gåvor utanför kampanjerna: 18,3%. Gåvor från matchningsprogram: 2,4%. Ränteintäkter: 0,1%.

 • OTW hålls helt och hållet igång av era gåvor—tack för er generositet!
 • Vi tar emot den största delen av våra gåvor varje år under insamlingskampanjerna i april och oktober, vilka sammantaget borde nå upp till ungefär 79% av våra inkomster under 2018. Vi får också gåvor via arbetsgivares matchningsprogram, Amazon Smile och PayPals gåvofond, som administrerar gåvor från program som Humble Bundle. Om du vill stödja oss när du handlar på dessa webbsajter så var snäll och välj “Organization for Transformative Works” som din valda välgörenhetsorganisation!
 • Med tanke på er generositet under tidigare år har vi en rejäl summa i reserv som vi kan ha till godo inför dåliga tider. Tack vara detta kan vi utforska alternativa inkomstkällor som komplement till era gåvor. Ekonomiteamet och OTWs styrelse har beslutat sig för en konservativ investeringsportfölj för en liten del av våra tillgångar till att börja med. Detta utsätter inte originalinvesteringen för någon risk. Detta är verkligen på tiden, och vi är glada att ha en stabil policy för investering och användning av våra reservtillgångar.
 • Reserverna hjälper också till att hålla oss uppe under de år då vi planerar ovanligt stora inköp. Som vi tidigare har nämnt har vi planer på att byta ut gammal serverhårdvara under de närmaste månaderna, vilket gör att utgifterna skjuter i höjden betydligt i år. Våra beräknade utgifter för i år uppgår för närvarande till över 30 000 US$ mer än de beräknade intäkterna för 2018. Den extra summan kan dras från reserverna när behov uppstår under året.
 • 12 668,54 US$ mottaget än så länge (till och med 28 februari 2018) och 315 631,46 US$ beräknas inkomma till och med slutet av året.

12 668,54 US$ i skänkta pengar, 315 631,46 US$ kvar

Har du frågor?

Om du har några frågor om budgeten eller OTWs ekonomi, var vänlig kontakta Ekonomiska kommittén. Vi kommer också att hålla en öppen chatt för att besvara alla frågor du kan tänkas ha. Denna chatt kommer dock att hållas enbart på engelska. Den engelska versionen av detta nyhetsinlägg har mer information om när chatten äger rum och hur du kan ansluta dig till den.

För att ladda ner OTWs budget för 2018 som ett kalkylblad, var vänlig följ denna länk.

OTW är den icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna Dörrar, TWC och OTWs Juridiska Rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTWs webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Announcement

Comments are closed.