OTW ekonomi: Budget för 2018

Tidigare under året publicerade OTW (Organisationen för Transformativa Ver) sin budget för 2018. Då slutet på året kommer allt närmare vill vi ge ut en uppdatering om våra ekonomiska aktiviteter för återstoden av året, och hur våra planer har förändrats eller utvecklats.

Vårt Ekonomiteam fortsätter att följa OTW:s finansiella verksamhet, förbereder bokslut och rapporter och ser till att redovisningsstandarder och regler följs. Vi har arbetat för att förbättra och dokumentera våra processer, hjälpt OTW planera sin ekonomiska framtid och är nära att avsluta den årliga revisionen av 2017 årsredovisningar.

Här är vår uppdaterade budget för 2018 (ladda ner budgetens kalkylark för mer detaljerad information):

Utgifter 2018

Utgifter program för program: Vårt Eget Arkiv: 73.9%. Öppna Dörrar: 0.3%. Transformativa Verk och Kulturer: 1.7%. Fanlore: 2.2%. Juridisk Rådgivning: 0.7%. Spridning vid kongresser: <0.1%. Administration: 13.5%. Insamlingar: 7.7%.

Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv)

176 374,10 US$ använt; 88 927,82 US$ kvar

 • 176 374,10 US$ spenderade än så länge av totalt 265 301,92 US$ i år, per den 31 augusti 2018.
 • 73.9% av OTWs utgifter går till att upprätthålla AO3. Detta inbegriper huvuddelen av våra serverutgifter — både nya inköp och pågående samlokalisering och underhåll — verktyg för att kontrollera webbsidans prestanda, samt diverse licenser relaterade till systemen (läs om alla programmens utgifter).
 • I år genomförde vi en betydande översyn av våra servrar som kostade ca 115 000 US$.

  Denna översyn fokuserade på nya databasservrar för AO3-verk, kommentarer och aktiviteter samt utrymme för dem att existera och växa på.
  De nya servrarna ökade också våra månatliga samlokaliseringskostnader, medan de gamla maskinerna återanvänds som applikationsservrar, vilket genererar AO3s sidor och förser dem till användare.

 • Tidigare budgeterades 100 000 US$ för entreprenörtjänster. Men testning, fixning av buggar och tweaking av beteende för vår
  Elasticsearchuppdatering tog mycket längre än förväntat, vilket gav oss mindre tid än vi hoppats på för att sammanfoga koder skrivna av entreprenörer i vår kodbas i år. Därför valde vi att inte lägga ut några fler projekt och fokusera på att använda koden vi redan betalat för och som hade lämnats in av våra volontärer.

Fanlore

5 277,80 US$ använt; 2 612,97 US$ kvar

 • 5 277,80 US$ spenderade än så länge av totalt 7 890,77 US$ i år, per den 31 augusti 2018.
 • Fanlores utgifter består huvudsakligen av kostnader för dess tilldelning av serverköp, underhåll och samlokalisering, samt därtill hörande licenser och webbdomäner för Fanlore (läs om alla programmens utgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer)

2 520,54 US$ använt; 3 420,99 US$ kvar

 • 2 520,54 US$ spenderade än så länge av totalt 5 941,53 US$ år, per den 31 augusti 2018.
 • TWCs utgifter är dess tilldelning av serverkostnader, så väl som tidskriftens utgifter för publicering och lagring (läs om alla programmens utgifter).
 • I år kommer hosting av TWC-frågorna flyttas offsite till ett företag som specialiserat sig på att hantera open source-programvaran som används av tidskriften, för en årlig kostnad på 1.500 US$. Det finns också 1 000 US$ budgeterade för resor att tala på
  2018 Fan Studies konferens.

Open Doors (Öppna Dörrar)

540,72 US$ använt; 468,42 US$ kvar

 • 540,72 US$ spenderade än så länge av totalt 1 009,14$ i år, per den 31 augusti 2018.
 • Öppna Dörrars utgifter i år är kostnader för värdskap, backup och domäner för de arkiv som importerats av Öppna Dörrar (läs om alla programmens utgifter).

Legal Advocacy (Translation)

2 670,02 US$ använt; 0 US$ kvar

 • 2 670,02 US$ spenderade än så länge av totalt 2 670,02 US$ år, per den 31 augusti 2018.
 • Utgifterna för Juridisk rådgivning består i avgifter vid inlämnade dokument samt resekostnader vid konferenser. 1,500 US$ spenderades i januari för
  att skicka en WIPO Dispyt-avgift eftersom någon annan registrerade en domänadress som var för lik AO3s. (läs om alla programmens utgifter).

Con Outreach

50,00 US$ använt; 0 US$ kvar

 • 50,00 US$ spenderade än så länge av totalt 50,00 US$ år, per den 31 augusti 2018.
 • OTW delade ut flygblad på San Diego Comic Con 2018 (läs om alla programmens utgifter).

Insamlingar

13 446,80 US$ använt; 14 100,00 US$ kvar

 • 13 446,80 US$ spenderade än så länge av totalt 27 546,80 US$ år, per den 31 augusti 2018.
 • Våra kostnader för insamlingar består av transaktionsavgifter från våra utomstående betalningshanterare för varje donation, köp och frakt av tackgåvor, samt verktygen som används för OTWs medlemsdatabas och för att hålla koll på kommunikationen med givare och potentiella givare (läs om alla programmens utgifter).

Administration

39 285,43 US$ använt; 9 313,15 US$ kvar

 • 39 285,43 US$ spenderade än så länge av totalt 48 598,58 US$ år, per den 31 augusti 2018.
 • OTWs administrativa utgifter inbegriper värdskapet för webbsidan, varumärken, domäner, försäkring, skattedeklaration och
  årlig bokslutsredovisning, så väl som projektledning, kommunikation och redovisningsverktyg (läs om alla programmens utgifter).

2018 års inkomster

OTW inkomst: gåvor under aprilkampanjen: 36.5%. gåvor under oktoberkampanjen: 36.4%. Gåvor utanför kampanjerna: 22.4%. Gåvor från matchingsprogram: 4.2%. Ränta: 0.1%. Avgifter: 0.4%

 • OTW hålls helt och hållet igång av era gåvor—tack för er generositet!
 • Vi tar emot den största delen av våra gåvor varje år under insamlingskampanjerna i april och oktober, vilka sammantaget borde nå upp till ungefär 73% av vår inkomst under 2018. Vi får också gåvor via arbetsgivares matchningsprogram, avgifter, Amazon Smile och PayPal Giving Fund, som administrerar donationer från program som Humble Bundle. Om du vill stödja oss när du köper på dessa webbplatser, välj Organization for Transformative Works (Organisationen för Transformativa Verk) som din välgörenhet!
 • Tack vare er generositet under tidigare år så har vi en hälsosam reserv som vi kommer att spara, och endast använda när vi inte har något annat val. Tack vare detta kan vi utforska alternativa inkomstkällor för att komplettera era gåvor. Ekonomiteamet och OTWs styrelse har beslutat om en konservativ investeringsportfölj för en liten del av våra medel till att börja med, som kommer att placera den första investeringen med så liten risk som möjligt. Denna förändring borde ha gjorts för länge sedan, och vi arbetar för närvarande med att skapa en policy angående investering och användande av våra reserver.
 • Reserven bidrar också till att stärka oss under de år när vi planerar större än vanliga inköp. Som nämndes tidigare så har vi redan bytt ut vår gamla serverhårdvara och var tvungna att ta ut pengar från våra reserver för att hjälpa oss finansiera bytet. Å andra sidan, med inkomsten från resten av året, vilket inkluderar oktoberkampanjen, så bör nettobeloppet som används från reserverna vara 30 000 US$.
 • 213 449,59 US$ mottaget i år (per 31 augusti 2018) och 356 775,34 US$ förväntas vara mottaget i slutet av året.

213 449,59 US$ donerat; 143 275,75 US$ kvar

Har du frågor?

Om du har några frågor om budgeten eller OTWs ekonomi, var vänlig kontakta Ekonomiska kommitttén. Vi kommer också ha en öppen chatt där vi kommer att svara på alla dina frågor. Chatten kommer dock att hållas enbart på engelska. Den engelska versionen av denna nyhetspost har mer information om chatten, när den kommer äga rum och hur du kan delta.
Detta inlägg kommer att uppdateras med en länk till chattrummet några timmar innan chatten startar. Kom och chatta med oss, och ta med dina frågor!

För att ladda ner OTWs uppdaterade budget i kalkylformat, var vänlig följ denna länk


OTW är den icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna Dörrar, TWC och OTWs Juridiska Rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTWs webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Announcement

Comments are closed.