OTW: Degawd o Westeio ar Ffaniau

Am ddeg mlynedd nawr, mae prosiectau’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) wedi bod yn erlid ein cenhadaeth penodedig: “i weini ar ddiddordebau ffanyddol gan diogeli’r hanes o ffanwaith a diwyllianau ffanyddol, mewn pob ffurf. Credym ni bod ffanwaith yn trawsffurfiadwy ac mae cyfryngau trawsffurfiadwy yn ddilys.” Mae eich cefnogaeth dros y ddegawd ddiwethaf wedi caniatáu ni i greu waith arbennig i chi. Helpwch ni i barhau, ehangu a gwella ein gwasanaethau trwy gyfrannu at yr OTW heddiw!

Caiff ein prosiect gyntaf, “Legal Advocacy” (Eiriolaeth Cyfreithiol), ei lansio yn 2007. Mae’r tîm Cyfreithiol wedi gwario’r deg mlynedd wedyn yn gweithio’n ddi-stop ar ran teyrnassoedd ffanyddol trwy ateb holiadau cyfreithiol o ffaniau, cyhoeddi pyst addysgiadol, ac yn ychwanegu llais yr OTW tuag at achosion cyfreithiol fawr sy’n effeithio ar deyrnassoedd.

Wedyn daeth “Transformative Works and Cultures” – TWC (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy), sef cyfnodolyn academaidd cyd-adolygadwy cod-agored a chafwyd ei lansio ym mis Medi 2008 i arddangos ymchwil a sgyrsiau am bynciau ffanyddol. Gyda pynciau traethawdau yn amredu o waith ffanyddol digidol i ffanstorïau yn y 17eg ganrif, mae TWC wedi cynyddu’r maes o astudiaethau ffanyddol ac ein dealltrwydd o deyrnassoedd. Yn ei hoes, mae TWC wedi cyhoeddi bron 200 o erthyglau, gyda rhai wedi’i dyfynnu dwsinau o weithiau neu fwy.

Yn yr un fis, lansiwyd y wiki “Fanlore” (Ffanllên), sy’n anelu at bod yn hanes byw o draddodiadau a chymunedau ffanyddol, gyda erthyglau wedi’i ymroddi i “ships” (perthnasau), ffanweithiau, cylchgronau, wefannau a gweithgareddau ffanyddol o bob math. Gwelwch tudalen blaen newydd sbon Ffanllên, wedyn ceisiwch edrych o gwmpas y wefan – caiff dros 40,000 o erthyglau Ffanllên eu chreu dros y ddegawd ddiwethaf, a mae mwy yn cael ei hychwanegu bob dydd, felly ni fyddech yn gwybod beth darganfodach!

Ym mis Tachwedd 2009, agorwyd yr “Archive of Our Own – AO3″ (Archif Ein Hyn) i’r cyhoedd. Caiff hi ei chreu i fod yn lle ble all ffaniau postio eu gwaith heb pryderu am sensoriaeth na cyfyngiadau ariannol, ac heddiw mae hi’n gatref i ddros tair filiwn o ffanweithau! Mae rhedeg yr AO3 yn cyfru am rhan fawr o gyllid yr OTW, a mae eich cyfranniadau sy’n gwneud hyn yn bosib.

Yn olaf, mae “Open Doors” (Drysau Agored) wedi bod yn amddiffyn ffangyfryngau mewn perygl a’i drosglwyddo i’r AO3 ers 2009. I heddiw, mae Drysau Agored wedi mewnforio 47 archif ffangyfrynol o sawl deyrnassoedd, yn ei hamddiffyn felly gall ffaniau ei mwynhau yn y dyfodol! Mae’r “Fan Culture Preservation Project” (Prosiect Diogelu Ffanddiwylliannau) Drysau Agored hefyd yn cydweithredu â Phrif Ysgol Iowa i achub ffurfiau annigidol o ddiwylliant ffanyddoll fel cylchgronau, deunyddiau confensiwn, a llythyrau rhwng ffaniau a stiwdios neu awduron. Mae’r OTW wedi bod yn gweithio â adran Casgliadau Arbennig y brif ysgol ers mis Mehefin 2009, pan wnaeth y brosiect hwyluso cyfraniad o dros 3,000 o gylchgronau!

Mae prosiectau’r OTW wedi gwneud gwaith arbennig dros y ddeg flynedd diwethaf, a rydym ni angen chi i helpu parhau, ehangu a gwella ein ymdrechion. Os hoffech cyfrannu at a bod yn rhan o’n cenhadaeth, gwnewch cyfraniad heddiw!

Am fwy ffeithiau hwylus, dyma llinell amser o rhai gerrig filltir yn hanes yr OTW:

Amserlen o gerrig filltir yr OTW
Dilynwch y cysylltiad hon i weld cynnwys yr graffig gwybodaeth yn ffurf testyn.

I ddarganfod fwy amdanom, gwelwch wefan yr OTW..

Mae’r OTW yn fudiad rhientus di-elw o sawl brosiect, yn cynnwys yr AO3, Ffanllên, Drysau Agored, TWC, ac Eiriolaeth Cyfreithiol yr OTW. Rydym yn fudiad sy’n cael ei rhedeg gan ffaniau, ei chefnogi gan cyfrannwyr, a’i staffio gan gwirfoddolwyr. Darganfodwch mwy amdanom ar wefan yr OTW. I ddysgu mwy am ein tîm o gyfieithwyr gwirfoddoladwy a wnaeth cyfieithu’r erthygl hon, gwelwch y dudalen Gyfieithu.

Event

Comments are closed.