OTW ariannol: Diweddariad cyllid 2022

Trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf, parhaodd tîm ariannol yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) ei gwaith i wneud yn siwr bod pob un o filiau’r mudiad wedi’i thalu, pob treth wedi’i ffeilio, a chaiff safonau cyffredinol cyfrifyddol wedi’i chyraedd. Mae’r tîm hefyd wedi adnewyddu adeiledd y gyfrifeg i adlewyrchu yn well actifedd ariannol yr OTW. Mae paratoadau ar gyfer datganiadau ariannol 2021 yn parhau!

Wrth i hyn ddigwydd, mae’r tîm hefyd wedi bod yn gweithio’n galed i gyrraedd anghenion 2022 yr OTW, ac yn falch i gyhoeddi i chi cyllideb y flwyddyn hon (Cyrchui’r daenlen cyllid 2022 am fwy o wybodaeth):

Costau 2022

Costau 2022: Archif Ein hun: 66.8%. Drysau Agored: 0.6%. Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy : 0.4%. Ffanllên: 3.4%. Eiriolaeth Cyfreithiol: 0.7%. Confensiynau: 0.1%. Cymorthdal - Llyfr creu Ffanfideöau: 0.1%. Gweinyddiaeth: 13.5%. Codi arian: 14.4%.

“Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun)

$290,688.25 (UD) spent; $85,498.19 (UD) left

 • Caiff $290,688.25 (UD) wedi’i gwario allan o gyfanswm $376,186.44 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Orffennaf, 2022
 • Mae 66.8% o gostau’r OTW yn mynd tuag at gynhali’r AO3. Mae hyn yn cynnwys y mwyafrif o’n costau gweinydd – pryniadau newydd a chyd-leolid a chynhaliad rhai hen – offer clustfeinio perfformiad gwefan ac amryw o drwyddedau ar gyfer ein systemau, yn cynnwys y rhai isod (gweld cost pob rhaglen).

Ffanllên

$14,564.40 (UD) wedi gwario; $4,712.50 (UD) yn weddill

 • Caiff $14,564.40 (UD) ei wario allan o $19,276.90 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Orffennaf, 2022.
 • Costau Ffanllên yw twl dyfynnu am y wici, a hefyd ei rhaniad o galedwedd gweinydd a ddyrennir, cynhali a chostiau cydleoli (Gweld cost post rhaglen).

Transformative Works and Cultures – TWC (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy)

$275.00 (UD) wedi gwario; $2,074.00 (UD) yn weddill

 • Caiff $275.00 (UD) ei wario allan o $2,349.00 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain ain o Orffennaf, 2022.
 • Mae costau’r TWC yn cynnwys costau gweini’r wefan, a hefyd taliadau storio a chyhoeddi (Gweld cost pob rhaglen).

Open Doors (Drysau Agored)

$1,234.42 (UD) wedi gwario; $2,225.56 (UD) yn weddill

 • Caiff $1,234.42 (UD) ei wario allan o $3,459.98 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Orffennaf, 2022.
 • Mae costau Drysau Agored yn cynnwys cost gwesteion copïo wrth gefn, dal parthau’r archifau a chaiff ei mewnforio, costau cludo yn gyswllt â chadw ffanweithiau, a meddalwedd tocynnau (Gweld cost pob rhaglen ).

Legal Advocacy (Eiriolaeth Cyfreithiol)

$0.00 (UD) wedi gwario; $4,000.00 (UD) ar ol

 • Caiff $0.00 (UD) ei wario allan o $4,000.00 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Orffennaf, 2022.
 • Mae costau Eiriolaeth Gyfreithiol yn cynnwys taliadau cofrestru a thaliadau eraill yn gyswllt â chynhadleddau a gwrandawiadau (Gweld cost pob rhaglen ).

Estyn Allan Con

$0.00 wedi gwario (UD); $780.00 (UD) ar ol

 • Caiff $0.00 (UD) ei wario allan o $780.00 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Orffennaf, 2022.
 • Mae costau yn y gyllideb yn cynnwys aelodaethau WorldCon am Mae costau yn y gyllideb yn cynnwys aelodaethau WorldCon am wirfoddolwr i gynrychioli’r OTW yn ChiCon (Gweld cost pob rhaglen).

Cymhorthdal ar gyfer llyfr F. Coppa ar Hanes Creu Ffanfideöau

$660.00 (UD) wedi gwario; $0 (UD) ar ol

 • Caiff $660.00 (UD) ei wario allan o $0.00 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Orffennaf, 2022
 • Mae’r arian o’r cymhorthdal hon yn dod o gyfraniad a chaiff ei rhoi i’r OTW yn 2020 am y pwrpas penodol o dalu am gostau yn gysylltiedig i gynhyrchiad llyfr Francesca Coppa ar hanes creu ffanfideöau. Mae Prif Ysgol Michigan wedi cyhoeddi’r Llyfr ac mae o ar gael am ddim ar-lein nawr. Oherwydd mae swm llawn y grant wedi’i wario ac mae ei bwrpas wedi’i gyflawni, mae’r grant wedi’i gau.
 • Caiff costau eraill ei wario ar adolygiad olaf y llyfr a chreu tabl cynnwys (Gweld cost pob rhaglen).

Codi arian

$48,796.15 (UD) wedi gwario; $32,166.00 (UD) ar ol

 • Caiff $48,796.15 (UD) ei wario allan o $80,962.15 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Orffennaf.
 • Mae ein costau codi arian yn cynnwys taliadau talu mae ein proseswyr taliadau trydydd parti yn eu gofyn amdan; prynu ac anfon anrhegion diolch; a’r offer a chaiff eu defnyddio i gwestio cronfeydd data aelodaeth yr OTW, a thracio cyfathrebiadau gyda chyfrannydd a chyfrannydd posib (Gweld cost pob rhaglen ).

Gweiniad

$27,985.04 (UD) wedi gwario; $48,162.28 (UD) ar ol

 • Caiff $27,985.04 (UD) ei wario allan o $76,147.32 (UD) y flwyddyn yma, yn gyfoes tan y 31ain o Orffennaf, 2022.
 • Mae costau gweini’r OTW yn cynnwys gwestio am ein gwefan, nodau masnach, parthau, yswiriant, ffeilio trethu, rheoliad brosiect, storfa dogfennau wedi seiffro, cyfathrebiad ac offer cyfrifo (Gweld cost pob rhaglen ).

Refeniw 2022

Refeniw OTW: Rhoddion Ebrill: 46.6%. Rhoddion Hydref: 8.3%. Rhoddion tu fas o rali: 33.2%. Rhoddion o rhaglenni tebyg: 11.7%. Cyllid buddianau: <0.1%. Breindaliadau: 0.1%. Incwm eraill: <0.1%.

 • Mae’r OTW yn cael ei chynhali’n unig gan eich rhoddion – diolch yn fawr am eich haelioni!
 • Rydym yn derbyn y rhan ystyrlon o’n cyfraniadau yn ralïau codi arian Ebrill a Hydref, a ddylai cyfri fel 55% o’n cyllid yn 2022. Rydym yn hefyd yn derbyn cyfraniadau o raglenni rhoi cyfatebol, Breindaliadau, “Amazon Smile” (Gwen Amason) ac “Paypal Giving” (Cynllyn Rhoi Paypal), sy’n darparu rhoddion ar ran rhaglenni fel yr “Humble Bundle” (Bwndel Darostwng) ac “eBay for Charity” (eBay am Elusennau). Os hoffwch gefnogi ni wrth brynu ar y gwefannau hyn, dewiswch “Organisation for Transformative Works” fel eich elusen ddewisedig!
 • Derbyniwyd $512,358.90 (UD) (yn gyfoes tan y 31ain o Orffennaf , 2022) a chaiff $600,118.51 (UD) ei rhagfynegi i gael ei dderbyn cyn diwedd y flwyddyn.

$512,358.90 (UD) wedi rhoi; $87,759.61 (UD) ar ol

Oes gennych holiadau?

Os oes gennych chi unrhyw cwestiynnau am y cyllid neu ariannu’r OTW Cysylltwch â’r bwrdd ariannol. Mi fyddwn ni hefyd yn cynnal sgwrs agored i ate unrhyw gwestiynnau sydd gennych. Ond, mi fydd y sgwrs yma mewn Saesneg yn unig. Mae’r fersiwn Saesneg o’r erthygl yma gyda mwy o wybodaeth ar bryd fydd hwn yn digwydd a sit i ymuno â’r sgwrs

I lawrlwytho cyllid 2022 yr OTW ar ffurf taenlen, dilynwch y linc yma.


Mae’r OTW yn mudiad rhiant ddi-elw o sawl brosiect, yn cynnwys AO3, Ffanllên, Drysau Agored, TWC, ac hefyd Eiriolaeth Gyfreithiol yr OTW. Rydym yn fudiad sy’n cael ei rhedeg gan ffaniau a’i chefnogi gan cyfrannydd, gyda staff sy’n gwbl gwirfoddoladwy. Dysgwch mwy amdanom ar wefan yr OTW. I ddysgu mwy am ein tîm o gyfieithydd gwirfoddoladwy, gwelwch y dudalen Gyfieithu.

Report

Comments are closed.