OTW अर्थसमिती: २०२२ अर्थसंकल्प

गेल्या वर्षाच्या दरम्यान, OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळ) अर्थ समितीने दृष्टीआड काम करून, मंडळाची बिल भरणे, कर भरणे, मानक अर्थलेखा प्रक्रिया पूर्ण करणे या सगळ्याची खबरदारी घेतली. OTW ची आर्थिक क्रियाकलाप अधिक चांगल्या प्रकारे परावर्तित करण्यासाठी संघाने खात्यांच्या लेखांकन चार्टमध्येही सुधारणा केली. सध्या, २०२१ च्या आर्थिक विधानांची तयारी व लेखापरीक्षा चालू आहे!

दरम्यान ही टीम २०२२ च्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सुद्धा परिश्रमपूर्वक कार्यरत होती, व आम्ही अभिमानाने तुमच्या समोर या वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडू इच्छितो (अजून तपशीलवार माहिती साठी २०२२ आर्थिक स्प्रेडशीट प्रवेश):

२०२२ खर्च

कार्यक्रमाप्रमाणे खर्च: AO3 (आमचा स्वत:चा संग्रह): ७६.९%. रसिक-मुक्तद्वार प्रकल्प: ०.४%. परिवर्तनात्मक कलाकृती व संस्कृती: ०.३%. फॅनलोर: ४.०%. कायदेशीर मदत: ०.३%. रसिकचित्रफीत पुस्तकासाठी अनुदान: ०.१%. प्रशासन: १०.५%. निधी उभारणे: ७.५%.

Archive of Our Own – AO3 (आमचा स्वत:चा संग्रह)

US$३३,२३१.७२ खर्च; US$५,४९,४६३.६२ राहिले

 • एकूण US$५,८२,६९५.३४ पैकी या वर्षी फेब्रुवारी २८, २०२२ पर्यंत, US$३३,२३१.७२ खर्च केले गेले आहेत.
 • OTW च्या सर्व खर्चापैकी, ७६.९% AO3 च्या देखभाली मध्ये जातात. मुख्य-संगणक खर्चाच्या मोठ्या वाट्याचा यामध्ये समावेश आहे—नवीन खरेदी आणि चालू मुख्य-संगणक केंद्र व देखभाल हे दोन्ही—वेबसाईट कामगिरी देखरेखीची साधने, आणि तांत्रिक व्यवस्था समिती संदर्भातील कामगिरी परवाने, तसेच खाली ठळक केलेले खर्च (सर्व कार्यक्रमांचा खर्च प्रवेश).
 • AO3 च्या यावर्षीच्या प्रक्षेपित खर्चामध्ये US$१५,०००.०० हा AO3 मधले काहीही सुरक्षा समस्याच्या निरकरणा साठी बाह्य लेखापरीक्षण करणे या खर्चाचा समावेश आहे.
 • याव्यतिरिक्त, AO3 च्या खर्चामध्ये साधारण: US$४,३०,०००.०० चा समावेश अपेक्षित वेबसाइट रहदारी वाढीमुळे मुख्य संगणकाच्या क्षमतेच्या वाढीसाठी नियोजित केले आहेत. विविध परिस्थितींवर अवलंबून अशी शक्यता आहे की ह्या कार्याचे काही भाग पुढच्या वर्षीसाठी विस्थगीत करण्यात येतील; या बद्दल अधिक माहिती वर्षातील अद्यतनित अर्थसंकल्पामध्ये देण्यात येईल.

फॅनलोर

US$१,०५१.७८ खर्च; US$२९,२४१.६२ राहिले

 • US$३०,२९३.४० यांमधून, या वर्षी २८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत, US$१,०५१.७८ खर्च झाला आहे.
 • फॅनलोर खर्चाचे वाटप हे, मुख्य संगणकाचे वाटप, देखभाल व मुख्य संगणक केंद्र खर्च, असे आहे. (सर्व कार्यक्रम खर्च प्रवेश).

Transformative Works and Cultures – TWC (परिवर्तनात्मक कलाकृती आणि संस्कृती)

US$०.०० खर्च; US$२,३४९.०० राहिले

 • US$२,३४९.०० यांमधून, US$० .०० हे या वर्षी २८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत खर्च झाले आहेत.
 • TWC चा खर्च ही जर्नलची वेबसाइट होस्टिंग, प्रकाशन आणि संचयन शुल्क आहे (सर्व कार्यक्रम खर्च प्रवेश).

Open Doors (रसिक-मुक्तद्वार प्रकल्प)

US$१४७.८८ खर्च; US$२,६२९.७३ राहिले

 • US$२,७७७.६१ यांमधून, या वर्षी २८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत, US$१४७.८८ खर्च झाले आहेत.
 • रसिक-मुक्तद्वार प्रकल्पच्या खर्चामध्ये आयातित रसीकृती संग्रहासाठी होस्टिंग, बॅकअप आणि डोमेन खर्च हे समाविष्ट आहेत (सर्व कार्यक्रम खर्च प्रवेश).

Legal Advocacy (कायदेविषयक मदत)

US$०.०० खर्च; US$२,५ ००.०० राहिले

 • US$२,५ ००.०० यांमधून, या वर्षी २८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत, US$०.०० खर्च झाले आहेत.
 • कायदे-विषयक मदतीच्या खर्चामध्ये,परिषद आणि सुनावणी-साठी नोंदणी फी भरणे हे समाविष्ट आहेत (सर्व कार्यक्रम खर्च प्रवेश).

घोकणे पोहोच

US$०.०० खर्च; US$५००.०० राहिले

 • US$५००.०० यांमधून, या वर्षी २८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत, US$०.०० खर्च झाले आहेत.
 • अर्थसंकल्पीय खर्चात वास्तविक घोकणाचे मुद्रण फ्लायर्ससाठी US$१०० आणि OTW साठी अन्य अधिवेशन पोहोच क्रियाकलापांसाठी US$४०० समाविष्ट आहेत (सर्व कार्यक्रम खर्च प्रवेश).

F. Coppa च्या रसिकचित्रफीतच्या इतिहासा बद्दल पुस्तकासाठी अनुदान

US$६६०.०० खर्च; US$०.०० राहिले

निधी उभारणी

US$६,६३३.१७ खर्च; US$४९,८४०.२३ राहिले

 • US$५६,४७३.४० यांमधून, या वर्षी २८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत, US$६,६३३.१७ खर्च झाले आहेत.
 • आमच्या निधी उभारणीच्या खर्चांमध्ये, देणग्या आकारण्या करिता, तृतीय-पक्ष देयक प्रोसेसरद्वारे आकारले जाणारे व्यवहार शुल्क समाविष्ट आहेत; आभारदर्शक भेटवस्तूंची खरेदी आणि शिपिंग; आणि OTWचे सदस्यत्व डेटाबेस होस्ट करण्यासाठी आणि देणगीदार आणि संभाव्य देणगीदारांसह ट्रॅक संप्रेषणासाठी वापरली जाणारी साधने (निधी उभारणी खर्च प्रवेश).

प्रशासन

US$२,२६६.३९ खर्च; US$७७,२६९.६४ राहिले

 • US$७९,५३६.०३ यांमधून, या वर्षी २८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत, US$२,२६६.३९ खर्च झाले आहेत.
 • OTW च्या प्रशासकीय खर्चामध्ये आपल्या वेबसाइटसाठी होस्टिंग, ट्रेडमार्क, डोमेन, विमा, कर फाईलिंग, वार्षिक आर्थिक स्टेटमेंट लेखापरीक्षण आणि, संप्रेषण, व्यवस्थापन आणि लेखांकन साधने समाविष्ट आहेत (सर्व प्रशासक खर्च प्रवेश).

२०२२ महसूल

OTW महसूल: एप्रिल ड्राइवच्या देणग्या: २१.०%. ऑक्टोबर ड्राइवच्या देणग्या: १५.८%. गैर-ड्राइवच्या देणग्या: ४१.९%. जुळणारे कार्यक्रमांमधून देणगी: २१.०%. व्याज उत्पन्न: <०.१%. रॉयल्टी: ०.१%. इतर उत्पन्न: <०.१%

 • OTW संपूर्णपणे या द्वारा समर्थित आहे तुमची देणगी—आपल्या औदार्याबद्दल धन्यवाद!
 • आम्हाला दरवर्षी आमच्या बहुतेक देणग्या एप्रिल आणि ऑक्टोबरमधल्या निधी उभारणी दरम्यान मिळतात ज्या एकत्रितपणे २०२२ मध्ये आमच्या उत्पन्नाच्या सुमारे ३७% आहेत. आम्हाला देणग्या ह्या नियोक्ता जुळवणे प्रकल्पातून ही मिळतात, रॉयल्टी, Amazon Smile, आणि PayPal Giving Fund यांद्वारे देणग्या प्राप्त करतो, जे Humble Bundle आणि eBay for Charity सारख्या कार्यक्रमांमधून देणगी मिळते. जर आपण अशा वेबसाइट्सवर खरेदी करतांना आमची मदत करण्यास इच्छुक असाल, तर कृपया आपल्या पसंतीचा धर्मादाय म्हणून “Organization for Transformative Works” ची निवड करा!
 • मागील वर्षात आपल्या उदारतेमुळे, आमच्याकडे भरपूर रक्कमेची साठवण आहे, जी आम्ही नेहमीपेक्षा मोठ्या खरेदी साठी वापरू शकतो. पूर्वी उल्लेख केल्या प्रमाणे, AO3 च्या मुख्य संगणकांची क्षमता वाढवण्याची योजना आहे, ज्याच्यामुळे मुख्य संगणकात वापरल्या जाणाऱ्या उपकरण्यांचा आणि मुख्य संगणक ला होस्ट करण्याचा खर्च दोन्ही बऱ्यापैकी वाढतील. AO3 आणि OTW च्या इतर प्रकल्पांच्या वाढी मुळे, स्वयंसेवक आणि प्रशासकीय समर्थनाची गरज पडते, ज्यामुळे खर्च वाढतो. बजेट स्प्रेडशीट च्या अंदाजे साठयामधून US$५,७०,०००.०० काढले जाऊ शकतात, या वर्षीच्या महसुली पेक्षा जास्त खर्च कवर करण्यासाठी. ही रक्कम वर्षातून केव्हाही काढली जाऊ शकते.
 • आत्तापर्यंत (२८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत) US$५५,४३२.३० मिळाले आहेत आणि US$१,९०,२९०.०० वर्षाच्या अखेरपर्यंत प्राप्त होण्याचा अंदाज आहे.

US$५५,४३२.३० दान; US$१,३४,८३७.७० राहिले

काही प्रश्न आहेत का?

जर आपल्याकडे अर्थसंकल्प किंवा OTWच्या आर्थिक बाबींविषयी काही प्रश्न असतील तर कृपया अर्थसमितीशी संपर्क साधा. आम्ही शक्य तितक्या लवकर तुम्हाला उत्तर देऊ!

२०२२ स्प्रेडशीट स्वरूपात OTW चे बजेट डाउनलोड करण्यासाठी, कृपया या दुव्याचे अनुसरण करा.


OTW ही AO3, फॅनलोर, Open Doors (रसिकमुक्तद्वार प्रकल्प), TWC (परिवर्तनात्मक कलाकृती आणि संस्कृती) आणि OTW कायदे-विषयक मदत सहित अनेक प्रकल्पांची नफारहित पालक संघटना आहे. आम्ही एक रसिक-चलित, स्वयंसेवकांद्वारे कार्यरत संपूर्णपणे दात्यांनी-समर्थित संघटना आहोत. आमच्याबद्दल अधिक जाणून घ्या OTW वेबसाईट. आमच्या स्वयंसेवक अनुवादकांच्या टीमबद्दल व ज्यांनी ही पोस्ट अनुवादित केली आहे त्यांच्याबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी, हे पहा भाषांतर पृष्ठ.

Report

Comments are closed.