OTW अर्थसमिती: २०२१ अर्थसंकल्प अद्यतन

२०२१ दरम्यान, OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) अर्थ समितीने दृष्टीआड काम करून, मंडळाची बिल भरणे, कर भरणे, मानक अर्थलेखा प्रक्रिया पूर्ण करणे या सगळ्याची खबरदारी घेतली. सध्या, २०२० च्या आर्थिक विधानांची तयारी व लेखापरीक्षा चालू आहे!

दरम्यान ही टीम २०२१ च्या अर्थसंकल्पीय अद्यतनावरही संघ परिश्रमपूर्वक काम करत आहे, व आम्ही अभिमानाने तुमच्या समोर या वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडू इच्छितो (अजून तपशीलवार माहिती साठी २०२१ आर्थिक स्प्रेडशीट प्रवेश):

२०२१ खर्च

कार्यक्रमाप्रमाणे खर्च: AO3 (आमचा स्वत:चा संग्रह): ६२.१%. रसिक-मुक्तद्वार प्रकल्प: ०.३%. परिवर्तनात्मक कलाकृती व संस्कृती: ०.५%. फॅनलोर: २.९%. कायदेशीर मदत: ०.७%. रसिकचित्रफीत पुस्तकासाठी अनुदान: ०.२%. प्रशासन: १६.२%. निधी उभारणे: १७.१%.

Archive of Our Own – AO3 (आमचा स्वत:चा संग्रह)

US$ १,२५,०२५.०२ खर्च; US$ १,०२,०५०.४६ राहिले

 • एकूण US$२,२७,०७५.४८ पैकी या वर्षी जुलै ३१, २०२१ पर्यंत, US$१,२५,०२५.०२ खर्च केले गेले आहेत.
 • OTW च्या सर्व खर्चापैकी, ६२.१% AO3 च्या देखभाली मध्ये जातात. मुख्य-संगणक खर्चाच्या मोठ्या वाट्याचा यामध्ये समावेश आहे—नवीन खरेदी आणि चालू मुख्य-संगणक केंद्र व देखभाल हे दोन्ही—वेबसाईट कामगिरी देखरेखीची साधने, आणि तांत्रिक व्यवस्था समिती संदर्भातील कामगिरी परवाने, तसेच खाली ठळक केलेले खर्च (सर्व कार्यक्रमांचा खर्च प्रवेश).
 • या वर्षाच्या अंदाजित AO3 खर्चामध्ये, वर्षभर अपेक्षित साइट रहदारी वाढ हाताळण्यासाठी सर्व्हर क्षमतेच्या विस्तारासाठी, नियोजित US$ १,००,०००.०० समाविष्ट आहे.

फॅनलोर

US$५,५२७.७७ खर्च; US$५,१६९.८१ राहिले

 • US$१०,६९७.५८ यांमधून, या वर्षी जुलै ३१, २०२१ पर्यंत, US$५,५२७.७७ खर्च झाला आहे.
 • फॅनलोर खर्चाचे वाटप हे, मुख्य संगणकाचे वाटप, देखभाल व मुख्य संगणक केंद्र खर्च, असे आहे. (सर्व कार्यक्रम खर्च प्रवेश).

Transformative Works and Cultures – TWC (परिवर्तनात्मक कलाकृती आणि संस्कृती)

US$ ३३९.०० खर्च; १,५००.०० राहिले

 • US$ १,८३९.०० यांमधून, US$३३९.०० हे या वर्षी जुलै ३१, २०२१ पर्यंत खर्च झाले आहेत.
 • TWC चा खर्च ही जर्नलची वेबसाइट होस्टिंग, प्रकाशन आणि संचयन शुल्क आहे (सर्व कार्यक्रम खर्च प्रवेश).

Open Doors (रसिक-मुक्तद्वार प्रकल्प)

US$४५०.४८ खर्च; US$७१०.३७ राहिले

 • US$१,१६०.८५ यांमधून, या वर्षी जुलै ३१, २०२१ पर्यंत, US$४५०.४८ खर्च झाले आहेत.
 • रसिक-मुक्तद्वार प्रकल्पच्या खर्चामध्ये आयातित रसीकृती संग्रहासाठी होस्टिंग, बॅकअप आणि डोमेन खर्च हे समाविष्ट आहेत (सर्व कार्यक्रम खर्च प्रवेश).

Legal Advocacy (कायदेविषयक मदत)

US$०.०० खर्च; US$२,५००.०० राहिले

 • US$२,५००.०० यांमधून, या वर्षी जुलै ३१, २०२१ पर्यंत, US$०.०० खर्च झाले आहेत.
 • कायदे-विषयक मदतीच्या खर्चामध्ये, OTW ट्रेडमार्क सारख्या विविध उपक्रमांसाठी फी भरणे समाविष्ट असते (सर्व कार्यक्रम खर्च प्रवेश).

F. Coppa च्या रसिकचित्रफीतच्या इतिहासा बद्दल पुस्तकासाठी अनुदान

US$०.०० खर्च; US$५९८.३२ राहिले

 • US$५९८.३२ यांमधून, या वर्षी जुलै ३१, २०२१ पर्यंत, US$०.०० खर्च झाले आहेत.
 • या अनुदानासाठी पैशे OTW ला २०२० मध्ये मिळालेली एक देणगी मधून आले आहेत Francesca Coppa च्या रसिकचित्रफीतच्या इतिहासा बद्दल पुस्तकाच्या उत्पादनाच्या विशिष्ट हेतूसाठी. मिशिगन विद्यापीठ ह्या पुस्तकाचं उत्पादन व रासिकचित्रफीत यांना सादर करेल, तसेच पुस्तक आणि रसिकचित्रफीत विनामूल्य ऑनलाइन उपलब्ध केले जातील, सगळयांच्या वापर आणि वाचण्या साठी उपलब्ध केले जातील.
 • अर्थसंकल्पीय खर्च हा अतिरिक्त मुद्रितशोधण आणि उत्पादनासाठी आहेत (रासिकचित्रफीत पुस्तकासाठी अनुदान खर्च प्रवेश).

निधी उभारणी

US$३१,४२३.४६ खर्च; US$३१,२२४.०० राहिले

 • US$६२,६४७.४६ यांमधून, या वर्षी जुलै ३१, २०२१ पर्यंत, US$३१,४२३.४६ खर्च झाले आहेत.
 • आमच्या निधी उभारणीच्या खर्चांमध्ये, देणग्या आकारण्या करिता, तृतीय-पक्ष देयक प्रोसेसरद्वारे आकारले जाणारे व्यवहार शुल्क समाविष्ट आहेत; आभारदर्शक भेटवस्तूंची खरेदी आणि शिपिंग; आणि OTWचे सदस्यत्व डेटाबेस होस्ट करण्यासाठी आणि देणगीदार आणि संभाव्य देणगीदारांसह ट्रॅक संप्रेषणासाठी वापरली जाणारी साधने (निधी उभारणी खर्च प्रवेश).

प्रशासन

US$१२,४४८.३५ खर्च; US$४६,८१६.०६ राहिले

 • US$५९,२६४.४१ यांमधून, या वर्षी जुलै ३१, २०२१ पर्यंत, US$१२,४४८.३५ खर्च झाले आहेत.
 • OTW च्या प्रशासकीय खर्चामध्ये आपल्या वेबसाइटसाठी होस्टिंग, डोमेन, विमा, कर फाईलिंग, वार्षिक आर्थिक स्टेटमेंट लेखापरीक्षण आणि, संप्रेषण, व्यवस्थापन आणि लेखांकन साधने समाविष्ट आहेत (सर्व प्रशासक खर्च प्रवेश).

२०२१ महसूल

OTW महसूल: एप्रिल ड्राइवच्या देणग्या: ४९.७%. ऑक्टोबर ड्राइवच्या देणग्या: ७.४%. गैर-ड्राइवची देणगी: ३४.९%. जुळणारे कार्यक्रमांमधून देणगी: ७.९%. व्याज उत्पन्न: <०.१%. रॉयल्टी: <०.१%. इतर उत्पन्न: <०.१%

 • OTW संपूर्णपणे या द्वारा समर्थित आहेतुमची देणगी—आपल्या औदार्याबद्दल धन्यवाद!
 • आम्हाला दरवर्षी आमच्या बहुतेक देणग्या एप्रिल आणि ऑक्टोबरमधल्या निधी उभारणी दरम्यान मिळतात ज्या एकत्रितपणे २०२१ मध्ये आमच्या उत्पन्नाच्या सुमारे ५७% आहेत. आम्हाला देणग्या ह्या नियोक्ता जुळवणे प्रकल्पातून ही मिळतात, रॉयल्टी, Amazon Smile, आणि PayPal Giving Fund यांद्वारे देणग्या प्राप्त करतो, जे Humble Bundle आणि eBay for Charity सारख्या कार्यक्रमांमधून देणगी मिळते. जर आपण अशा वेबसाइट्सवर खरेदी करतांना आमची मदत करण्यास इच्छुक असाल, तर कृपया आपल्या पसंतीचा धर्मादाय म्हणून “Organization for Transformative Works” ची निवड करा!
 • मागील वर्षात आपल्या उदारतेमुळे, आमच्याकडे भरपूर रक्कमेची साठवण आहे, जी आम्ही नेहमीपेक्षा मोठ्या खरेदी साठी वापरू शकतो. पूर्वी उल्लेख केल्या प्रमाणे, AO3 च्या मुख्य संगणकांची क्षमता वाढवण्याची योजना चालू आहे, ज्याच्यामुळे येत्या काही वर्षांमध्ये मुख्य संगणकात वापरल्या जाणाऱ्या उपकरण्यांचा आणि मुख्य संगणक ला होस्ट करण्याचा खर्च दोन्ही बऱ्यापैकी वाढतील. AO3 आणि OTW च्या इतर प्रकल्पांच्या वाढी मुळे, स्वयंसेवक आणि प्रशासकीय समर्थनाची गरज पडते, ज्यामुळे खर्च वाढतो.
 • आत्तापर्यंत (जुलै ३१, २०२१ पर्यंत) US$४,८२,५४२.८३ मिळाले आहेत आणि US$५,४२,९७२.८५ वर्षाच्या अखेरपर्यंत प्राप्त होण्याचा अंदाज आहे.

US$४,८२,५४२.८३ दान; US$६०,४३०.०२ राहिले

काही प्रश्न आहेत का?

जर आपल्याकडे अर्थसंकल्प किंवा OTWच्या आर्थिक बाबींविषयी काही प्रश्न असतील तर कृपया अर्थसमितीशी संपर्क साधा. आम्ही आपल्याकडे असलेल्या कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी खुल्या गप्पा आयोजित करणार आहोत. ही चर्चा, संपूर्ण इंग्रजीतच होईल. या बातमीच्या पोस्टच्या इंग्रजी आवृत्तीमध्ये चर्चेमध्ये कसे सामील व्हावे याबद्दल अधिक माहिती आहे.

२०२१ स्प्रेडशीट स्वरूपात OTW चे बजेट डाउनलोड करण्यासाठी, कृपया या दुव्याचे अनुसरण करा.

Report

Comments are closed.