OTW و کووید 19

کارمندان OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) داوطلبانی هستند که در سراسر دنیا مستقرند. ما در خانه هایمان، در کتابخانه ها و کافی شاپ ها و حتی در زمانی هایی که از سایر مشاغلمان استراحت می کنیم کار می کنیم. این به این معناست که، چون تعداد بیشتر و بیشتری از ما باید به خاطر همه گیری کووید 19 در خانه بمانیم، نحوه ی کار ما واقعا تغییر زیادی نخواهد کرد ولی تعهدهای زمانیمان چرا. بعضی از ما زمان اضافه خواهیم داشت که وقف OTW کنیم و بیش از آنکه پیش بینی کرده بودیم کار انجام خواهیم داد. بقیه تعهدات شخصی یا خانوادگی خواهند داشت که از زمانی که می توانند برای مرتب انجام شدن کارها اهدا کنند می کاهد. و بعضی از ما ممکن است به خاطر سلامت روانمان نیاز داشته باشیم که زمان بیشتری را برای لذت بردن از مجموعه ی گسترده ی آثار هوادارانه ی Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) صرف کرده و زمان کمتری را صرف ساختن زیربنای آن کنیم. لطفا هنگامی که با ما تماس می گیرید اگر با تاخیر در پاسخ ها مواجه شدید این را در نظر داشته باشید.

در همین حین به ماجراجویی در پروژه های ما فکر کنید. یک فندوم جدید را در AO3 کشف کنید و تجربیات هوادارانه تان را در فنلور ثبت کنید. با Open Doors (درهای باز) و Legal Advocacy (وکالت مدافعی حقوقی) درباره ی چگونگی حفظ و حفاظت آثار هوادارانه و تاریخچه ی هواداران یاد بگیرید. با Transformative Works and Cultures – TWC (مجله آثار و فرهنگهای دگرگون شونده) از چاه تحقیقات پایین بروید و با سایر محققان از طریق Fanhackers (فن هکرز) در تماس باشید.

اگرچه زمان حال ممکن است کمی مضطرب کننده باشد ولی ما می توانیم با هم از این بگذریم. به خلق کردن ادامه دهید. به تحقیق کردن و ثبت کردن ادامه دهید. به نوشتن نظرات و دادن کودوس و تجلیل و قدردانی کردن ادامه دهید. و مهمتر از همه لطفا مراقب خودتان باشید.

و اگر برای به اشتراک گذاشتن پیشنهادات زمان دارید لطفا این کار را انجام دهید! همه ی ما می توانیم از تعدادی آثار هوادارانه شگفت انگیز برای اینکه روز را به انتها برسانیم استفاده کنیم.


OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) یک سازمان مرجع بدون سود برای چندین پروژه است که شامل AO3 (آرشیوی از آن خودمان)، Fanlore (فنلور)، Open Doors (درهای باز)، TWC (مجله آثار و فرهنگهای دگرگون شونده) و کمیته ی وکالت مدافعی حقوقی OTW می شوند. ما سازمانی هستیم که توسط هواداران اداره و توسط اهدا کنندگان حمایت می شود که کارمندانش داوطلبان هستند. درباره ی ما در وبسایت OTW بیشتر بخوانید. برای اینکه در مورد تیم داوطلبانه ی مترجمان ما که این پست را ترجمه کرده اند بیشتر بدانید به صفحه ی کمیته ی ترجمه سری بزنید.

اطلاعیه

Comments are closed.