OTW Финанси: Бюджет за 2024 г.

През последната година Комитетът по финанси на OTW (Организация за преобразуващи произведения) продължи да работи, за да гарантира, че всички сметки и данъци на организацията са платени и всички счетоводни стандарти са спазени. Подготовката за одита на финансовите отчети за 2023 г. тече в момента!

Освен това екипът усърдно работи да покрие нуждите на OTW за 2024 г. и гордо представя тазгодишния ни бюджет (тук можете да намерите таблицата с бюджета за 2024 г. за повече информация):

Разходи за 2024 г.

Разходи по програми: Нашият архив: 47,1%. Отворени врати: 1,6%. Преобразуващи произведения и култури: 0,6%. Фенлор: 2,7%. Юридическа подкрепа: 0,4%. Административни разходи: 24,0%. Набиране на средства и развитие: 23,6%.

Archive of Our Own – AO3 (Нашият архив)

използвани 36 323,75$; остават 281 064,62$

 • 36 323,75$ използвани досега от общо 317 388,37$ тази година, към 29 февруари 2024 г.
 • 47,1% от разходите на OTW са за поддръжката на АО3. Тук се включва и по-голямата част от разходите за сървъри – включително закупуването на нови сървъри и текущите разходи за съвместно ползване и поддръжка; инструменти за мониторинг на функционирането на уебсайта и лицензи, свързани с различните системи, както и посочените по-долу разходи (тук можете да намерите всички разходи на програмата).
 • Тази година в прогнозните разходи на АО3 са предвидени и 120 000,00$ за закупуването на нови сървъри, както и 20 000,00$ за сървърно оборудване, което да увеличи капацитета на наличните сървъри с цел да се поеме очакваното увеличение на трафика на сайта през годината.

Fanlore (Фенлор)

използвани 1 603,11$; остават 16 646,82$

 • 1 603,11$ използвани досега от общо 18 249,93$ тази година, към 29 февруари 2024 г.
 • Разходите на Фенлор са свързани с неговия дял в разходите за хардуер, поддръжка и съвместно ползване на сървърите, както и в различните нови инструменти за по-добра продуктивност, предназначени за цялата OTW(тук можете да намерите всички разходи на програмата).

Transformative Works and Cultures – TWC ( Преобразуващи произведения и култури)

използвани 314,00$; остават 3 906,80$

 • 314,00$ използвани досега от общо 4 220,80$ тази година, към 29 февруари 2024 г.
 • Разходите на TWC са свързани с хостинг на уебсайта на списанието, такси за публикуване и съхранение, както и със съответстващата му част от разходите за различните инструменти за по-добра продуктивност, предназначени за цялата OTW (тук можете да намерите всички разходи на програмата).
 • Освен това Амстердамският университет отпусна 1 000 евро (1 061$) на TWC, които ще бъдат използвани за финансирането на наградата за изследвания Fans of Color.

Open Doors (Отворени врати)

използвани 1 814,10$; остават 8 804,25$

 • 1 814,10$ използвани досега от общо 10 618,35$ тази година, към 29 февруари 2024 г.
 • Разходите на Отворени врати са свързани с хостинг, бекъп и разходи за домейните на прехвърлените архиви с фен-произведения, както и със съответстващата част от разходите за различните инструменти за по-добра продуктивност, предназначени за цялата OTW (тук можете да намерите всички разходи на програмата).

Legal Advocacy (Юридическа подкрепа)

използвани 0,00$; остават 2 947,20$

 • 0,00$ използвани досега от общо 2 947,20$ тази година, към 29 февруари 2024 г.
 • Разходите на Юридическа подкрепа се състоят от регистрационни такси за конференции и изслушвания, както и заделени средства за внасяне на правни документи в съда при необходимост. Програмата поема и съответстващата ѝ част от разходите за различните инструменти за по-добра продуктивност, предназначени за цялата OTW (тук можете да намерите всички разходи на програмата).

Набиране на средства и развитие

използвани 20 537,62$; остават 138 820,12$

 • 20 537,62$ използвани досега от общо 159 357,74$ тази година, към 29 февруари 2024 г.
 • Разходите за набиране на средства и развитие се състоят от такси за транзакции, които се начисляват от външните дружества, обработващи плащанията, за всяко получено дарение. В този раздел се включват също покупките на благодарствени подаръци и разходите за доставка, разходите за информационни дейности на нашите доброволци на различни фенски конвенции, инструментите за хостинг на базата данни с информация за членовете на OTW и за управление на комуникацията с дарителите и потенциалните такива, както и съответната част от разходите за различните инструменти за по-добра продуктивност, предназначени за цялата OTW (тук можете да намерите всички разходи на програмата).

Административни разходи

използвани 39 976,35$; остават 121 855,12$

Приходи за 2024 г.

Приходи на OTW: Дарения от Априлската кампания за членство: 11,2%. Дарения от Октомврийската кампания за членство: 11,2%. Дарения извън кампании за членство: 55,7%. Програми за допълващи дарения: 21,9%. Приходи от лихви: <0,1%. Авторски и лицензионни възнаграждения: <0,1%. Други приходи: <0,1%.

 • OTW се поддържа изцяло от вашите дарения — благодарим ви за щедростта!
 • Всяка година получаваме значителна част от даренията през Априлската и Октомврийската кампании за членство, които заедно би трябвало да формират около 22,4% от приходите ни за 2024 г. Също така получаваме дарения по програми за допълващи дарения от работодатели, авторски и лицензионни възнаграждения и по механизма PayPal Giving Fund, който предоставя дарения по програми като Humble Bundle и eBay for Charity. Ако желаете да ни подкрепите, докато пазарувате в тези уебсайтове, моля отбележете “Organization for Transformative Works” като вашия избор за благотворителност.
 • Благодарение на щедростта ви през предишни години разполагаме с известни средства в резерв, които можем да използваме за по-големи от обичайното покупки и за разходи по непредвидими правни случаи. Както вече отбелязахме, планираме да продължим да разширяваме капацитета на сървърите на AO3, което от своя страна значително увеличава разходите, свързани с оборудване и хостинг за сървърите. Разрастването на AO3 и на други проекти на OTW също изисква повече доброволци и административна подкрепа, което допълнително увеличава разходите. В бюджета е предвидено изтеглянето на 230 000,00$ от резервите за покриване на разходите, които надхвърлят размера на приходите за тази година. Тази сума може да бъде използвана според необходимото през цялата година.
 • 78 066,43$ получени до момента (към 29 февруари 2024 г.), очаква се до края на годината да бъдат получени 448 320,00$.

78 066,43$ дарени; 370 253,57$ остават

Имате въпрос?

Ако имате някакви въпроси относно бюджета или финансите на OTW, моля, свържете се с нашия Комитет по финанси. Ще ви отговорим възможно най-бързо!

За да изтеглите таблицата с бюджета на OTW за 2024 г., използвайте този линк.


OTW е организация с нестопанска цел, която ръководи множество проекти, включително AO3, Фенлор, Отворени врати, TWC и OTW – Юридическа подкрепа. Нашата организация се управлява от фенове, финансира се изцяло от дарители и се поддържа от доброволчески персонал. Научи повече за нас на уебсайта на OTW. За да научиш повече за нашия екип от доброволци преводачи, които преведоха тази публикация, посети страницата Преводи.

Report

Comments are closed.