OTW Финанси: Бюджет за 2023 г.

През последната година Комитетът по финанси на OTW (Организация за преобразуващи произведения) продължи да работи, за да гарантира, че всички сметки и данъци на организацията са платени и всички счетоводни стандарти са спазени. Подготовката за одита на финансовите отчети за 2022 г. тече в момента!

Освен това екипът усърдно работи да покрие нуждите на OTW за 2023 г. и гордо представя тазгодишния ни бюджет (тук можете да намерите електронната таблица с бюджета за 2023 г. за повече информация):

Разходи за 2023 г.

Разходи по програми: Нашият архив: 59,4%. Отворени врати: 1,1%. Преобразуващи произведения и култури: 0,7%. Фенлор: 3,3%. Юридическа подкрепа:1,1%. Информационни дейности по време на конвенции: 0,4%. Администрация: 18,0%. Набиране на средства и развитие: 16,0%.

Archive of Our Own – AO3 (Нашият архив)

използвани 99 854,48$; остават 195 431,28$

 • 99 854,48$ използвани от общо 295 285,76$ тази година, към 28 февруари 2023 г.
 • 59,4% от разходите на OTW са за поддръжката на АО3. Тук се включва и по-голямата част от разходите за сървъри – включително закупуването на нови сървъри и разходите за текущо съвместно ползване и поддръжка; инструменти за мониторинг на представянето на уебсайта и лицензи, свързани с различните системи, както и посочените по-долу разходи (тук можете да намерите всички разходи на програмата).
 • Тази година прогнозните разходи на АО3 също предвиждат 74 000,00$ за закупуването на нови сървъри, както и 77 000,00$ за сървърно оборудване, което да увеличи капацитета на наличните сървъри с цел да се поеме очакваното увеличение на трафика на сайта през годината.

Fanlore (Фенлор)

използвани

 • 6 222,79$ използвани от общо 16 201,99$ тази година, към 28 февруари 2023 г.
 • Разходите на Фенлор са свързани с неговия дял в разходите за хардуер, поддръжка и съвместно ползване на сървърите, както и с дяла за нови инструменти за по-добра продуктивност, използвани от цялата OTW (тук можете да намерите всички разходи на програмата).

Transformative Works and Cultures – TWC (Преобразуващи произведения и култури)

използвани 847,70$; остават 2 662,00$

 • 847,70$ използвани от общо 3 509,70$ тази година, към 28 февруари 2023 г.
 • Разходите на TWC са свързани с хостинг на уебсайта на списанието, такси за публикуване и съхранение, както и с неговия дял за нови инструменти за по-добра продуктивност, използвани от цялата OTW (тук можете да намерите всички разходи на програмата).

Open Doors (Отворени врати)

използвани 2 232,86$; остават 3 293,30$

 • 2 232,86$ използвани от общо 5 526,16$ тази година, към 28 февруари 2023 г.
 • Разходите на Отворени врати са свързани с хостинг, бекъп и разходи по домейните на прехвърлените архиви с фен-произведения, както и с част от разходите за нови инструменти за по-добра продуктивност, използвани от цялата OTW (тук можете да намерите всички разходи на програмата).

Legal Advocacy (Юридическа подкрепа)

използвани 0,00$; остават 5 258,00$

 • 0,00$ използвани от общо 5 258,00$ тази година, към 28 февруари 2023 г.
 • Разходите на Юридическа подкрепа се състоят от регистрационни такси за конференции и изслушвания. Освен това включват и заделени средства за внасяне на правни документи в съда при необходимост, както и за нови инструменти за по-добра продуктивност, използвани от цялата OTW (тук можете да намерите всички разходи на програмата).

Информационни дейности по време на конвенции

използвани 0,00$; остават 2 000,00$

 • 0,00$ използвани от общо 2 000,00$ тази година, към 28 февруари 2023 г.
 • Планираните разходи включват $1000,00 за информационни дейности по време на конвенции от името на OTW, в което влизат такси за щандове, присъствието на доброволци и презентационни материали, както и 1 000,00$ за рекламни подаръци. (тук можете да намерите всички разходи на програмата).

Набиране на средства и развитие

използвани 9 235,91$; остават 70 389,20$

 • 9 235,91$ използвани от общо 79 625,11$ тази година, към 28 февруари 2023 г.
 • Разходите по набиране на средства и развитие се състоят от такси за транзакции за всяко дарение, които се начисляват от външните дружества, обработващи плащанията, покупки на благодарствени подаръци и разходи за доставка. Част от тези разходи се отделят и за инструментите за хостинг на базата данни с информация за членовете на OTW и за управление на комуникацията с дарителите и потенциалните такива, като включват и дяла за нови инструменти за по-добра продуктивност, използвани от цялата OTW (тук можете да намерите всички разходи, свързани с набирането на средства).

Администрация

използвани 21 093,22$; остават 68 079,74$

Приходи за 2023 г.

Приходи на OTW: Дарения от Априлската кампания за членство: 13,5%. Дарения от Октомврийската кампания за членство: 13,5%. Дарения извън кампании за членство: 54,1%. Програми за допълващи дарения: 18,9%. Приходи от лихви: <0,1%. Авторски и лицензионни възнаграждения: 0,1%. Други приходи: <0,1%.

 • OTW се поддържа изцяло от вашите дарения — благодарим ви за щедростта!
 • Всяка година получаваме значителна част от даренията през Априлската и Октомврийската кампании за членство, които заедно би трябвало да формират около 27% от нашите приходи за 2023 г. Също така получаваме дарения по програми за допълващи дарения от работодатели, авторски и лицензионни възнаграждения и PayPal Giving Fund, който предоставя дарения по програми като Humble Bundle и eBay for Charity. Ако желаете да ни подкрепите, докато пазарувате в тези уебсайтове, моля отбележете “Organization for Transformative Works” като вашия избор за благотворителност!
 • Благодарение на щедростта ви през предишни години разполагаме с известни средства в резерв, които можем да използваме за по-големи от обичайното покупки и за разходи по непредвидими правни случаи. Както вече отбелязахме, планираме да продължим да разширяваме капацитета на сървърите на AO3, което от своя страна значително увеличава разходите, свързани с оборудване и хостинг за сървърите. Разрастването на AO3 и на други проекти на OTW също изисква повече доброволци и административна подкрепа, което допълнително увеличава разходите. В бюджета е предвидено изтеглянето на 130 000,00$ от резервите за покриване на разходите, които надхвърлят размера на приходите за тази година. Тази сума може да бъде използвана според необходимото през цялата година.
 • 69 477,12$ получени до момента (към 28 февруари 2023 г.); очаква се до края на годината да бъдат получени 370 320,00$.

дарени 69 477,12$; остават 300 842,88$

Имате въпрос?

Ако имате някакви въпроси относно бюджета или финансите на OTW, моля, свържете се с нашия Комитет по финанси. Ще ви отговорим възможно най-бързо!

За да изтеглите електронната таблица с Бюджета на OTW за 2023 г., използвайте този линк.


OTW е организация с нестопанска цел, която ръководи множество проекти, включително AO3, Фенлор, Отворени врати, TWC и OTW – Юридическа подкрепа. Нашата организация се управлява от фенове, финансира се изцяло от дарители и има доброволчески персонал. Научете повече за нас на уебсайта на OTW. За да научите повече за нашия екип от доброволци преводачи, които преведоха тази публикация, посетете страницата Преводи.

Report

Comments are closed.