OTW Финанси: Бюджет за 2022 г.

През последната година Комитетът по финанси на OTW (Организация за преобразуващи произведения) продължи да работи, за да гарантира, че всички сметки и данъци на организацията са платени и всички счетоводни стандарти са спазени. Същевременно комитетът актуализира сметкоплана, за да се отрази по-добре финансовата дейност на OTW. Подготовката за одита на финансовите отчети за 2021 г. тече в момента!

Освен това екипът усърдно работи да покрие нуждите на OTW за 2022 г. и гордо представя тазгодишния ни бюджет (тук можете да намерите електронната таблица с бюджета за 2022 г. за повече информация):

Разходи за 2022 г.

Разходи по програми: Нашият архив: 76,9%. Отворени врати: 0,4%. Преобразуващи произведения и култури: 0,3%. Фенлор: 4,0%. Юридическа подкрепа: 0,3%. Фонд Книга за видинга (Vidding): 0,1% Администрация: 10,5%. Набиране на средства: 7,5%.

Archive of Our Own – AO3 (Нашият архив)

използвани 33 231,72$; остават 549 463,62$

 • 33 231,72$ използвани от общо 582 695,34$ тази година, към 28 февруари 2022 г.
 • 76,9% от разходите на OTW са за поддръжката на АО3. Тук се включва и по-голямата част от разходите за сървъри – включително закупуването на нови сървъри и разходите за текущо съвместно ползване и поддръжка; инструменти за мониторинг на представянето на уебсайта и лицензи, свързани с различните системи, както и посочените по-долу разходи (тук можете да намерите всички разходи на програмата).
 • Тази година прогнозните разходи на АО3 също предвиждат 15 000,00$ за подизпълнители. Тяхната задача ще бъде да открият евентуални проблеми, свързани със сигурността, които трябва да бъдат разрешени.
 • Освен това в прогнозните разходи на AO3 са включени 430 000,00$ за разширяване на сървърния капацитет с цел да се поеме очакваното увеличение на трафика през годината. Възможно е някои части от тази дейност да бъдат отложени а следващата година, в зависимост от различни обстоятелства. Актуализираният бюджет, който ще бъде публикуван по-късно тази година, ще съдържа по-подробна информация.

Fanlore (Фенлор)

използвани 1 051,78$; остават 29 241,62$

Transformative Works and Cultures – TWC (Преобразуващи произведения и култури)

използвани 0,00$; остават 2 349,00$

Open Doors (Отворени врати)

използвани 147,88$; остават 2 629,73$

Legal Advocacy (Юридическа подкрепа)

използвани 0,00$; остават 2 500,00$

Информационни дейности по време на конвенции

използвани 0,00$; остават 500,00$

 • 0,00$ използвани от общо 500,00$ тази година, към 28 февруари 2022 г.
 • Планираните разходи включват $100,00 за подготовка на флаери за виртуални конвенции и 400,00$ за други информационни дейности по време на конвенции от името на OTW (тук можете да намерите всички разходи на програмата).

Фонд за книгата на F. Coppa за историята на фен-видинга (History of Fanvidding)

използвани 660,00$; остават 0,00$

Набиране на средства

използвани 6 633,17$; остават 49 840,23$

 • 6 633,17$ използвани от общо 56 473,40$ тази година, към 28 февруари 2022 г.
 • Разходите по набиране на средства се състоят от такси за транзакции за всяко дарение, които се начисляват от външните дружества, обработващи плащанията, покупки на благодарствени подаръци и разходи за доставка. Част от тези разходи се отделят и за инструментите за хостинг на базата данни с информация за членовете на OTW и за управление на комуникацията с дарителите и потенциалните такива (тук можете да намерите всички разходи, свързани с набирането на средства).

Администрация

използвани 2 266,39$; остават 77 269,64$

Приходи за 2022 г.

Приходи на OTW: Дарения от Априлската кампания за членство: 21,0%. Дарения от Октомврийската кампания за членство: 15,8%. Дарения извън кампании за членство: 41,9%. Програми за допълващи дарения: 21,0%. Приходи от лихви: <0,1%. Авторски и лицензионни възнаграждения: 0,1%. Други приходи: <0,1%.

 • OTW се поддържа изцяло от вашите дарения — благодарим ви за щедростта!
 • Всяка година получаваме значителна част от даренията през Априлската и Октомврийската кампании за членство, които заедно би трябвало да формират около 37% от нашите приходи за 2022 г. Също така получаваме дарения по програми за допълващи дарения от работодатели, авторски и лицензионни възнаграждения, Amazon Smile и PayPal Giving Fund, които предоставят дарения по програми като Humble Bundle и eBay for Charity. Ако желаете да ни подкрепите, докато пазарувате в тези уебсайтове, моля отбележете “Organization for Transformative Works” като вашия избор за благотворителност!
 • Благодарение на щедростта ви през предишни години разполагаме с известни средства в резерв, които можем да използваме за по-големи от обичайното покупки. Както вече отбелязахме, планираме да продължим да разширяваме капацитета на сървърите на AO3, което от своя страна значително увеличава разходите, свързани с оборудване и хостинг за сървърите. Разрастването на AO3 и на други проекти на OTW също изисква повече доброволци и административна подкрепа, което допълнително увеличава разходите. В бюджета е предвидено изтеглянето на 570 000,00$ от резервите за покриване на разходите, които надхвърлят размера на приходите за тази година. Тази сума може да бъде използвана според необходимото през цялата година.
 • 55 432,30$ получени до момента (към 28 февруари 2022 г.); очаква се до края на годината да бъдат получени 190 290,00$.

дарени 55 432,30$; остават 134 837,70$

Имате въпрос?

Ако имате някакви въпроси относно бюджета или финансите на OTW, моля, свържете се с нашия Комитет по финанси. Ще ви отговорим възможно най-бързо!

За да изтеглите електронната таблица с Бюджета на OTW за 2022 г., използвайте този линк.


OTW е организация с нестопанска цел, която ръководи множество проекти, включително AO3, Фенлор, Отворени врати, TWC и OTW – Юридическа подкрепа. Нашата организация се управлява от фенове, финансира се изцяло от дарители и има доброволчески персонал. Научете повече за нас на уебсайта на OTW. За да научите повече за нашия екип от доброволци преводачи, които преведоха тази публикация, посетете страницата Преводи.

Report

Comments are closed.