OTW Финанси: Бюджет за 2021 г.

През последната година Комитетът по финанси на OTW (Организанизация за преобразуващи произведения) продължи да работи, за да гарантира, че всички сметки и данъци на организацията са платени и всички счетоводни стандарти са спазени. Подготовката за одита на финансовите отчети за 2019 г. тече в момента!

Освен това екипът усърдно работи да покрие нуждите на OTW за 2021 г. и гордо представя тазгодишния ни бюджет (тук можете да намерите електронната таблица с бюджета за 2021 г. за повече информация):

Разходи за 2021 г.

Разходи по програми: Нашият архив: 75,0%. Отворени врати: 0,2%. Преобразуващи произведения и култури: 0,3%. Фенлор: 2,7%. Юридическа подкрепа: 0,9%. Информационни дейности по време на конвенции: 0,1%. Фонд Книга за видинга (Vidding): 0,1% Администрация: 11,2%. Набиране на средства: 9,5%.

Archive of Our Own – AO3 (Нашият архив)

използвани 26 728,93$; остават 389 523,46$

 • 26 728,93$ използвани от общо 416 252,39$ тази година, към 28 февруари 2021 г.
 • 75,0% от разходите на OTW са за поддръжката на АО3. Тук се включва и по-голямата част от разходите за сървъри – включително закупуването на нови и текущото съвместно ползване и поддръжка, инструменти за мониторинг на представянето на уебсайта и лицензи, свързани с различните системи, както и посочените по-долу разходи (тук можете да намерите всички разходи на програмата).
 • Тази година прогнозните разходи на АО3 също предвиждат 115 000,00$ за подизпълнители, които ще завършат работата по преместването на функцията за търсене на колекции на АО3 към Elasticsearch и ъпгрейд на АО3 до Rails 6.1, както и за външна проверка на сайта на АО3 с цел да се открият евентуални проблеми на сигурността, които трябва да бъдат разрешени.
 • Освен това в прогнозните разходи на AO3 са включени 203 000,00$ за разширяване на сървърния капацитет с цел да се поеме очакваното увеличение на трафика през годината. Възможно е някои части от тази дейност да бъдат отложени а следващата година, в зависимост от различни обстоятелства. Актуализираният бюджет, който ще бъде публикуван по-късно тази година, ще съдържа по-подробна информация.

Fanlore (Фенлор)

използвани 1 017,54$; остават 14 234,12$

Transformative Works and Cultures – TWC (Преобразуващи произведения и култури)

използвани 339,00$; 1 492,00$ остават

Open Doors (Отворени врати)

използвани 128,88$; остават 735,29$

Legal Advocacy (Юридическа подкрепа)

използвани 0,00$; остават 5 000,00$

Информационни дейности по време на конвенции

използвани 0,00$; остават 500,00$

 • 0,00$ използвани от общо 500,00$ тази година, към 28 февруари 2021 г.
 • Планираните разходи включват $100,00 за подготовка на флаери за виртуални конвенции и $400,00 за други информационни дейности по време на конвенции от името на OTW (тук можете да намерите всички разходи на програмата).

Фонд за книгата на F. Coppa за историята на фен-видинга (History of Fanvidding)

използвани 0,00$; остават 598,32$

 • 0,00$ използвани от общо 598,32$ тази година, към 28 февруари 2021 г.
 • Средствата за този фонд идват от дарение за OTW от 2020 г., предназначено специално да покрие разходите за публикация на книгата на Francesca Coppa за историята на фен-видинга (fanvidding). Университетът на Мичиган ще публикува книгата, ще осигури хостинг на видеата и ще предостави всички материали за безплатно ползване онлайн.
 • Планираните разходи са свързани с допълнителна редакция и публикация (тук можете да намерите всички разходи на програмата).

Набиране на средства

използвани 5 657,33$; остават 46 906,67$

 • 5 657,33$ използвани от общо 52 564,00$ тази година, към 28 февруари 2021 г.
 • Разходите по набиране на средства се състоят от такси за транзакции, начислявани от трети страни, обработващи плащанията, за всяко дарение, покупка на благодарствени подаръци и доставка. Част от тези разходи са също и инструментите за хостинг на базата данни с информация за членовете на OTW и за управление на комуникацията с дарителите и потенциалните такива (тук можете да намерите всички разходи, свързани с набирането на средства).

Администрация

използвани 3 154,33$; остават 58 757,48$

Приходи за 2021 г.

 Приходи на OTW: Дарения от Априлската кампания за членство: 13,9%. Дарения от Октомврийската кампания за членство: 20,8%. Дарения извън кампании за членство: 55,4%. Дарения от програми за равностойно финансиране: 9,7%. Приходи от лихви: 0,1%. Авторски и лицензионни възнаграждения: 0,1%. Други приходи: <0,1%.

 • OTW се поддържа изцяло от вашите дарения — благодарим ви за щедростта!
 • Всяка година получаваме значителна част от даренията през Априлската и Октомврийската кампании за членство, които заедно би трябвало да формират около 35% от нашите приходи за 2021 г. Също така получаваме дарения по програми за равностойно финансиране от работодатели, авторски и лицензионни възнаграждения, Amazon Smile и PayPal Giving Fund, които предоставят дарения по програми като Humble Bundle и eBay for Charity. Ако желаете да ни подкрепите, докато пазарувате в тези уебсайтове, моля отбележете “Organization for Transformative Works” като вашия избор за благотворителност!
 • Благодарение на щедростта ви през предишни години разполагаме с известни средства в резерв, които можем да използваме за по-големи от обичайното покупки. Както вече отбелязахме, планираме да продължим да разширяваме капацитета на сървърите на AO3, което от своя страна значително увеличава разходите, свързани с оборудване и хостинг за сървърите. Разрастването на AO3 и на други проекти на OTW също изисква повече доброволци и административна подкрепа, което допълнително увеличава разходите. В бюджета е предвидено изтеглянето на 195 000,00$ от резервите за покриване на разходите, които надхвърлят размера на приходите за тази година. Тази сума може да бъде използвана според необходимото през цялата година.
 • 55 553,19$ получени до момента (към 28 февруари 2021 г.), очаква се до края на годината да бъдат получени 360 575,00$.

дарени 55 553,19$; остават 305 021,81$

Имате въпрос?

Ако имате някакви въпроси относно бюджета или финансите на OTW, моля, вържете се с нашия Комитет по финанси. Също така ще организираме отворен чат, в който ще можем да отговорим на вашите въпроси. Този чат обаче ще бъде изцяло на английски език. Английската версия на тази публикация съдържа повече информация къде ще се състои чата и как да се присъедините.

За да изтеглите електронната таблица с Бюджета на OTW за 2021 г., използвайте този линк.


OTW е организация с нестопанска цел, която ръководи множество проекти, включително AO3, Фенлор, Отворени врати, TWC, и OTW – Юридическа подкрепа. Нашата организация се управлява от фенове, финансира се изцяло от дарители и има доброволчески персонал. Научете повече за нас на уебсайта на OTW. За да научите повече за нашия екип от доброволци преводачи, които преведоха тази публикация, посетете страницата Преводи.

Report

Comments are closed.