OTW Финанси: Бюджет за 2021 г.

През последната година Комитетът по финанси на OTW (Организанизация за преобразуващи произведения) продължи да работи, за да гарантира, че всички сметки и данъци на организацията са платени и всички счетоводни стандарти са спазени. Подготовката за одита на финансовите отчети за 2019 г. тече в момента!

Освен това екипът усърдно работи да покрие нуждите на OTW за 2021 г. и гордо представя тазгодишния ни бюджет (тук можете да намерите електронната таблица с бюджета за 2021 г. за повече информация):

Разходи за 2021 г.

Разходи по програми: Нашият архив: 75,0%. Отворени врати: 0,2%. Преобразуващи произведения и култури: 0,3%. Фенлор: 2,7%. Юридическа подкрепа: 0,9%. Информационни дейности по време на конвенции: 0,1%. Фонд Книга за видинга (Vidding): 0,1% Администрация: 11,2%. Набиране на средства: 9,5%.

Archive of Our Own – AO3 (Нашият архив)

използвани 26 728,93$; остават 389 523,46$

 • 26 728,93$ използвани от общо 416 252,39$ тази година, към 28 февруари 2021 г.
 • 75,0% от разходите на OTW са за поддръжката на АО3. Тук се включва и по-голямата част от разходите за сървъри – включително закупуването на нови и текущото съвместно ползване и поддръжка, инструменти за мониторинг на представянето на уебсайта и лицензи, свързани с различните системи, както и посочените по-долу разходи (тук можете да намерите всички разходи на програмата).
 • Тази година прогнозните разходи на АО3 също предвиждат 115 000,00$ за подизпълнители, които ще завършат работата по преместването на функцията за търсене на колекции на АО3 към Elasticsearch и ъпгрейд на АО3 до Rails 6.1, както и за външна проверка на сайта на АО3 с цел да се открият евентуални проблеми на сигурността, които трябва да бъдат разрешени.
 • Освен това в прогнозните разходи на AO3 са включени 203 000,00$ за разширяване на сървърния капацитет с цел да се поеме очакваното увеличение на трафика през годината. Възможно е някои части от тази дейност да бъдат отложени а следващата година, в зависимост от различни обстоятелства. Актуализираният бюджет, който ще бъде публикуван по-късно тази година, ще съдържа по-подробна информация.

Fanlore (Фенлор)

използвани 1 017,54$; остават 14 234,12$

Transformative Works and Cultures – TWC (Преобразуващи произведения и култури)

използвани 339,00$; 1 492,00$ остават

Open Doors (Отворени врати)

използвани 128,88$; остават 735,29$

Legal Advocacy (Юридическа подкрепа)

използвани 0,00$; остават 5 000,00$

Информационни дейности по време на конвенции

използвани 0,00$; остават 500,00$

 • 0,00$ използвани от общо 500,00$ тази година, към 28 февруари 2021 г.
 • Планираните разходи включват $100,00 за подготовка на флаери за виртуални конвенции и $400,00 за други информационни дейности по време на конвенции от името на OTW (тук можете да намерите всички разходи на програмата).

Фонд за книгата на F. Coppa за историята на фен-видинга (History of Fanvidding)

използвани 0,00$; остават 598,32$

 • 0,00$ използвани от общо 598,32$ тази година, към 28 февруари 2021 г.
 • Средствата за този фонд идват от дарение за OTW от 2020 г., предназначено специално да покрие разходите за публикация на книгата на Francesca Coppa за историята на фен-видинга (fanvidding). Университетът на Мичиган ще публикува книгата, ще осигури хостинг на видеата и ще предостави всички материали за безплатно ползване онлайн.
 • Планираните разходи са свързани с допълнителна редакция и публикация (тук можете да намерите всички разходи на програмата).

Набиране на средства

използвани 5 657,33$; остават 46 906,67$

 • 5 657,33$ използвани от общо 52 564,00$ тази година, към 28 февруари 2021 г.
 • Разходите по набиране на средства се състоят от такси за транзакции, начислявани от трети страни, обработващи плащанията, за всяко дарение, покупка на благодарствени подаръци и доставка. Част от тези разходи са също и инструментите за хостинг на базата данни с информация за членовете на OTW и за управление на комуникацията с дарителите и потенциалните такива (тук можете да намерите всички разходи, свързани с набирането на средства).

Администрация

използвани 3 154,33$; остават 58 757,48$

Приходи за 2021 г.

 Приходи на OTW: Дарения от Априлската кампания за членство: 13,9%. Дарения от Октомврийската кампания за членство: 20,8%. Дарения извън кампании за членство: 55,4%. Дарения от програми за равностойно финансиране: 9,7%. Приходи от лихви: 0,1%. Авторски и лицензионни възнаграждения: 0,1%. Други приходи: <0,1%.

 • OTW се поддържа изцяло от вашите дарения — благодарим ви за щедростта!
 • Всяка година получаваме значителна част от даренията през Априлската и Октомврийската кампании за членство, които заедно би трябвало да формират около 35% от нашите приходи за 2021 г. Също така получаваме дарения по програми за равностойно финансиране от работодатели, авторски и лицензионни възнаграждения, Amazon Smile и PayPal Giving Fund, които предоставят дарения по програми като Humble Bundle и eBay for Charity. Ако желаете да ни подкрепите, докато пазарувате в тези уебсайтове, моля отбележете „Organization for Transformative Works“ като вашия избор за благотворителност!
 • Благодарение на щедростта ви през предишни години разполагаме с известни средства в резерв, които можем да използваме за по-големи от обичайното покупки. Както вече отбелязахме, планираме да продължим да разширяваме капацитета на сървърите на AO3, което от своя страна значително увеличава разходите, свързани с оборудване и хостинг за сървърите. Разрастването на AO3 и на други проекти на OTW също изисква повече доброволци и административна подкрепа, което допълнително увеличава разходите. В бюджета е предвидено изтеглянето на 195 000,00$ от резервите за покриване на разходите, които надхвърлят размера на приходите за тази година. Тази сума може да бъде използвана според необходимото през цялата година.
 • 55 553,19$ получени до момента (към 28 февруари 2021 г.), очаква се до края на годината да бъдат получени 360 575,00$.

дарени 55 553,19$; остават 305 021,81$

Имате въпрос?

Ако имате някакви въпроси относно бюджета или финансите на OTW, моля, вържете се с нашия Комитет по финанси. Също така ще организираме отворен чат, в който ще можем да отговорим на вашите въпроси. Този чат обаче ще бъде изцяло на английски език. Английската версия на тази публикация съдържа повече информация къде ще се състои чата и как да се присъедините.

За да изтеглите електронната таблица с Бюджета на OTW за 2021 г., използвайте този линк.


OTW е организация с нестопанска цел, която ръководи множество проекти, включително AO3, Фенлор, Отворени врати, TWC, и OTW – Юридическа подкрепа. Нашата организация се управлява от фенове, финансира се изцяло от дарители и има доброволчески персонал. Научете повече за нас на уебсайта на OTW. За да научите повече за нашия екип от доброволци преводачи, които преведоха тази публикация, посетете страницата Преводи.