OTW Финанси: Актуализиран бюджет за 2022 г.

Комитетът по финанси на OTW (Организация за преобразуващи произведения) работи през цялата година, за да гарантира, че всички сметки и данъци на организацията са платени и всички счетоводни стандарти са спазени. Същевременно комитетът актуализира счетоводната система, за да отрази по-добре финансовата дейност на OTW. Подготовката за одита на финансовите отчети за 2021 г. продължава!

Освен това екипът работи неуморно върху актуализацията на бюджета за 2022 г. и с удоволствие ви го представя тук (електронна таблица с бюджета за 2022 г. за повече информация):

Разходи за 2022 г.

Разходи по програми: Нашият архив: 66,8%. Отворени врати: 0,6%. Преобразуващи произведения и култури: 0,4%. Фенлор: 3,4%. Юридическа подкрепа: 0,7%. Информационни дейности по време на конвенции: 0,1%. Фонд Книга за видинга (Vidding): 0,1% Администрация: 13,5%. Набиране на средства: 14,4%.

Archive of Our Own – AO3 (Нашият архив)

използвани 290 688,25$; остават 85 498,19$

 • 290 688,25$ използвани от общо 376 186,44$ тази година, към 31 юли 2022 г.
 • 66,8% от разходите на OTW са за поддръжката на АО3. Тук се включва и по-голямата част от разходите за сървъри – включително закупуването на нови сървъри и разходите за текущо съвместно ползване и поддръжка; инструменти за мониторинг на представянето на уебсайта и лицензи, свързани с различните системи, както и посочените по-долу разходи (тук са публикувани всички разходи на програмата).
 • Тази година в актуализираните прогнозни разходи на AO3 са включени 42 000$ за скромно увеличение на сървърния капацитет, което да поеме ефективно нарастващия трафик, както и за замяната на част от използваното оборудване.

Fanlore (Фенлор)

използвани 14 564,40$; остават 4 712,50$

 • 14 564,40$ използвани от общо 19 276,90$ тази година, към 31 юли 2022 г.
 • Разходите на Фенлор включват инструмент за цитиране в уики среда, както и неговия дял в разходите за хардуер, поддръжка и съвместно ползване на сървърите (тук са публикувани всички разходи на програмата).

Transformative Works and Cultures – TWC (Преобразуващи произведения и култури)

използвани 275,00$; остават 2 074,00$

Open Doors (Отворени врати)

използвани 1 234,42$; остават 2 225,56$

 • 1 234,42$ използвани от общо 3 459,98$ тази година, към 31 юли 2022 г.
 • Разходите на Отворени врати са свързани с хостинг, бекъп и разходи по домейните на прехвърлените архиви с фен-произведения, разходи за доставка, свързани със запазването на фенски произведения, и софтуер за обработка на заявки (тук са публикувани всички разходи на програмата).

Legal Advocacy (Юридическа подкрепа)

използвани 0,00$; остават 4 000,00$

Информационни дейности по време на конвенции

използвани 0,00$; остават 780,00$

Фонд за книгата на F. Coppa за историята на фен-видинга (History of Fanvidding)

използвани 660,00$; остават 0$

Набиране на средства

използвани 48 796,15$; остават 32 166,00$

 • 48 796,15$ използвани от общо 80 962,15$ тази година, към 31 юли 2022 г.
 • Разходите по набиране на средства се състоят от такси за транзакции за всяко дарение, които се начисляват от външните дружества, обработващи плащанията, както и от разходи за покупки на благодарствени подаръци и за доставка. Част от тези средства се отделят и за инструментите за хостинг на базата данни с информация за членовете на OTW и за управление на комуникацията с дарителите и потенциалните такива (тук са публикувани всички разходи, свързани с набирането на средства).

Администрация

използвани 27 985,04$; остават 48 162,28$

Приходи за 2022 г.

Приходи на OTW: Дарения от Априлската кампания за членство: 46,6%. Дарения от Октомврийската кампания за членство: 8,3%. Дарения извън кампании за членство: 33,2%. Програми за допълващи дарения: 11,7%. Приходи от лихви: <0,1%. Авторски и лицензионни възнаграждения: 0,1%. Други приходи: <0,1%.

 • OTW се поддържа изцяло от вашите дарения — благодарим ви за щедростта!
 • Всяка година получаваме значителна част от даренията през Априлската и Октомврийската кампании за членство, които заедно би трябвало да формират около 55% от нашите приходи за 2022 г. Също така получаваме дарения по програми за допълващи дарения от работодатели, авторски и лицензионни възнаграждения, Amazon Smile и PayPal Giving Fund, които предоставят дарения по програми като Humble Bundle и eBay for Charity. Ако желаете да ни подкрепите, докато пазарувате в тези уебсайтове, моля отбележете “Organization for Transformative Works” като вашия избор за благотворителност.
 • 512 358,90$ получени до момента (към 31 юли 2022 г.); очаква се до края на годината да бъдат получени 600 118,51$.

512 358,90$ donated; 87 759,61$ left

Имате въпроси?

Ако имате някакви въпроси относно бюджета или финансите на OTW, моля, свържете се с нашия Комитет по финанси. Планираме също така и открит чат, по време на който ще можем да отговорим на всички ваши въпроси. Този чат обаче ще се проведе само на английски език. В английската версия на тази публикация има повече информация за това кога ще се проведе чата и как можете да се присъедините.

За да изтеглите електронната таблица с Бюджета на OTW за 2022 г., използвайте този линк.


OTW е организация с нестопанска цел, която ръководи множество проекти, включително AO3, Фенлор, Отворени врати, TWC, и OTW – Юридическа подкрепа. Нашата организация се управлява от фенове, финансира се изцяло от дарители и има доброволчески персонал. Научете повече за нас на уебсайта на OTW. За да научите повече за нашия екип от доброволци преводачи, които преведоха тази публикация, посетете страницата Преводи.

Report

Comments are closed.