OTW Финанси: Актуализиран бюджет за 2021 г.

През 2021 г. Комитетът по финанси на OTW (Организация за преобразуващи произведения) продължи да работи, за да гарантира, че всички сметки и данъци на организацията са платени и всички счетоводни стандарти са спазени. Подготовката за одита на финансовите отчети за 2020 г. продължава!

Междувременно екипът усърдно работи по актуализацията на бюджета за 2021 г. и с удоволствие ви я представя (тук можете да намерите електронната таблица с бюджета за 2021 г. с по-подробна информация):

Разходи за 2021 г.

Разходи по програми: Нашият архив: 62,1%. Отворени врати: 0,3%. Преобразуващи произведения и култури: 0,5%. Фенлор: 2,9%. Юридическа подкрепа: 0,7%. Фонд за книга за видинга (Vidding): 0,2% Администрация: 16,2%. Набиране на средства: 17,1%.

Archive of Our Own – AO3 (Нашият архив)

използвани 125 025,02$; остават 102 050,46$

 • 125 025,02$ използвани от общо 227 075,48$ тази година, към 31 юли 2021 г.
 • 62,1% от разходите на OTW са за поддръжката на АО3. Тук се включва и по-голямата част от разходите за сървъри (включително закупуването на нови сървъри и текущото им съвместно ползване и поддръжка), инструментите за мониторинг на представянето на уебсайта и различните лицензи, свързани с отделни системи, както и посочените по-долу разходи (тук можете да намерите всички разходи на програмата).
 • Тази година прогнозните разходи на АО3 предвиждат 100 000,00$ за разширяване на сървърния капацитет с цел да се поеме очакваното увеличение на трафика през годината.

Fanlore (Фенлор)

използвани 5 527,77$;остават 5 169,81$

Transformative Works and Cultures – TWC (Преобразуващи произведения и култури)

използвани 339,00$; остават 1 500,00$

Open Doors (Отворени врати)

използвани 450,48$; остават 710,37$

Legal Advocacy (Юридическа подкрепа)

използвани 0,00$; остават 2 500,00$

Фонд за книгата на F. Coppa за историята на фен-видинга (History of Fanvidding)

използвани 0,00$; остават 598,32$

 • 0,00$ използвани от общо 598,32$ тази година, към 31 юли 2021 г.
 • Средствата за този фонд идват от дарение за OTW от 2020 г., предназначено специално да покрие разходите за публикация на книгата на Francesca Coppa за историята на фен-видинга (fanvidding). Университетът на Мичиган ще публикува книгата, ще осигури хостинг на видеата и ще предостави всички материали за безплатно ползване онлайн.
 • Планираните разходи са свързани с допълнителна редакция и публикация (тук можете да намерите всички разходи на програмата).

Набиране на средства

използвани 31 423,46$; остават 31 224,00$

 • 31 423,46$ използвани от общо 62 647,46$ тази година, към 31 юли 2021 г.
 • Разходите по набиране на средства се състоят от такси за транзакции, които се начисляват от външните организации, обработващи плащанията за всяко дарение. Тук се включват и покупките на благодарствени подаръци и доставката им. Друга част от тези разходи са инструментите за хостинг на базата данни с информация за членовете на OTW и за управление на комуникацията с дарителите и потенциалните такива (тук можете да намерите всички разходи на програмата).

Администрация

използвани 12 448,35$; остават 46 816,06$

Приходи за 2021 г.

Приходи на OTW: Дарения от Априлската кампания за членство: 49,7%. Дарения от Октомврийската кампания за членство: 7,4%. Дарения извън кампании за членство: 34,9%. Допълващи дарения: 7,9%. Приходи от лихви: <0,1%. Авторски и лицензионни възнаграждения: <0,1%. Други приходи: <0,1%.

 • OTW се поддържа изцяло от вашите дарения —благодарим ви за щедростта!
 • Всяка година получаваме значителна част от даренията през Априлската и Октомврийската кампании за членство, които заедно би трябвало да формират около 57% от нашите приходи за 2021 г. Също така получаваме дарения по програми за допълващи дарения от работодатели, авторски и лицензионни възнаграждения, Amazon Smile и PayPal Giving Fund, които предоставят дарения по програми като Humble Bundle и eBay for Charity. Ако желаете да ни подкрепите, докато пазарувате в тези уебсайтове, моля отбележете “Organization for Transformative Works” като вашия избор за благотворителност!
 • Благодарение на вашата щедрост през предишни години разполагаме с известни резерви от средства, които можем да използваме за по-големи покупки. Както вече споменахме по-горе, планираме да продължим да разширяваме капацитета на сървърите на AO3, което значително ще увеличи разходите за хостинг в следващите няколко години. Разрастването на AO3 и на други проекти на OTW изисква и повече административна подкрепа, което също увеличава разходите.
 • 482 542,83$ получени до момента (към 31 юли 2021 г.), като до края на годината се очаква да бъдат получени 542 972,85$.

дарени 482 542,83$; остават 60 430,02$

Имате въпрос?

Ако имате въпроси относно бюджета или финансите на OTW, моля, свържете се с нашия Комитет по финанси. Освен това ще организираме открит чат, за да отговорим на всички евентуални въпроси. Този чат обаче ще бъде изцяло на английски език. Английската версия на тази публикация съдържа повече информация къде ще се състои чата и как можете да се присъедините.

За да изтеглите актуализирания бюджет на OTW за 2021 г. в табличен вид, използвайте този линк.


OTW е организация с нестопанска цел, която ръководи множество проекти, включително AO3, Фенлор, Отворени врати, TWC и OTW – Юридическа подкрепа. Нашата организация се управлява от фенове, финансира се изцяло от дарители и има доброволчески персонал. Научете повече за нас на уебсайта на OTW. За да научите повече за нашия екип от доброволци преводачи, които преведоха тази публикация, посетете страницата Преводи.

Report

Comments are closed.