OTW Финанси: Актуализация на Бюджет 2020

През 2020 г. комитет Финанси на OTW (Организанизация за преобразуващи произведения) продължи да проверява точността и пълнотата на финансовите операции на организацията. Наред с това комитетът също плаща дължимите сметки, работи за завършване на одита на финансовите отчети за 2019 г. и следи за спазването на всички стандартни счетоводни процедури.

Междувременно, комитетът усърдно работи и по актуализацията на бюджета за 2020 г. и с гордост ви я представя тук! (Тук можете да намерите електронната таблица с бюджета за 2020 г. за повече информация):

Разходи за 2020 г.

Разходи по програми: Нашият архив: 68,2%. Отворени врати: 0,2%. Преобразуващи произведения и култури: 0,3%. Фенлор: 2,4%. Юридическа подкрепа: 0,4%. Информационни дейности по време на конвенции: 0,1%. Администрация: 9,3%. Набиране на средства: 19,1%.

Archive of Our Own – AO3 (Нашият архив)

изразходвани: 76 703,46$; налични: 306 623,55$

 • Към 31 юли 2020 г. са изразходвани 76 703,46$ от общо 383 327,00$ за настоящата година
 • 68,2% от разходите на OTW се използват за поддържането на АО3. В това се включва по-голямата част от разходите за сървъри – включително закупуването на нови и текущото ползване и поддръжка на вече наличните, инструменти за мониторинг на представянето на уебсайта и лицензи, свързани с различните системи, както и долупосочените разходи (тук можете да намерите всички разходи на програмата).
 • Тази година 18 000$ бяха изплатени на подизпълнители за разделянето на административните роли във вътрешната структура на AO3, което цели да направи работата на доброволците по-ефикасна. Между другите разходи за АО3, планирани в бюджета, са 100 000,00$, предвидени за подизпълнители за работата им по преместването на функцията за търсене на колекции на АО3 към Elasticsearch и ъпгрейд до Rails 6.
 • Освен това разходите на AO3 включват закупуване на фронтенд сървъри, сървъри за бази данни и сървъри за виртуални машини на обща стойност около 147 000,00$. Новите сървъри за бази данни ще подобрят възможностите на нашата инфраструктура да съхранява произведения за АО3 и ще увеличат броя на страниците, които могат да бъдат показвани на потребителите. Старите сървъри ще бъдат преустроени като приложни сървъри, които генерират страници за сайта.
 • По-късно през годината планираме и инсталацията на трети сървърен шкаф, за да увеличим мощността на AO3 (и уебсайтовете на OTW) и да намалим отражението на евентуални сървърни проблеми. Това ще включва разходи за инсталиране от около 8 000,00$ и ще увеличи месечните ни разходи за сървъри с 2 200,00$.
 • Другите разходи, предвидени в бюджета, включват 33 000,00$ за системен доставчик, който ще работи по няколко проекта на OTW, включително AO3.

Фенлор

изразходвани 2 527,97$; налични 11 131,60$

 • Към 31 юли 2020 г. са изразходвани 2 527,97$ от общо 13 659,57$ за настоящата година.
 • Разходите на Фенлор са свързани главно с разпределените му средства за покупката на сървъри, разходи по поддръжка и съвместно ползване, в допълнение към подновяването на Уеб домейна на Фенлор (тук можете да намерите всички разходи на програмата).

Transformative Works and Cultures – TWC (Преобразуващи произведения и култури)

Open Doors (Отворени врати)

изразходвани 364,01$; налични 563,77$

Legal Advocacy (Юридическа подкрепа)

изразходвани 0,00$; налични 2 500,00$

Информационни дейности по време на конвенции

изразходвани 0,00$; налични 500,00$

Набиране на средства

изразходвани 44 771,9$; налични 62 476,28$

 • Към 31 юли 2020 г. са изразходвани 44 771,92$ от общо 107 248,20$ за настоящата година.
 • Нашите разходи по набиране на средства се състоят от такси за транзакции, които се начисляват от външните системи за обработка на плащанията за всяко получено дарение, покупки на благодарствени подаръци и доставката им, както и инструменти за хостинг на базата данни с информация за членовете на OTW и управление на комуникацията с настоящи и потенциални дарители (тук можете да намерите всички разходи, свързани с набирането на средства).

Администрация

изразходвани 10 475,36$; налични 41 928,78$

Приходи за 2020 г.

Приходи на OTW: Дарения от Априлската кампания: 60,8%. Дарения от Октомврийската кампания: 9,9%. Дарения извън кампании за набиране на средства: 24,5%. Дарения от програми за равностойно финансиране: 4,0%. Приходи от лихви: <0,1%. Авторски и лицензионни възнаграждения: 0,1%. Други приходи: <0,1%. Целеви дарения: 0,7%

 • OTW се поддържа изцяло от вашите дарения — благодарим ви за щедростта!
 • Всяка година получаваме по-голямата част от даренията през Априлската и Октомврийската кампании за набиране на средства, които заедно би трябвало да формират около 71% от нашите приходи за 2020 г. Също така получаваме дарения по програми за равностойно финансиране от работодатели, авторски и лицензионни възнаграждения,Amazon Smile, и PayPal Giving Fund, които предоставят дарения по програми като Humble Bundle и eBay for Charity. Ако желаете да ни подкрепите, докато пазарувате в тези уебсайтове, моля отбележете “Organization for Transformative Works” като вашия избор за благотворителност!
 • Благодарение на вашата щедрост през последните няколко кампании за набиране на средства, ще можем да прехвърлим още 150 000$ в нашия резерв, който пазим за по-трудни периоди. Това ни дава възможност да обмислим алтернативни източници на приходи, които да допълват вашите дарения. Постигнахме известен напредък в търсенето на инвестиционен метод и специалист по инвестиции, подходящи за малка нестопанска организация като OTW; планираме да оформим изцяло нискорисков консервативен инвестиционен портфейл до края на 2021 г.
 • Особената ви щедрост през кампанията за набиране на средства от април 2020 г. даде възможност на OTW да започне планиране за финансовата осъществимост на няколко мащабни проекта. С нетърпение очакваме да ги споделим с вас, веднага щом изясним юридическите и практическите подробности!
 • Получихме и първото си целево дарение: 5 161,62$ от HP Education Fanon, Inc. – друга организация с нестопанска цел, регистрирана по раздел 501(c)(3) от Данъчния кодекс на САЩ, чиято цел е да популяризира ползите от четенето. Организацията за съжаление прекрати своята дейност през 2018 г. Дарението е предназначено да подпомогне издаването на книгата на Francesca Coppa относно историята на фен-видинга от издателството на Мичиганския университет (University of Michigan Press), което в момента се подготвя. Средствата ще се разпределят за заплащане на хостинга на фен-видеата, описани в книгата, от Мичиганския университет , както и за да допринесат за безплатното предоставяне на книгата за четене и ползване на всички заинтересовани страни.
 • Досега са получени 665 975,0$ (до 31 юли 2020 г.), а до края на годината очакваме общият размер на получените средства да достигне 754 362,62$

дарени 665 975,09$; остават 88 387,53$

Имате въпрос?

Ако имате някакви въпроси относно бюджета или финансите на OTW, моля, свържете се с нашия комитет Финанси. Планираме организирането на отворен чат, в който ще отговорим на вашите въпроси. Този чат ще бъде изцяло на английски език. Английската версия на тази публикация съдържа повече информация къде ще се състои чата и как да се присъедините.

За да изтеглите електронната таблица с актуализирания бюджет на OTW за 2020 г., натиснете този линк.


OTW е организация с
нестопанска цел, която ръководи много проекти, включително AO3, Фенлор, Отворени врати, TWC, и OTW – Юридическа подкрепа. Нашата организация се управлява от фенове, финансира се изцяло от дарители и има доброволчески персонал. Научете повече за нас на уебсайта на OTW. За да научите повече за нашия екип от доброволци преводачи, които преведоха тази публикация, посетете страницата Преводи
.

Announcement

Comments are closed.