Otvorené Dvere oznamujú nové partnerstvá a začiatok digitalizovania

Open Doors (Otvorené dvere) s potešením oznamujú dva nové pokroky: po prvé, rozšírenie projektu Fan Culture Preservation Project – FCPP (Projekt na záchranu fanúšikovskej kultúry) o ďalšie partnerské inštitúcie; a po druhé, začiatok nového projektu s názvom AO3 Fanzine Scan Hosting Project (FSHP), ktorý, so súhlasom tvorcov a vydavateľov, zabezpečí digitalizáciu vybraných fanzínov a ostatných fanúšikovských artefaktov.

V tomto príspevku:

Menšie vysvetlenie o FCPP

Výbor Otvorených dverí spustil FCPP v roku 2009 ako spoločný projekt medzi OTW (Spoločnosťou pre transformatívnu tvorbu) a katedrou Special Collections na University of Iowa Libraries. Cieľom FCPP bolo uchovať fanúšikovský materiál vo fyzickej podobe a nájsť mu bezpečné miesto. OTW bude aj naďalej spolupracovať s University of Iowa na dosiahnutie tohto cieľa a Otvorené dvere tiež rozšíria rozsah FCPP, aby poskytli darcom viac možností na úschovu.

Ako sa menia knižničné partnerstvá fanzínov Otvorených dverí?

Otvorené dvere budú pokračovať v spolupráci s University of Iowa Libraries, avšak aktualizovali svoju stránku, aby obsahovala ďalšie inštitúcie, v ktorých sú uschované fanzíny a ostatné fanúšikovské memorabílie vo fyzickej podobe. Tieto doplnkové partnerstvá ponúknu fanúšikom, ktorí sa chystajú darovať svoje fanzíny, viac možností – najmä preto, lebo rôzne inštitúcie prijímajú rôzne typy prác, môžu ale nemusia od darcov vyžadovať, aby katalogizovali svoje materiály, môžu ale nemusia pokryť náklady na dopravu a môžu ale nemusia sa nachádzať v blízkosti každého darcu. Týmto bude tiež poskytnutých viacero možností v prípade, že daná inštitúcia už má v svojej zbierke fanzíny a neprijíma duplicitné dary.

Úplný zoznam aktuálnych FCPP partnerov Otvorených dverí nájdete na webstránke Otvorených dverí.

Čo mám robiť, ak chcem darovať svoje fanúšikovské memorabílie alebo fanzíny jedným z partnerov Otvorených dverí?

Webstránka Otvorených dverí poskytuje darcom informácie o každej partnerskej inštitúcii ohľadom lokácie, oblasti zamerania, obmedzení, požiadaviek na katalogizáciu, možnosti platby za náklady na dopravu a kontaktných informácií. Prospektívnym darcom sa odporúča, aby si podľa predchádzajúcich kritérií vybrali vyhovujúcu inštitúciu a kontaktovali ich o darovaní svojich fanúšikovských materiálov. Stále ponúkame možnosť kontaktovať Otvorené dvere, ak si darcovia želajú pomoc s výberom a kontaktovaním inštitúcie, ktorej sa rozhodnú darovať svoje materiály.

Čo je AO3 Fanzine Scan Hosting Project?

Zatiaľ čo FCPP sa sústreďuje na uchovanie fanzínov vo fyzických výtlačkoch, OTW tiež kladie dôraz na digitalizovanie fanúšikovskej histórie. Otvorené dvere preto s potešením vyhlasujú AO3 Fanzine Scan Hosting Project (FSHP) (AO3 projekt na uchovanie fanzín skenov), nové partnerstvo so Zinedom, fanúšikmi riadený projekt na ochranu, ktoré má za cieľ premiestniť digitalizované kópie fanzínov do Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu).

So súhlasom OTW Výboru pre právnu obranu a Predstavenstva, Otvorené dvere začnú spolupracovať s dobrovoľníkmi so Zinedom na prepise príbehov, skenovaní výtvarných diel a ich uverejňovaní so súhlasom na AO3. Práce z fanzínov budú importované na AO3 len so súhlasom ich tvorcov a/alebo vydavateľov.

Čo ak bola moja práca predtým publikovaná vo fanzíne?

Prosím, kontaktujte Otvorené dvere a oznámte im vaše fanzínové pseudonymy a kontaktné informácie pokiaľ:

  1. si želáte dať povolenie Otvoreným dverám importovať fanzín, ktorého ste boli vydavateľom alebo máte práce, ktoré boli uverejnené vo fanzínoch.
  2. už máte účet na AO3 a svoje práce z fanzínov ste už presunuli sami
  3. si želáte svoje práce z fanzínov presunúť sami (aj pokiaľ zatiaľ nemáte účet na AO3)
  4. si želáte svoje práce z fanzínov presunúť sami a chcete kópiu skenu vašich príbehov alebo výtvarných diel
  5. si NEželáte, aby boli vaše práce presunuté na AO3
  6. budete radi, ak vaše práce z fanzínov presunieme na AO3, ale želáte si, aby sme odstránili vaše meno alebo použili iné meno či prezývku
  7. máte záujem pomôcť Otvoreným dverám a Zinedom v prepise prác z fanzínov.
  8. máte akékoľvek iné otázky, s ktorými vám môžeme pomôcť.

Do predmetu správy, prosím, uveďte názov projektu (FSHP alebo AO3 Fanzine Scan Hosting Project). Pokiaľ už nemáte prístup ku kontaktným informáciám spojeným s vašimi prácami, kontaktujte Otvorené dvere a my vám pomôžeme.

Prosím, pozrite sa na webstránku Otvorených dverí pre inštrukcie o:

Ak máte stále otázky…

Ak máte ďalšie otázky, navštívte FAQ – často kladené otázky o Otvorených dverách alebo kontaktuje výbor Otvorených dverí.

Taktiež by sme boli radi, keby nám fanúšikovia pomohli zachovať príbeh fanzínov, v ktorých uverejňovali práce, na Fanlore. Ak ste v editovaní wiki nováčik, nevadí! Pozrite sa na portál pre nových návštevníkov alebo sa spýtajte správcov Fanlore na tipy.

Sme radi, že môžeme pomôcť zachovať fanzíny pre budúce generácie čitateľov!

– tím Otvorených dverí


OTW je nezisková materská organizácia niekoľkých projektov, ktoré zahŕňajú AO3, Fanlore, Otvorené dvere, TWC a Právnu obranu OTW. Sme organizácia riadená fanúšikmi, kompletne financovaná príspevkami, s kompletne dobrovoľníckym personálom. Zistite o nás viac na webstránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme dobrovoľných prekladateľov, ktorí preložili tento príspevok, prejdite na stránku Prekladu.

Open Doors

Comments are closed.