Otvorené dvere oslavujú dokončenie 4 importov do archívu v roku 2019!

Open Doors (Otvorené dvere) s radosťou oznamujú dokončenie prenosu 4 archívov v roku 2019 v celkovom počte 1750 prenesených prác! Dúfame, že v kolekcii nižšie v tomto príspevku nájdete vaše obľúbené práce a zároveň sa vám podarí objaviť pár nových.

Born For War

Dokončené: máj 2019

Born For War bol archív pre viacero fandomov a fanúšikovských prác (hlavne pre hetero páry), ktorý v máji roku 2000 vytvorila Delenn. Pôvodne uchovával iba práce s párom Xena/Ares (Xena: Warrior Princess), ale neskôr sa rozšíril aj na práce s Max/Alec (Dark Angel), Angel(us)/Darla (Angel: the Series) a Spike/Buffy (Buffy, premožiteľka upírov). Na krátky čas tu boli aj práce pre charakter Drusilla (Buffy, premožiteľka upírov/Angel: the Series), ktoré sa neskôr presunuli do príslušných kategórií pre seriály.

Práce nájdete v kolekcii Born For War. Pre viac informácií o tomto archíve a jeho presune do Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu) si prečítajte oznámenie pre Born For War. Ak sa chcete dozvedieť o histórii tohto archívu alebo zdieľať svoju vlastnú výpoveď, pozrite si stránku Born For War na Fanlore.

a little piece of gundam wing

Dokončené: august 2019

A little piece of gundam wing, archív pre Gundam Wing, bol vytvorený v lete roku 2001 (spolu so svojím sesterským archívom soul circuit) s cieľom autorky zozbierať všetky jej obľúbené Gundam Wing poviedky a uložiť ich na jedno miesto. Po celých 16 rokov archív poskytoval miesto pre fanfikcie od 100 autorov, ako aj množstvo výtvarnej tvorby.

Práce nájdete v kolekcii a little piece of gundam wing. Pre viac informácií o tomto archíve a jeho presune na Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív) si prečítajte oznámenie pre a little piece of gundam wing. Ak sa chcete dozvedieť o histórii tohto archívu alebo zdieľať svoju vlastnú výpoveď, pozrite si stránku a little piece of gundam wing na Fanlore.

soul circuit

Dokončené: august 2019

Soul circuit (spolu so svojím sesterským archívom a little piece of gundam wing) bol založený v lete roku 2001 s cieľom autorky zozbierať všetky jej obľúbené Koko Wa Greenwood fanfikcie a uložiť ich na jedno miesto. Archív fungoval po celých 16 rokov.

Práce nájdete v kolekcii soul circuit. Pre viac informácií o tomto archíve a jeho presune na Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív) si prečítajte oznámenie pre soul circuit. Ak sa chcete dozvedieť o histórii tohto archívu alebo zdieľať svoju vlastnú výpoveď, pozrite si stránku soul circuit na Fanlore.

Underground

Dokončené: august 2019

Archív s názvom Underground bol venovaný filmu Labyrint z roku 1986 a uchovával takmer 200 prác.

Práce nájdete v kolekcii Underground. Pre viac informácií o tomto archíve a jeho presune na Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív) si prečítajte oznámenie pre Underground. Ak sa chcete dozvedieť o histórii tohto archívu alebo zdieľať svoju vlastnú výpoveď, pozrite si stránku Underground na Fanlore.

V októbri October 2019 Yahoo oznámil, že rušia Yahoo Groups a že v decembri toho istého roku odstránia všetok dovtedy uverejnený materiál. Otvorené dvere spolu s niektorými výbormi OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) a ďalšími skupinami neúnavne pracovali na zverejnení informácií o tejto uzávierke a požiadali o odklad, zatiaľ čo sa snažili o zachovanie čo najviac fanúšikovského materiálu. Vďaka ich práci boli zachované stovky fanúšikovských skupín a tiež sme začali spolupracovať s koordinátormi Yahoo skupín na prenesenie archívov fanfikcií, výtvarných tvorieb, meta a ostatných materiálov na AO3.

Chceme povedať hlasné ĎAKUJEME všetkým archivárom a dobrovoľníkom, ktorí tieto importy umožnili, ako aj všetkým tvorcom, ktorí presunuli svoje práce alebo sa k nim prihlásili! Tešíme sa na prenosy ďalších archívov v roku 2020.


OTW je nezisková materská organizácia niekoľkých projektov, ktoré zahŕňajú AO3, Fanlore, Otvorené dvere, TWC a Právnu obranu OTW. Sme organizácia riadená fanúšikmi, kompletne financovaná príspevkami, s kompletne dobrovoľníckym personálom. Zistite o nás viac na webstránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme dobrovoľných prekladateľov, ktorí preložili tento príspevok, prejdite na stránku Prekladu.

Open Doors

Comments are closed.