Oslava naší dobrovolnické komunity při příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků

Pátého prosince lidé po celém světě oslavují nedocenitelnou snahu a příspěvky dobrovolníků k velkým i malým cílům. Mezinárodní den dobrovolníků slouží k uznání a oslavě milionů lidí, kteří darují svůj čas, znalosti a nadšení aby pozitivně ovlivnili to, na čem jim záleží.

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) je závislá na dobrovolnících ve všech aspektech svého fungování: všechny naše projekty a výbory vedou dobrovolníci. OTW se zrodila z dobrovolné práce fanoušků, kteří chtěli vytvořit bezpečné místo pro ostatní fanoušky a jejich práce. A proto již šestnáct let oslavujeme ty, kdo umožňují fungování naší komunity. Bez ostatních fanoušků, kteří nám věnují svůj čas a úsilí, bychom tu nebyli.

Chceme poděkovat všem fanouškům, kteří se zapojili, zapojují či někdy zapojí do dobrovolnické činnosti pro OTW tím, že:

  • se starají o technickou stránku našich serverů,
  • sepisují a aktualizují naši dokumentaci, jako jsou FAQ a novinky, a informují tak veřejnost,
  • organizují a spravují tagy na Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu),
  • pomáhají zprostředkovat obsah našich stránek v desítkách jazyků,
  • udržují kontakt s uživateli AO3, editory Fanlore, editory recenzovaného časopisu Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorby a kultury) a třetími stranami po celém světě a pomáhají tak podpořit všechny tyto projekty a šíří o nich povědomí.

Minulý rok se do OTW nám přidalo celkem 209 nových dobrovolníků, a k začátku listopadu letošního roku se k nám přidalo 207 nových dobrovolníků. Ceníme si času, vědomostí a nadšení, které do našich projektů vkládáte. Doufáme, že nás budete podporovat i nadále a že v budoucnu s posouváním našich projektů vpřed pomohou i další lidé.

Ještě jednou děkujeme našim dřívějším, momentálním i budoucím dobrovolníkům. Je nám ctí sloužit po vašem boku naší komunitě. Nechť spolu strávíme ještě mnoho let.


OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěvky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překladu.

Event

Comments are closed.