Öppna dörrar tillkännager nya samarbeten och digitaliserings-initiativ

Open Doors (Öppna dörrar) är glada att kunna tillkännage två nyheter: för det första, en utökning av Fan Culture Preservation Project – FCPP (Projektet för bevarande av fankultur) för att inkludera samarbetande institutioner; och för det andra, början på ett nytt projekt, kallad AO3 Fanzine Scan Hosting Project (FSHP), vilket kommer att digitalt bevara utvalda fanzine och andra artefakter av fans, med tillåtelse från dess skapare eller utgivare.

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation om FCPP

Öppna dörrar-kommittén påbörjade FCPP 2009 som ett samarbete mellan OTW (Organisationen för transformativa verk) och Departementet Special Collections på universitetsbiblioteket på University of Iowa. Målet med FCPP var att underlätta bevarandet och ge ett tryggt hem åt material av fans såsom fanzines. OTW fortsätter att arbeta med University of Iowa mot detta mål, men Öppna dörrar kommer att utöka omfattningen av FCPP för att förse givare med fler valmöjligheter när det kommer till bevarandet.

Hur kommer Öppna dörrars samarbeten för fanzine-bibliotek att förändras?

Öppna dörrar kommer att fortsätta samarbeta med universitetsbiblioteket på University of Iowa, men har uppdaterat sin hemsida med ytterligare institutioner som arkiverar fanzines och annan fysisk fan-skapad memorabilia. Dessa nya samarbeten kommer att förse fans som tänker skänka sina fanzines med fler valmöjligheter, särskilt eftersom olika institutioner accepterar olika sorters verk, kanske eller kanske inte kräver att givaren förser verken med register innan de skänks, kanske eller kanske inte betalar porto om detta är ett problem för givaren, och kanske eller kanske inte finns i närheten av givaren. Detta ger även givaren fler möjligheter om en institution inte kan ta emot ett fanzine därför att de redan har en kopia av fanzinet i sin samling.

Ett fullständig lista över Öppna dörrars nuvarande FCPP-samarbeten kan hittas på Öppna dörrars hemsida.

Vad ska jag göra om jag vill skänka mina fan-skapade memorabilia eller fanzine till någon av Öppna dörrars samarbetspartners?

Öppna dörrars hemsida förser givare med information om platsen för varje samarbetspartners institution, vilka ämnen de fokuserar på, restriktioner, krav på register, möjlighet att få portot betalt, och kontaktinformation. Framtida givare uppmuntras att välja en passande institution utifrån dessa kriterier och kontakta dem om att skänka fan-skapt material. Givaren får fortfarande gärna kontakta Öppna dörrar om de önskar assistans med att välja eller kontakta en institution till vilken de vill skänka sina material.

Vad är AO3 Fanzine Scan Hosting Project?

Även om FCPP fokuserar på att bevara fysiska kopior av fanzines, så ser OTW även värdet i att digitalisera fans och fandoms historia. Därför är Öppna dörrar glad att meddela AO3 Fanzine Scan Hosting Project (FSHP), ett nytt samarbete med Zinedom, ett bevarandeprojekt som drivs att fans, med målet att införa digitaliserade kopior av fanzine till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv).

Öppna dörrar kommer, med tillåtelse från OTW:s styrelse och Juridiska rådgivning, samarbeta med Zinedoms volontärer för att transkribera berättelser, scanna konstverk, och ladda upp bådadera på AO3 om tillåtelse finns. Fanzines kommer bara att importeras till Achive of Our own – AO3 med tillåtelse från dess skapare och/eller utgivare.

Vad händer om mitt verk tidigare publicerats i ett fanzine?

Vänligen kontakta Öppna dörrar med den/de pseudonym(er) kopplade till fanzinet, samt kontaktuppgifter om:

  1. Du vill ge Öppna dörrar tillåtelse att importera fanzine där du står som utgivare eller verk som finns publicerade i fanzine där du är upphovsman.
  2. Du redan har ett AO3-konto och har importerat dina fanzine-verk själv.
  3. Du vill importera dina fanzine-verk själv (även om du inte har ett AO3-konto ännu).
  4. Du vill importera dina fanzine-verk själv och behöver en kopia av texten eller en inscanning av konsten.
  5. Du INTE vill att dina fanzine-verk ska flyttas till AO3.
  6. Det är okej för dig att vi bevarar dina fanzine-verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  7. Det är okej för dig att vi bevarar dina fanzine-verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn eller att ett annat namn eller pseudonym används.
  8. Du är intresserad av att hjälpa Öppna dörrar och Zinedom transkribera verk från fanzine.
  9. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Vänligen inkludera projektets titel (FSHP eller AO3 Fanzine Scan Hosting Project) i ämnesraden på ditt meddelande. Om du inte längre har tillgång till kontaktinformationen som är kopplad till din(a) publikation(er), vänligen kontakta Öppna dörrar så hjälper vi dig.

Vänligen läs Öppna dörrars webbsida för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna dörrar ellerkontakta kommittén Öppna dörrar.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara historia relaterad till fanzine som de publicerat eller varit inblandad i på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara dessa fanzine till kommande generationer!

– Öppna dörrar-teamet


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Open Doors

Comments are closed.