Öppna dörrar firar fyra genomförda arkivimporter under 2019!

Det är med glädje som Open Doors (Öppna dörrar) tillkännager att vi genomfört fyra arkivimporter under 2019, totalt 1750 verk! Vi hoppas att ni hittar gamla och nya favoriter i samlingarna som listas här nedanför.

Born For War

Slutförd: Maj 2019

Born For War var ett arkiv för flera fandom och verk (framför allt hetero-fanfiction) och startades av Delenn i maj 2000. Ursprungligen innehöll det bara verk om Xena/Ares (Xena: Warrior Princess) men expanderade senare till att inkludera även Max/Alec (Dark Angel), Angel(us)/Darla (Angel: the Series), och Spike/Buffy (Buffy the Vampire Slayer). Under en kort period hade det även verk fokuserade på Drusilla (Buffy the Vampire Slayer/Angel: the Series), som senare lyftes in i de olika programmens sektioner.

Hitta verken i Born For War-samlingen. För mer information om arkivet och dess flytt till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), se tillkännagivandeposten för Born For War. För att få veta mer om arkivets historia eller dela med dig av dina egna historier, kolla in Born For Wars Fanloresida.

a little piece of gundam wing

Slutfört: Augusti 2019

A little piece of gundam wing, ett arkiv för fanfiction och fanart för Gundam Wing, startades sommaren 2001 (tillsammans med sitt systerarkiv, soul circuit) på grund av arkivistens önskan att samla verk från hennes favoritförfattare inom Gundam Wing fanfiction på ett och samma ställe. I 16 år var verk av över 100 författare en del av arkiven, liksom mängder av fanart.

Hitta verken i a little piece of gundam wing- samlingen. För mer information om arkivet och dess flytt till AO3, se tillkännagivandeposten för a little piece of gundam wing. För att få veta mer om arkivets historia eller dela med dig av dina egna historier, kolla in a little piece of gundam wings Fanloresida.

soul circuit

Slutförd: Augusti 2019

Soul circuit (tillsammans med sitt systerarkiv, a little piece of gundam wing) startades sommaren 2001 på grund av arkivistens önskan att samla verk av hennes favoritförfattare inom Koko Wa Greenwood fanfiction på ett och samma ställe. I 16 år var verk av en stor mängd författare en del av arkivet.

Hitta verken i soul circuit- samlingen. För mer information om arkivet och dess flytt till AO3, se tillkännagivandeposten för soul circuit. För att få veta mer om arkivets historia eller dela med dig av dina egna historier, kolla in soul circuits Fanloresida.

Underground

Slutförd: Augusti 2019

Underground var ett arkiv tillägnat filmen Labyrinth från 1986, med nästan 200 verk.

Hitta verken i Underground-samlingen. För mer information om arkivet och dess flytt till AO3, se tillkännagivandeposten för Underground. För att få veta mer om arkivets historia eller dela med dig av dina egna historier, kolla in Undergrounds Fanloresida.

I oktober 2019 tillkännagav Yahoo att de skulle stänga Yahoo Groups och att de skulle radera allt tidigare upplagt material i december samma år. Öppna dörrar arbetade hårt tillsammans med andra kommitteer i OTW (Organisationen för transformativa verk), liksom grupper utanför, för att sprida publicitet om stängningen, begära att den skulle skjutas upp, och för att rädda så mycket fandom-relaterat material som möjligt. Hundratals fandomgrupper kunde räddas tack vare det här arbetet, och vi har börjat arbeta tillsammans med Yahoo Groups-moderatorer för att importera deras arkiv med fanfic, fanart, meta och annat material till AO3.

Vi vill rikta ett stort TACK till alla arkivarier och volontärer som har gjort dessa importer möjliga, och till de skapare som överfört eller gjort anspråk på sina verk! Vi ser fram emot att importera fler arkiv under 2020.


OTW är den icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna Dörrar, TWC och OTWs Juridiska Rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTWs webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Open Doors

Comments are closed.