Oppdatering om uoffisielle AO3 leser-apper

OTW (Organisasjonen for transformative verk) begynte å motta rapporter fredag 14. februar om apper som gjør fanverk fra Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) tilgjengelige uten autorisering. Den første appen er Fanfic Pocket Archive Library, som har vært tilgjengelig både på Apple og Google app store. Såvidt OTW har forstått det, tilbyr denne appen et brukergrensesnitt som gir brukere tilgang til verk på AO3, og det er mulig den ikke faktisk kopierer, lagrer eller redistribuerer noe data fra AO3. Denne appen har en betalingsversjon som gir brukere tilgang til ekstra funksjoner på appen mot en månedlig avgift; den har også reklamer. I skrivende stund ser det ut til at denne appen har blitt fjernet fra Google Play store, men fortsatt er tilgjengelig på App store.

Den andre appen er faktisk ikke bare en app, men en gruppe av dem fra et firma som heter Woodsign j.d.o.o. Appene er tilgjengelige i Apple app store. De heter Harry Potter Fan Fiction, P.J. Fan Fiction, K-POP Fan Fiction, Bulletproof Boys Scout / ARMY, 1D Fan Fiction, MCU Fan Fiction, Fantastic Beasts Fan Fiction, Sherlock Homes Fan Fiction, Slashfic, TWD Fan Fiction, og Real Person Fiction. Disse appene later til å redistribuere fanverk. De tar også betalt for tilgang til mange fanverk. Vi kan ikke si med sikkerhet at alle verkene på disse appene blir redistribuert uten tillatelse, eller at alle verkene på appene kommer fra AO3, men bekymringsmeldinger fra brukere og diskusjon på Tumblr gir inntrykk av at i alle fall noen av dem gjør det.

Nedenfor er noen av tingene vi har fortalt bekymrede brukere som respons på e-post. Vi har også uthevet noen av stegene brukere kan ta selv dersom man ikke ønsker verkene sine på disse (eller andre) apper og nettsider.

Hvis du har noen videre spørsmål, vennligst still dem her. Det vil gjøre det lettere for oss å svare og vil la andre dra nytte av samme informasjon.

Kan OTW/AO3 få verkene mine tatt ned fra disse appene?

OTW eier ikke opphavsretten til fanverkene som vises på AO3. Når du publiserer et verk, gir du oss rettigheten til å vise verket ditt – det er alt, og det er en bra ting! Det betyr at når du publiserer verk på AO3, så beholder du opphavsrettighetene dine. Av den grunnen kan ikke OTW sende ut varsel angående brudd på opphavsretten på vegne av våre brukere. Eiere av opphavsrettighetene, i dette tilfellet de fanskaperne som har blitt rammet, må gjøre dette selv for sine verk. Selv om OTW bruker varemerkeloven for å passe på at app-skapere ikke misleder brukere til å tro at appene er offisielle OTW-prosjekter, har vi ingen juridiske rettigheter til det dere deler på AO3. Av den grunn kan vi ikke få verkene fjernet fra andre apper eller nettsider.

Som en fanskaper, har jeg i det hele tatt opphavsretten til mine egne fanverk?

Ja! Som en fanskaper, har du automatisk opphavsretten til dine originale uttrykk. Du eier ikke noen av elementene som tilhører det opprinnelige verket du baserer fanverket på, slik som karakterene eller omgivelsene, men du eier rettighetene til det du selv har lagt til dem. Det betyr at folk ikke kan kopiere og/eller selge dine fanverk uten din tillatelse.

Hva kan jeg gjøre dersom jeg ikke ønsker at mine fanverk skal vises på disse appene?

Fanskapere som oppdager at deres verk distribueres på apper uten deres tillatelse kan be om at verkene fjernes. De fleste sider har prosedyrer for å ta ned verk (kjent som Digital Millennium Copyright Act (DMCA) prosedyrer for fjerning) som lar eier av opphavsrettigheter, inkludert fanskapere, be om at deres verk fjernes. Selv om disse spesifikke appene ikke har en offisiell DMCA-prosedyre, kan alltid eiere av opphavsrett bruke kontaktinformasjonen som er listet opp på appens beskrivelse til å kreve at deres verk blir fjernet fra steder hvor de ikke er autorisert. Dette betyr at du kan sende inn et varsel som inneholder informasjonen nedenfor og be app-skaperen om å fjerne dine verk. Ifølge lovgivning om opphavsrett, skal nettsider og apper etterkomme DMCA-krav om fjerning.

Hva sier jeg i et DMCA-varsel om fjerning for å få mine verk fjernet fra en app jeg ikke vil ha dem på?

Dersom du ønsker å få verkene dine fjernet fra en av disse nevnte appene (eller hvor som helst ellers!), kan du sende inn informasjonen nedenfor i et varsel om fjerning:

  • My name is __________ (Mitt navn er ______) – inkluder ditt eget navn og/eller pseudonym som en elektronisk signatur
  • The following work(s) have been uploaded without permission: _________ (Følgende verk har blitt lastet opp uten tillatelse: _______) – send med lenke(r) til de uautoriserte verkene (slik som lenke til pdf, mobi, eller siden hvor det er lagret) og annen informasjon som er tilstrekkelig for at siden eller appen skal kunne identifisere de presise uautoriserte verkene du ønsker å få fjernet
  • The original version of the work(s) can be found here: __________ (Den originale versjonen av verket/ene kan finnes her:_________) – Legg her ved lenke(r) til en autorisert versjon av verket ditt (enten det er på AO3, Tumblr, eller et annet sted)
  • My email address is _________ (Min e-post-adresse er _______) – En e-post-adresse for den som sender inn varselet (inkluder den på nytt selv om den er i emnefeltet)
  • Denne uttalelsen: “I have good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law” (Jeg mener i god tro at bruk av materialet på den måten det klages på ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, formidleren eller loven).
  • Denne uttalelsen: “The information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed” (Informasjonen i varselet er presis og straffbar dersom inkorrekt, som den som sender inn klagen er autorisert til å handle på, på vegne av eieren av en eksklusiv rett som angivelig er krenket).

Til slutt så har både Google og Apple app stores prosedyrer for å rapportere apper som begår brudd på opphavsretten. Disse prosedyrene kan du finne via følgende lenker:

App store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/#?lang=en

Google Play store: https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905

OTW er den ideelle foreldreorganisasjonen for flere prosjekter, blant annet AO3, Fanlore, Åpne Dører, Transformative verk og kulturer, og OTW juridisk rådgivning. OTW er ledet av fans, fullstendig understøttet av givere, og bemannet av frivillige. Finn ut mer om oss på OTW sin hjemmeside. Dersom du ønsker å lære mer om de frivillige oversetterne som oversatte dette innlegget, besøk oversettelsessiden.

Announcement, Legal Advocacy

Comments are closed.