Open Doors

Ang Open Doors ay isang proyektong nakatuon sa pagpreserba ng mga gawa ng mga tagahanga na nanganganib na maglaho. Sumasaklaw ito sa mga maliliit na proyekto at inisyatibong nakatutok sa pagpapanatili at pagpapangalaga ng iba’t ibang uri ng likha at anyong kultura ng mga tagahanga.

Kabilang sa aming mga proyekto ay ang sumusunod:

  • Mga Natatanging Koleksyon: Kabilang sa galeriyang ito ang mga nasagip na artsibo at hamong ipinaskil sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan), pati na rin ang mga digital na proyekto na hindi kayang isama sa AO3 o sa Fanlore. Kabilang dito ang mga .pdf, hangang-kathang pang-multimedia, mga makasaysayang website ng mga tagahanga, at iba pang mga digital na artepakto.
  • Fan Culture Preservation Project (Proyekto para sa Pangangalaga ng Kultura ng mga Tagahanga): Ito ay isang kolaborasyon sa pagitan ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) at ng Kagawaran ng Mga Natatanging Koleksyon ng Unibersidad ng Iowa, na nakatuon sa pagpapangalaga at pagpapanatili ng mga fanzine at iba pang fannish na anyong kultura na hindi digital.
  • GeoCities Rescue Project: Isang proyektong nakatuon sa pagpapangalaga ng mga fan site na muntik nang maglaho noong isinara ng Yahoo ang Geocities noong Oktubre 2009.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang website ng Open Doors.