Open Doors (Projecte de Portes Obertes)

L’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi) és un lloc web no comercial i no lucratiu creat per allotjar obres transformatives de fans, com ara fanfics, fanarts, fanvídeos i podfics. L’AO3 és un espai creat i administrat completament per fans, on la creativitat del fàndom es pot beneficiar de la defensa de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) per articular arguments a favor de la seva legalitat i el seu valor social.

L’AO3 es troba en fase beta oberta a tothom des del mes de novembre de 2009 i va arribar al milió d’obres penjades el febrer de 2014. El juliol de 2018 l’AO3 va sobrepassar els 4 milions d’o

L’Open Doors (Projecte de Portes Obertes) té com a objectiu oferir protecció al contingut del fàndom que es troba en risc. Tenim diversos subprojectes i intents de rescat dedicats a arxivar i preservar diversos tipus d’obres de fans i artefactes de la cultura fan.

La nostra feina inclou:

  • Col·leccions especials: Les col·leccions especials comprenen tant arxius rescatats i reptes allotjats a l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi), com projectes que no es poden integrar a l’AO3 o Fanlore en aquests moments. Entre aquests últims figuren .pdfs, obres de fans multimèdia, llocs web de fans històricament importants i altres artefactes digitals.
  • Fan Culture Preservation Project (Projecte de Conservació de la Cultura Fan): es tracta d’una aliança d’empreses entre l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) i el departament de Col·leccions Especials de la Universitat d’Iowa per tal d’arxivar i conservar fanzins i altres formes no digitals de la cultura fan.

  • GeoCities Rescue Project (Projecte per al Rescat de Geocities)
    : és un projecte dedicat a conservar els llocs web de fans que d’altra forma haurien desaparegut arran del tancament de GeoCities per part de Yahoo l’octubre de 2009.

Per obtenir més informació, visiteu el lloc web Open Doors (Projecte de Portes Obertes).