Open Doors (Drysau Agored)

Mae’r brosiect Open Doors (Drysau Agored) wedi’i hymroddi i gynnig cysgod i gynnwys fayddol mewn berygl. Mae gennym ni sawl is-brosiect ac ymdrechion achub wedi’i anelu at archifo a diogelu gwahanol fathau o ffanweithiau a gwrthrychau o diwylliant ffanyddol.

Mae ein gwaith yn cynnwys:

  • Casgliadau Arbennig: Mae’r Oriel Casgliadau Arbennig yn cynnwys archifau a chaiff eu hachub a chystadleuthau sy’n cael eu gwesteio ar “Archive Of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun), ac hefyd prosiectau digidol sydd ddim yn gallu caei ei mewnblannu o fewn yr AO3 neu Ffanllên. Mae’r rhain yn cynnwys .pdfau, ffanweithiau amlgyfrwng, wefanau ffanyddol syn bwysig yn hanesyddol, a gwrthrychau digidol eraill.
  • Fan Culture Preservation Project (Prosiect Diogelu Diwyllianau Ffanyddol): Menter rhwng yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) a’r adran Casgliadau Arbennig ym Mhrif Ysgol Iowa i archifo cylchgronnau ffan a ffurf eraill o diwylliant ffan di-ddigidol.
  • GeoCities Rescue Project (Translation): Prosiect sydd wedi’i ymroddi i achub wefannau ffan a fu’n mynd ar goll hebddo oherwydd y cau o wefannau GeoCities gan Yahoo yn Hydref 2009.

Am fwy o wybodaeth, ymwelwch â wefan Drysau Agored.