On trobar-nos

L’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) difon notícies sobre l’OTW i els seus projectes, així com notícies generals sobre el fàndom, a través de diversos mitjans. A continuació hi ha una llista de les nostres pàgines actives i oficials. Si tens qualsevol dubte sobre un compte que no apareix la llista, contacta amb nosaltres.

Publicacions actives

Aquestes pàgines de Notícies de l’OTW les gestiona manualment el personal de l’OTW i pots contactar amb nosaltres a través d’elles:

Per a notícies sobre l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi) consulta els següents llocs web (important: per fer comentaris i suggeriments o rebre assistència sobre com utilitzar l’AO3, omple el formulari de Suport).

Fanlore també té les seves pròpies pàgines web de notícies.

Comptes addicionals de Projectes i Comitès:

Si vols fer un cop d’ull a les notícies publicades de tots els projectes, pots trobar-les totes marcades a
Pinboard.

Comptes de vídeo